Desatero pro obchodování s Kazachstánem

 1. Obchod má v Kazachstánu významnou společenskou rovinu a je silně postaven na osobním styku. Osobní kontakt, zvláště na začátku obchodního případu, je velmi důležitý. V této fázi si získáváte důvěru obchodního partnera, která je v Kazachstánu pro úspěšnost obchodu zcela zásadní.
 2. Jednání začíná podáním ruky. Pokud váš partner stiskne vaši ruku zároveň i druhou rukou, je to z jeho strany projev přátelství, důvěry a úcty. Je to stará kazašská tradice. Nepoužívají to dnes už všichni, někteří bohatí byznysmeni tuto tradici již nectí, ale ve většině případů se dodržuje.
 3. Jednacím jazykem je téměř vždy ruština. S angličtinou moc nepochodíte. Kazaština je státním jazykem, ruština oficiálním a business jazykem.
 4. Katalogy a prospekty se snažte připravit v ruštině.
 5. Nejlepším komunikačním prostředkem je telefon a fax. Pokud zašlete mail, doporučuji po několika hodinách zavolat a zeptat se, zda dotyčný mail obdržel, a kdy je možné očekávat odpověď.
 6. V komunikaci buďte aktivní, je nutné se neustále připomínat. Pokud neodpoví na mail nebo fax, neznamená to ještě jejich nezájem.
 7. Pro získání prvotních kontaktů, důvěry, i pro prestiž, je dobré se zúčastnit odborného veletrhu.
 8. Rozhodování tady většinou trvá déle, než je u nás zvykem. Vyzbrojte se trpělivostí.
 9. Pro účast v tenderech nebo výběrových řízeních je dobré se spojit s kazachstánským partnerem nebo firmou. Bez dobrých kontaktů a znalosti tohoto prostředí většinou neuspějete. V businessu se často využívají přátelské a příbuzenské vazby.
 10. Je častým zvykem zajít si po jednání posedět do restaurace, na „daču“ nebo do „baně“. Kazaši jsou milovníci a mistři „tostů“ (přípitků), proto si nějaký „tost“ raději vždy dopředu připravte.

Důležité informace a doporučení

 • Pro vyřízení krátkodobého víza (do 30 dnů) nepotřebujete zvací dopis z Kazachstánu!
 • Při vjezdu do Kazachstánu vyplňte vždy migrační kartičku. Rozdávají ji v letadle nebo je k dispozici před pasovou kontrolou na celnici. Účel cesty musí souhlasit s údajem na vízu! Pokud máte turistické vízum, nepište do migrační kartičky služební cesta nebo práce!
 • Při odchodu z pasové kontroly při vstupu do Kazachstánu zkontrolujte, abyste měli v migrační kartičce dvě razítka. Jedno v levé části, druhé v pravé horní části migrační kartičky! Pokud vám nedají razítko v pravé části, reklamujte to ihned, jinak se do 5 dnů budete muset jít registrovat na cizinecké policii v místě pobytu, kde vám příslušné razítko doplní.
 • Občané EU při vjezdu na jednorázové krátkodobé vízum, se nemusí do jednoho měsíce pobytu v Kazachstánu registrovat na cizinecké policii! Opatření pro nás bylo zrušeno již minulý rok. Tehdy platilo, že se museli registrovat do 5 dnů od vstupu do Kazachstánu. I v tomto případě ale platí předchozí bod!
 • Migrační kartičku neztraťte, musíte ji odevzdat při výjezdu ze země! Ztráta migrační kartičky nebo absence druhého razítka v migr. kartičce znamenají velké problémy při pasové kontrole při výjezdu ze země a končí většinou velkou pokutou.
 • Před cestou se informujte u partnera o obvyklých cenách taxi z letiště a po konkrétním městě. Hodně tak ušetříte.

Kontakt

 •  
 • Ing. Petr Jurčík
  Vedoucí zahraniční kanceláře
  petr.jurcik@czechtrade.cz

  Ing. Petr Jurčík T: +7 727 244 93 03
  M: +7 777 1 22 99 55
  F: +7 727 244 93 04