Desatero pro obchodování se Srbskem

  1. Image Srbska je jednoznačně horší než skutečnost. To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku.
  2. Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí, zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žiji zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje.
  3. Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch.
  4. Buďte trpěliví, nepodléhejte bezdůvodnému nadšení ani skepsi. Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok na 5 miliard dolarů zasílaných diasporou, ale zároveň představuje i běh na další trať.
  5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.
  6. Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti. Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě často požaduje slevu.
  7. Nepodceňujte potenciální srbské partnery. Jsou si vědomi své ceny a zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence.
  8. Jednání zpravidla končí pozváním na oběd. Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte.
  9. Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu.
  10. Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále dosti odlišné. Využijte služeb srbského právníka.

 

Kontakt