Německý zákon o minimální mzdě pozastaven

 • Datum: 05.02.2015
 • Průmyslový obor:
  Ostatní
 • Zahraniční kancelář CzechTrade: CzechTrade Düsseldorf
 • Teritoriální zaměření:
   Německo

ilustrační obrázekV pátek dne 30. ledna 2015 se německá vláda rozhodla dočasně pozastavit zákon o minimální mzdě na tranzitivní dopravě. Tento zákon tzv. Mindestlohngesetz (MiLoG) stanovuje, aby zahraničním řidičům nákladních aut projíždějících přes území SRN byla vyplacena tamní minimální mzda. V praxi by to pak znamenalo administrativní zátěž a dodatečné finanční náklady pro české dopravce. Pokud řidič přejíždí přes německé území, vzniká mu ohlašovací povinnost vůči celnímu úřadu v Kolíně n/Rýnem. Po celou dobu setrvání na tomto území by tak řidič měl dostávat německou minimální mzdu. Povinnosti vyplývající z MiLoG by se týkaly také například vysílajícího zaměstnance do SRN.

MiLoG dále stanovuje:

- OSVČ nejsou povinné hlásit svou činnost na území SRN

- pokuty za nevyplácení minimální mzdy (horní hranice 30 000€, resp. 500 000€); výše pokuty se bude posuzovat podle míry provinění

- kontrola celního úřadu v Kolíně n./Rýnem probíhá dvěma způsoby

 • kontrola řidiče na místě
 • kontrola v sídle firmy

- kontrola probíhá mezi firmou a celním úřadem elektronicky (v budoucnu prostřednictvím webového portálu celního úřadu v Kolíně n/Rýnem)

- řidiči ministerstev nebudou s ohledem na státní imunitu kontrolováni

- povinnost vyplácet minimální mzdu oběma řidičům kamionu i v případě, kdy jeden z nich zrovna neřídí

- ohlašovací povinnost vzniká při školních výletech vždy pro vedoucí/učitelský sbor a pro řidiče pouze tehdy, jestliže škola (spolek) vlastní svůj autobus. V případě pronajatého autobusu od dopravní společnosti vzniká pro řidiče ohlašovací povinnost

- ohlašovací povinnost nevzniká pro sportovní či zájmový spolek/NNO na výletech do SRN

- ohlašovací povinnost nevzniká v případě, kdy český výrobce vyváží své výrobky do SRN vlastními vozy

- nahlašovací a dokumentační pracovní činnosti se nevztahují na osoby s hrubou mzdou převyšující 2958€

- nahlašovací povinnost celnímu úřadu vzniká vysílajícímu zdravotnickému personálu; pokud zdravotník soukromě podniká na území SRN, činnost nahlašovat nemusí

- není-li uzavřen pracovní vztah v rámci vysílající agentury, au-pair či babysitter nepodléhá tomuto zákonu

- nebylo blíže specifikováno, zdali poskytovatelé přeshraničních služeb (Taxi, rozvoz pizzy) se budou řídit dle zákona MiLoG

Na základě negativních ohlasů ohledně nesouladu tohoto zákona s evropským právem Německo nebude prozatím trvat na vyplácení tamní minimální mzdy na tranzitivní dopravě. Toto rozhodnutí uvítaly všechny zainteresované strany mj. Česká republika, pro kterou by nová legislativa znamenala navýšení nákladů při obchodování s nejvýznamnějším partnerem. Výsledek schůze přivítala také Česká obchodní a průmyslová komora, která byla v současné době zaplavena stížnostmi související s vyplácením minimální mzdy na území Německa. Nová přestupková řízení tak nebudou muset být zahajována a již probíhající budou pozastavena.

Další informace týkající se kontrol a ohlašovací povinnosti na celním úřadě v Kolíně n/Rýnem budou zveřejněny na webových stránkách BMAS (http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html), BMF (https://www.bmf.gv.at/) v rámci informačního portálu, který bude brzy k dispozici v anglickém jazyce.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade v Düsseldorfu (
Zdroj: OEÚ v Berlíně, DTIHK)

 

 

Nepřehlédněte

 • Írán se otevírá podnikatelům
  Ve speciálu portálu BusinessInfo.cz si přečtěte, jaké jsou perspektivy byznysu mezi Českou republikou a Íránem a co by měli čeští podnikatelé vědět před vstupem na tamní trh.

   

 • V současné době připravujeme nový projekt Exportního klubu CzechTrade a rovněž novou formu Adresáře Exportérů.
  Do té doby nebude možné tyto služby objednat.
  Děkujeme za pochopení.

   

 • Exportní průvodce
  zaměřený na marocký trh přináší relevantní a praktické informace o tomto africkém trhu.