CzechTrade

Kalendář akcí

Řízení obchodu a rizik na světových trzích

Kód semináře: 1116  
Datum konání 11.11.2011
Druh akce Cyklus seminářů (KUE)
Místo konání CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2
Česká republika
Doba konání 9.00 - 17.00
Cena (včetně 20%DPH) 2 640 Kč


V první části bude pozornost věnována správnému nastavení marketingových aktivit, zejména průzkumům významných světových teritorií a plánováním trhů.

Na to naváže procesní řízení zahraničního obchodu, které bude vycházet z taktiky přípravy obchodních plánů, řízení forecastů a obchodních pohledávek.

Třetí část přednášky bude věnována zvládnutí řízení strategických a operativních rizik vyplývajících z exportních aktivit, bude vysvětlena úloha obchodních a finančních manažerů, jejich kompetence a odpovědnosti s ohledem na exportní cíle, strategie a taktiku.

Cílem semináře  není pouze naučit manažery správně chápat strategie dobývání nových trhů, ale současně dokázat eliminovat vyplývající hrozby.

Program semináře:

  • řízení marketingu na světových trzích
  • řízení obchodu na světových trzích
  • vyhodnocování a řízení rizik  zahraničních obchodních operací

Seminář je součástí akreditovaného kurzu Úspěšný exportér.

Můžete si jej objednat i zvlášť.