CzechTrade

Kalendář akcí

Uplatňování DPH v mezinárodním obchodě AKTUÁLNĚ

Kód semináře: 1484  
Datum konání 15.03.2016
Druh akce Odborný seminář
Místo konání CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2
Česká republika
Doba konání 9.00 - 16:00
Cena (včetně 21%DPH) 2 057 Kč


Pracovní seminář k problematice: provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací &  poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování DPH.

 

Cílem semináře je přinést účastníkům:

 • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí
 • schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH
 • prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.

 

Určeno pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

 

ANOTACE:

ZBOŽÍ

1) definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění

2) definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho prováděnÍ

3) problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím

 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
 • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
 • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady
 • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
 • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
 • konsignační sklady
 • praktické příklady obchodních operací: definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění & problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
 • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží
 • praktické příklady obchodních operací

 

SLUŽBY

 • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
 • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 • poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 • praktické příklady poskytování různých typů služeb 

 

 

 

Drobné občerstvení na semináři zajištěno.

 

 

Organizační garant

Lektoři

 •  

  Marek Reinoha

  Marek ReinohaPoradce a konzultant v oblasti celních předpisů a celní problematiky a také v oblasti DPH, SPD a unijního obchodu. V minulosti působil např. na Ústřední celní správě nebo na Generálním ředitelství cel.