Desatero pro obchodování s Maďarskem

 1. Maďar je duchem obchodník.
 2. Na jednání se velmi dobře připravte, protože proti vám bude sedět dobře připravený houževnatý stratég.
 3. Je důležité – i s pomocí agentury CzechTrade – zjistit před jednáním s  partnerem co nejvíc relevantních informací; Maďaři znají podrobně situaci na  trhu, konkurenci a její ceny.
 4. Maďaři upřednostňují osobní setkání, rádi cestují, jsou otevřenější, ale jejich důvěru si získáte až časem. Doporučujeme proto časté osobní návštěvy a setkání.
 5. Jako jednací jazyk preferují svoji mateřštinu. Mladší generace obchodníků je ochotna jednat i v angličtině.
 6. Maďarští obchodníci mluví otevřeně i  o  nepříjemných věcech, nebojí se říci „ne“.
 7. Ačkoliv rádi jednají způsobem „platí vše, co bylo ústně dohodnuto“, doporučujeme raději uzavřít dohody i písemnou formou.
 8. S maďarským partnerem nevyhledávejte politická témata a nevyjadřujte se k  aktuální vnitropolitické situaci, mohli byste narazit.
 9. V  současné době počítejte s  platebním termínem prodlouženým na 60–90 dnů. Bonitu svého partnera si předem prověřte.
 10. Obchodního úspěchu dosáhnete jen profesionálním přístupem, prokázáním flexibility a  s  produktem nebo službou nejvyšší úrovně.

Kontakt

Nepřehlédněte

 • Prezentujte se s CzechTrade na mezinárodních veletrzích v Budapešti na společném stánku. Ušetřete čas, náklady a využije jedinečných znalostí zahraničních kanceláří.

  6.-10.4.2016 CONSTRUMA - stavební veletrh

  9.-11.5.2016 SIRHA BUDAPEST a evropské finále soutěže Bocuse d'Or - veletrh pro potravínářský průmysl a hoteliérství

  19.-25.10.2016. AUTOMOTIVE HUNGARY - veletrh pro dodavatele do automobilového průmyslu