Desatero pro obchodování s Egyptem

 1. Při prvním kontaktu. Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná setkání. Je třeba být trpělivý, nespěchat a věnovat pozornost úvodní seznamovací fázi. Arab dělá obchod "přes člověka" a ne "přes firmu", proto je důležité přesvědčit ho o naší důvěryhodnosti a navázat s ním dobré osobní a přátelské vztahy. Arabové nedůvěřují lidem, kteří se nezdají být upřímní, nebo kteří nedokážou projevit osobní zájem. Arabové také nedůvěřují lidem, kteří dávají najevo spěch či tlačí partnera dohodu uzavřít.
 2. Bez arabštiny se neobejdete. Arabové jsou na svůj jazyk velmi hrdí a považují jej za jedno z jejich největších kulturních bohatství, proto je v Egyptě výhodné vést jednání v arabštině za pomoci vlastního nebo domácího tlumočníka. Je nezbytné mít vizitky, nejlépe na jedné straně v arabštině a na straně druhé v angličtině.
 3. Služební cesty do Egypta nejsou vhodné v obdobích letních veder a během náboženských svátků, postního měsíce Ramadánu.
 4. Obrňte se trpělivostí a jen tak se nevzdávejte. Obchod v Egyptě má velkou tradici, partneři jsou zkušení jednatelé i tady však většinou platí odlišné chápání času, případná nedochvilnost partnera musí být tolerována. Cizincům se doporučuje, aby se raději dostavili včas. Smlouva zde má větší význam, ale spíše jako rámec spolupráce, pozdější úpravy nejsou vyloučeny, všechny podmínky nemusí být dodrženy. Spěch je překážkou úspěchu, vyplatí se trpělivost, opatrnost, cenová jednání jsou náročná, typické je smlouvání.
 5. Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že Vás egyptský (arabský) partner provází společností a drží Vás za ruku - i to je výrazem přátelství k Vám, aniž by v tom měly být hledány jakékoliv jiné úmysly. Vysloveným projevem přátelství je objetí a krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk, zde však jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář pravou.)
 6. Nepodceňujte svůj zevnějšek. Egypťané při formálním pracovním styku preferují klasické odívání (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si na módu a eleganci.
 7. Připravte si podklady a prodejní argumenty. Je třeba být dobře připraven na jednání s egyptským partnerem, vybaven potřebnými materiály v arabštině, nebo v angličtině a kompetencemi, očekává se jasná odpověď na místě.
 8. Obchodní výhody. V Egyptě je velkou výhodou mít místního agenta k získání potřebných konexí.
 9. Egypťané jsou pohostinní. Běžně jste pozváni na oběd nebo večeři. Oplácejte jim stejnou mincí. Jako dárek volte české sklo a vyhněte se jiné než islámské náboženské symbolice. Vedle dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, obdržel egyptský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.
 10. Egypťané mají smysl pro humor, jsou společenští a rádi se baví, opatrnost je potřeba v otázkách náboženského a politického tématu.

 

Kontakt

 •  
 • Ing. Tamer El-Sibai
  Vedoucí zahraniční kanceláře
  cairo@czechtrade.cz

  Ing. Tamer El-Sibai T: +20233339727
  M: +201150024469