Desatero pro obchodování s Čínou

  1. Bez aktivní přítomnosti na čínském trhu neprorazíte.
  2. To, co by v Evropě trvalo hodinu, bude v Číně trvat i sedmkrát déle.
  3. Čínský partner vám nikdy neřekne ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratil tvář.
  4. Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.
  5. Ujistěte se (raději několikrát), že vám obchodní partner skutečně rozumí.
  6. Naučte se pár čínských slovíček, nebojte se jídelních hůlek a alkoholu (časté přípitky u jídla).
  7. Buďte zdvořilí a trpěliví.
  8. Propagační materiály v čínštině.
  9. Nutné časté cesty do Číny, osobní jednání je nutností.
  10. Vytvořte si pozitivní vztah k Číně, obchodní partner to vycítí.

Kontakt