CzechTrade

Kalendář akcí

ECOBUILD 2016

   
Datum konání 08.03.2016 - 10.03.2016
Druh akce Výstava / Veletrh
Místo konání  
Londýn
Velká Británie
Oborová specializace Stavebnictví a stavební materiály
Energetika
Teritoriální zaměření Velká Británie
Stav akce Hlaste se


 

 

Zahraniční kancelář CzechTrade Londýn připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.

www.ecobuild.co.uk

Prestižní B2B veletrh ECOBUILD se koná každoročně a je určen odborné veřejnosti. Jeho jedinečné zaměření na udržitelný design & stavebnictví & energetiku přitahuje pozornost 800 vystavovatelů z celého světa s návštěvností překračující 40tis. během třídenní výstavy. V oblasti stavebnictví má tato akce ve Spojeném království monopol a je vyhledávanou obchodní platformou s vysokou kumulací kontaktů s rozhodovací pravomocí.

PROČ VYSTAVOVAT S CZECHTRADE?

 • Jedinečnost akce - ECOBUILD nemá ve Spojeném království z hlediska stavebnictví konkurenci a v kombinaci se souvisejícím interiérovým designem a obnovitelnou energetikou představuje zcela unikátní veletrh, což dokazuje i profil návštěvníků, kteří považují tuto akci za top ve zmíněných odvětvích.
 • Příležitosti vysoké - Vystavovat na prestižním ECOBUILDu rovná se velká pravděpodobnost rychlé návratnosti vynaložených prostředků: potkáte zde decision makery s pravomocí utratit nad £1 milion a více než 44 000 návštěvníků! ECOBUILD je jedna z nejdražších výstav v teritoriu, a cena reflektuje jeho kvalitu, nicméně díky přítomnosti českého pavilonu je pro české firmy stále únosná.
 • Široké portfolio vystavovaných/poptávaných výrobků
  • Stavebnictví: zastřešení, struktury, konstrukce, zateplení a další ekologické stavebnictví
  • Obnovitelná energetika: solární technologie & služby, tepelné pumpy, kotle & biomasa, kogenerační jednotky, bioplyn, inteligentní energetická řešení
  • Interiérový design
 • Obnovitelná energetika hnaná vpřed dotacemi - Spojené království se zavázalo dosáhnout do roku 2020 pro obnovitelné energie podílu 15% na spotřebě finálních spotřebitelů. Nákupní apetit britských firem je tak výrazně posilován dotačními programy na většinu technologií obnovitelné energetiky a na rozdíl od Evropy se kromě elektřiny týká i tepla. V této oblasti bylo úspěšně zavedeno schéma Renewable Heat Incentive (RHI), které např. výrazně zlevňuje spalování biomasy, což má za následek významnou poptávku po kotlích na její zpracování. Dalším příkladem jsou tepelné pumpy či kogenerační jednotky.
 • Stavebnictví opět roste - Stavební průmysl byl ve Spojeném království během velké krize v období 2008 – 2012 mimořádně silně zasažen a jeho zotavování trvalo výrazně déle než v případě jiných sektorů. V roce 2014 však poprvé začalo registrovat růst a v následujících letech se předpokládá boom v britském stavebnictví, které odpovídá na silnou konjunkturu celého britského hospodářství. Účast na ECOBUILD 2016 tedy lze považovat za strategický krok.  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme.

Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Marka Jentschkeho z CzechTrade nebo přímo kancelář v Londýně, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme.

Přihlášky zasílejte e-mailem nejpozději do 31. ledna 2016.

Soubory ke stažení

Organizační garant

Odborný garant

 •  

  CzechTrade Londýn

  Martin Macourek
  Vedoucí zahraniční kanceláře
  london@czechtrade.cz

  Martin Macourek T: +44 (0) 208 748 9010
  F:
  M: +44 (0) 774 636 4109