Patnáct rad pro obchodování s Polskem

 1. Poláci jsou velcí nadšenci, a nebo dokonce nenapravitelní optimisté. Během podnikaní v Polsku je nutné udržet smysl a realismus ale pamatujte také, že kladný přístup a odhodlání podporuje úspěch.
 2. Poláci mají velmi rádi pochvaly ale jenom ty zasloužené, proto také nepřehánět s komplimenty, Poláci jsou citliví na faleš.
 3. Přístup k byznysu se značně liší u lidí z velkých měst a těch z vesnic a malých městeček. Je velmi viditelný rozdíl mezi Polskem A a Polskem B. Je nutné přizpůsobit svůj přístup hodící se k regionu, obzvlášť během jednáni.
 4. Poláci jsou velmi citliví na historické události, naučte se pár podstatných faktů z polské historie. Získáte tímto způsobem úctu vašeho partnera.
 5. Z hlediska jednání může být důležité  to, kdo platí za oběd, na kterém jste se domluvili. Netrvejte příliš silně na tom, že budete platit vy. Ale v situaci, že na setkání jste zval vy, nezapomeňte nabídnout takové řešeni.
 6. Pro polské podnikatele je velmi důležité pečovat o neformální vztahy, často stvrzované konzumací alkoholu. Snažte se nebýt lhostejnými k takovým pozváním.
 7. V Polsku je zvláštní důraz kladen na přesnost. Příjezd v čas, je výrazem úcty pro vašeho partnera.
 8. Při větších investicích je důležité udržet vztahy s místní komunitou. Často roli prostředníka přejímají takové orgány jako: obec, církev, Sbor dobrovolných hasičů, aj.
 9. V Polsku funguje přesvědčení, že polský jazyk, je velmi obtížný a nedostupný pro cizince. Naučte se pár základních slov, to vám pomůže prolomit stereotyp a zlepšit vztahy s obchodními partnery.
 10. Je nutné určit proporcionální počet zástupců v průběhu obchodního jednání, příliš velká delegace může být vnímána jako nátlak.
 11. Nepoužívejte stereotyp líbání rukou žen, to je již zastaralé a může být negativně vnímáno mnoha ženami.
 12. Poláci rádi přijímají dary, ale s ohledem na citlivost tématu korupce, by však neměly být příliš drahé.
 13. Při stanovení termínů jednání a agendy jednání,  je nutné  věnovat pozornost polským církevním svátkům, pro mnoho Poláků jsou zvláště důležitou součástí národní identity.
 14. Rodina je častým tématem během rozhovorů, projevte svůj zájem a řekněte něco o své rodině, získáte tím důvěru svého partnera.
 15. Poláci těžko snáší kritiku, ale zároveň rádi velmi kritizuji stát i sami sebe. Lépe se nepřipojujte k této kritice.

Kontakt

 •  
 • Ing. Adam Suchanek
  Vedoucí zahraniční kanceláře
  warsaw@czechtrade.cz

  Ing. Adam Suchanek T: +48 225 251 866
  M: +48 502 222 800
  F: +48225251875

   

 •  
 • Bc. Magdalena Holeksová
  Vedoucí zahraniční kanceláře
  magdalena.holeksova@czechtrade.cz

  Bc. Magdalena Holeksová T: +48323511180
  M: +420606338916