CzechTrade

Kalendář akcí

MISE ČESKÝCH ENERGETIKŮ DO KATOWIC 2016

   
Datum konání 02.03.2016
Druh akce Prezentace firem
Místo konání  
Katowice
Polsko
Oborová specializace Energetika
Teritoriální zaměření Polsko
Stav akce Hlaste se


 

 

Zahraniční kancelář CzechTrade/MPO v Katovicích připravuje prezentaci českých firem za účelem zapojení se českých firem do investičních projektů modernizace a výstavby energetických celků v Polsku.

Energetická mise českých firem do polských Katovic je odpovědi na rostoucí zájem zahraničních firem o účast v investicích do energetiky v Polsku. CzechTrade Katovice už podruhé pořádá touto akce ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou v Katovicích.

Energetika 2016

V roce 2016 budou pokračovat práce na třech největších uhelných blocích a měly by byt definitivně ukončený práce při výstavbě tři plynových jednotek.

Tento rok bude také významný pro několik dalších klíčových projektů, např. spaloven odpadů.

Polsko je současně největším energetickým staveništěm v Evropě. Během výstavby nových energetických bloků energetické skupiny aplikuji nejnovější a nejefektivnější technologie a řešení.

www.czechtrade.pl

ZAMĚŘENÍ 

Mise podporuje následující produktové kategorie:

Technologie, výrobky a služby pro energetiku

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

Agentura CzechTrade zajistila účast významných polských firem, které se angažuji v energetických investičních projektech v Polsku. Oslovili jsme významné investory a realizátory investic pro účast v setkání. 

PODMÍNKY ÚČASTI

  • Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
  • Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktura)

Termín zasílání přihlášek do 15. 2. 2016!

Soubory ke stažení

Organizační garant

Odborný garant