CzechTrade

Kalendář akcí

Základy mezinárodního marketingu a marketingové komunikace

Kód semináře: 1001  
Datum konání 07.10.2010
Druh akce Odborný seminář
Místo konání CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2
Česká republika
Doba konání 9.00 - 16.45
Cena (včetně 20%DPH) 2 640 Kč


Seminář poskytuje ucelený přehled jednotlivých nástrojů mezinárodního marketingu a marketingové komunikace. Zaměřuje se na jejich funkce a teoretické základy, a zejména pak na jejich praktické využití.

Program semináře:

 • Analýza mezinárodních trhů, výběr vhodných cílových trhů
 • Odlišnosti marketingu v mezinárodním prostředí, strategické plánování v marketingu, včetně analýz
 • Mezinárodní výzkumy trhu, mezinárodní segmentace, mezinárodní positioning a targeting, možné marketingové strategie v mezinárodním prostředí
 • Mezinárodní výrobková politika, mezinárodní cenová politika, mezinárodní distribuce
 • Komunikační mix
 • Sociálněpsychologické aspekty marketingové komunikace
 • Teorie a praxe reklamy, reklamní média
 • Teorie a praxe přímého marketingu, online komunikace, public relations, podpory prodeje, osobního prodeje
 • Trendy v marketingové komunikaci
 • Komunikační průmysl
 • Proces komunikačního plánování
 • Etika a právo v marketingové komunikaci
 • Kampaně v rámci sociálního marketingu

Seminář je součástí akreditovaného kurzu Úspěšný exportér.

Můžete si jej objednat i zvlášť.