CzechTrade

Kalendář akcí

Obchodní operace a nástroje

Kód semináře: 1003  
Datum konání 21.10.2010
Druh akce Odborný seminář
Místo konání CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2
Česká republika
Doba konání 9.00 - 16.45
Cena (včetně 20%DPH) 2 640 Kč


Program semináře:

Právo a zahraniční obchod - Vymezení základních pojmů, obchodně právní vztahy a jejich struktura, obchodně právní závazky, vznik, změny a zánik smluvních vztahů, formy smluv v mezinárodním obchodě).

Základní druhy obchodních operací a jejich dělení - Obchody hmotné – operace spojené se změnou vlastnictví, zušlechťovací styk, postupné obchody a reexportní operace, vazbové obchody, kompenzační obchody, obchody offset a obchody offshorre, smluvní užívání věci cizí – obchody nehmotné I – zprostředkování, obchodní zastoupení, výhradní obchodní zastoupení, komisionářské smlouvy, obstaravatelské-mandátní smlouvy, výčet nehmotných obchodů II – zajištění pohybu zboží, manipulace se zbožím, skladování zboží, ochrana zboží před poškozením nebo ztrátou.

Kupní smlouva při prodeji zboží do zahraničí - Rizika při prodeji zboží do zahraničí a jejich charakteristika, vymezení subjektů – prodávající-kupující a jejich odpovědnost, vymezení a určení zboží, dodací podmínka včetně dodacích podmínek INCOTERMS-jen základní informace, platební podmínka, ostatní ujednání.

Základní způsoby placení a zajištění finančních pohledávek v mezinárodním obchodě  - Hotovostní a bezhotovostní placení - bankovní převod, inkasní způsob placení-dokumentární inkasa D/P a D/A, placení akreditivem L/C-neodvolatelný dokumentární akreditiv, placení směnkou, placení šekem, zajištění peněžitých pohledávek-výhrada vlastnického práva, zadržovací nebo zástavní právo, ručení třetí osobou, bankovní záruka, slib odškodnění L/I, vadium a záruka za vadium, biancosměnka a její význam a použití.

Seminář je součástí akreditovaného kurzu Úspěšný exportér.

Můžete si jej objednat i zvlášť.