Desatero pro obchodování s Černou Horou

 1. Černá Hora vznikla jako nástupnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé Hory po vyhlášení její nezávislosti. V minulosti byla ovládaná Osmanskou říší, zatímco přímořská oblast náležela Rakousko-Uhersku, proto jsou i dnes patrné značné rozdíly mezi severem a jihem země, mezi centrální a přímořskou oblastí.
 2. Černá Hora je mladým samostatným státem, s malou konkurencí v obchodě a hospodářství. Problematická je platební morálka černohorských hospodářských subjektů.
 3. Při jednáních byste měli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří "umí vše zařídit a všude mají kontakty".
 4. Nepodceňujte černohorské partnery. Na jednáních jsou pozorní, lehce slíbí spolupráci, ale realizace je pomalá, často bezdůvodně oddalována.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazování cen je chápano jako neseriózní jednání. Černohorští partneři přicházejí na jednání často dobře informovaní o vašich výrobcích, vašich cenách i cenách konkurence.
 6. Černohorský trh je malý, perspektivní, ale vyžaduje trpělivost.
 7. Při prezentaci výrobku a služeb bude váš partner očekávat komunikaci v černohorském jazyce za přítomnosti překladatele. Možné je ale i jednání v angličtině.
 8. Při prezentaci technologií, prací a výrobků se očekává i nabídka na financování (banky, fondy). Platební morálka se v důsledku globální finanční krize v posledné době zhoršila. Platby předem se nedoporučuji.
 9. Písemná a e-mailová komunikace je neefektivní a dlouhá. Navázání osobních vazeb je nutné.
 10. Úspešná jednání často probíhají na tzv. pracovním obědě nebo večeři. Po jednáních může následovat i neformální pozvání na oběd nebo večeři, což se neodmítá. Nezapomeňte při vhodné příležitosti pozvání oplatit.

 

Kontakt

Nepřehlédněte

 • Klienti CzechTrade mohou od 1. července 2016 využít programu Šance pro úspěšný export - další služba zahraniční kanceláře zdarma.