Desatero pro obchodování s Ukrajinou

 1. Česká produkce má na Ukrajině obecně dobrý zvuk, ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný, avšak kvalitativně plnohodnotný substitut produkci západní (na Ukrajině obecně existuje nízká kupní síla obyvatel, firem, státu).
 2. Jednání/obchodování s Ukrajinou často bývá doprovázeno různými byrokratickými omezeními (celní a finanční předpisy, bankovní sféra, kontrola ze strany státu, atp.), vyžaduje trpělivost a cílevědomost.
 3. Jednacím jazykem je obvykle ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou zvláště na západě a v centrálních oblastech Ukrajiny. Angličtina funguje především v moderních oborech (marketing, média, …) a na úrovni managementu, na úrovni nákupčích, techniků atp. je třeba být připraven na ruštinu.
 4. Při představování je obvyklá výměna vizitek. Je vhodné poskytnout partnerovi vizitku v ruském (či ukrajinském) jazyce, anglická mutace není překážkou.
 5. Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok, s výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné svátky) a květnových svátků (1.-10. května), kdy Ukrajinci slučují dovolenou se státními svátky. Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.
 6. U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10-20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.
 7. Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13.00 až 15.00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19.00 hod.
 8. Omezené používání počítačů, emailů a reakce na ně, funguje především kontakt osobní, faxový, telefonický, prezentace na výstavách a veletrzích.
 9. Ve vedení výrobní či obchodní pobočky české firmy je doporučováno mít českého managera, příp. pobočku průběžně a často kontrolovat.
 10. Ukrajina neakceptuje mezinárodní certifikáty, má své (zdroj příjmů).

Kontakt

Nepřehlédněte

 • Klienti CzechTrade mohou od 1. července 2016 využít programu Šance pro úspěšný export - další služba zahraniční kanceláře zdarma.