Archiv zpráv ke koronaviru v JAR

13.5.2020, Johannerburg

JAR chce pomalu uvolňovat restrikce, případů ale přibývá
V současné chvíli evidujeme v JAR 11350 nakažených, 206 mrtvých a 4357 uzdravených lidí. Z toho je nakažených 580 zdravotníků. Doposud bylo otestováno 369 697 lidí. Vzhledem k velmi mírnému uvolňování zákazu vycházení se počet nakažených rapidně zvýšil. Nejvíce zasaženou provincií v Jihoafrické republice je aktuálně Západní Kapsko s číslem 6105 nakažených a 106 mrtvých. 

Od 1. května se Jižní Afrika posunula z nejvyšší 5. úrovně uzavření státu do čtvrté úrovně. To znamená, že se pozvolně otevírají některé obchody a služby, nicméně nadále platí zákaz vycházení. Toto uvolňování by postupně mělo pokračovat v dalších týdnech/měsících, avšak žádné bližší informace nebo termíny zatím nebyly upřesněny. Jihoafrická vláda nicméně upozornila, že pokud bude nárůst nakažených a mrtvých nepřiměřeně narůstat, nevylučuje návrat zpět do nejvyšší 5. úrovně úplného uzavření země. Dokonce se uvažuje o tom, že pouze některé oblasti (nejvíce zalidněné a s nejvyšším počtem nakažených) by se vrátily zpět úplného uzamčení země.

Lidé mají stále zůstat doma (pokud možno pracovat z domova, zaměstnancům to musí být dovoleno, když mohou pracovat z domova), nesmí se pohybovat venku, když to není nezbytně nutné. 

Při zvažování, zda by jednotlivá odvětví mohla opět fungovat, by měl být zvážen jejich ekonomický přínos, dopad na živobytí a riziko přenosu v každém sektoru. Podniky nejprve musí připravit pracoviště na návrat do provozu, kam se smí vrátit maximálně třetina zaměstnanců, to znamená, že v některých případech se sektor nebude moci vrátit k plné produkci. Začalo kontrolování obchodních center, protože řada z nich nedodržuje bezpečnostní opatření (nekontrolují nošení masek, příliš mnoho lidí uvnitř ve stejném čase, dovolují vstup s dětmi) a otevřeny jsou i obchody, které zatím nemají povolení pro znovuotevření.

Restaurace směly otevřít provozovny pouze pro dovážkové služby a ve vymezeném čase, bary a hospody zůstávají zavřené. Některé online obchody smí prodávat a doručovat vybrané zboží. Řada kamenných obchodů se přizpůsobila trendu nakupování přes internet a začala také nabízet rozvážku, a to včetně supermarketů.

Prodej cigaret je nadále zakázaný, i když vláda slíbila, že se bude moci prodávat. Největší distributor tabákových výrobků v JAR podal žalobu na stát a požaduje uvolnění prodeje tabákových výrobků. Předpokládá se, že supermarkety budou moci nabízet vše, co mají v nabídce (alkohol je ale stále zakázaný). Lidé začínají vykrádat obchody s alkoholem a tabákovými výrobky. Na černém trhu se tyto produkty nabízí za velmi vysoké ceny, mnohdy až za 20násobek.

Hranice zůstanou i ve 4. úrovni uzavřeny pro mezinárodní cestování, s výjimkou repatriace jihoafrických státních příslušníků a zahraničních občanů. Cestování mezi provinciemi zůstává také zakázáno, s výjimkou přepravy zboží nebo výjimečných okolností, jako jsou pohřby. Prezident Ramaphosa řekl: „Pokud lidé necestují, virus necestuje.“ Mezinárodní cestování bude možné až v úrovni 1, ale situace se den ode dne mění, takže je předčasné tvořit nějaké závěry. V tuto chvíli se předpokládá, že hranice pro turisty budou otevřeny až na přelomu ledna a února 2021, nicméně tyto informace se neustále mění.

Veřejná doprava bude fungovat za přísných hygienických pravidel a s omezeným počtem cestujících. Ti navíc musí povinně nosit roušku.

Konferenční a kongresová centra zůstanou také zavřená. Koncerty jsou stále zakázány, stejně jako sportovní, náboženské a kulturní akce. Všechna shromáždění s výjimkou pohřbů a pracovních setkání jsou zakázána.

Cvičení či venčení zvířat je povoleno ráno od 6 do 9 hodin v okolí 5 km od domova, nesmí se tvořit skupiny a lidé musí nosit na veřejnosti masky. Návštěvy i u rodinných příslušníků jsou stále zakázány.  Fitness centra a tělocvičny zůstávají uzavřeny, stejně jako kosmetické salony nebo kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že salony krásy musejí zůstat uzavřeny a v úrovni 5 se směly prodávat jen základní hygienické prostředky, vláda umožnila prodej i ostatních kosmetických doplňků.

Jihoafrická vláda si od postupného otevírání různých podniků slibuje, že se místní ekonomika postupně opět nastartuje, nicméně prezident Ramaphosa včera přiznal, že ekonomika je značně poničena a její opětovné nastartování bude trvat několik měsíců. Měla by se od začátku restrukturalizovat a budou vytvořeny nové pilíře. Mnoho lidí ztratilo v tomto nelehkém období práci, proto bude nutné vytvořit nové pracovní příležitosti.

Některá školská zařízení by se mohla v dohledné době znovu otevřít, všichni budou muset zřejmě nosit roušky. Předpokládá se, že školy budou znovu otevřeny 18. května ovšem za přísných hygienických podmínek.

Lékaři se přesunuli do Západního Kapska, kde je momentálně nejvyšší počet nakažených a mrtvých a čísla v této oblasti rychle rostou, a to zejména proto, že lidé nedodržují zákaz vycházení a shlukování se a dostatečně nevyužívají ochranné pomůcky.

V zemi je nedostatek vakcín proti chřipce.

Ekonomika v úzkých
Prezident Ramaphosa řekl, že vládní „naléhavé a dramatické kroky“ podniknuté k zastavení covidu-19 zachránily desítky tisíc životů a byly „naprosto nezbytné“. Dodal však, že to mělo devastující dopad na ekonomiku. Existují obavy, že toto opatření nebude stačit, aby se ekonomicky zranitelné domácnosti nedostaly pod hranici chudoby. Odhaduje se, že podniknuté kroky způsobily propad ekonomiky mezi 10 a 17 procenty a ztrátu 7 milionů pracovních míst. Nenahrává tomu ani aktuální kurz randu vůči ostatním světovým měnám, který se i nadále prohlubuje.

Některé jihoafrické podniky začaly čerpat slíbenou 500miliardovou vládní podporu na výplatu mezd svým zaměstnancům.

Ramaphosa uvedl, že plán 500 mld. randů, který se promítá do zhruba 10 % HDP, zahrnuje „mimořádný“ rozpočet na zdravotnictví, boj proti hladovění obyvatelstva a sociální podporu ve formě grantů; podporu firem a pracovníků, zejména majitelů obchodů, středních a malých podniků; a daňové úlevy pro podniky v nouzi.

Tento balík bude financován částečně mezinárodními finančními institucemi a přesměrováním již přidělených prostředků v současném rozpočtu.

Mezi hlavní ohlášené zásahy patří:

 • 20 mld. ZAR přímo na boj s pandemií.
 • 20 mld. ZAR pro obce na zajištění nouzového zásobování vodou, dezinfikování veřejné dopravy a na potraviny a ubytování bezdomovců.
 • 50 mld. ZAR na nové granty, dotace a další opatření na zmírnění sociálních potíží.
 • 100 mld. ZAR na ochranu pracovních míst a vytváření pracovních míst.
 • 40 mld. ZAR pro zajištění příjmu pro pracovníky, jejichž zaměstnavatelé nemohou platit mzdy.
 • 2 mld. ZAR na pomoc majitelům obchodů a malým podnikům.
 • Systém záruk na půjčky ve výši 200 mld. ZAR od bank, státní pokladny a rezervní banky SA. 70 mld. ZAR v systémech daňových úlev pro podniky v nouzi.

Kromě toho si daňoví poplatníci, kteří přispějí do Fondu solidarity, budou moci nárokovat 10 % jako svůj zdanitelné příjem.

Záchranný program ve výši 500 mld. ZAR bude financován částkou 130 mld. ZAR ze současného rozpočtu. Zbývající peníze pocházejí od mezinárodních finančních institucí, jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Nová rozvojová banka BRICS a Africká rozvojová banka, které byly všechny osloveny pro financování, jak uvedl Ramaphosa. Stát nadále zvažuje, jaká bude další pomoc pro malé a střední podniky.

Vzhledem k ekonomické situaci v JAR nelze předpokládat, že vláda poskytne další finanční prostředky na pomoc malým a středním podnikatelům. Prostředky, které má vláda právě k dispozici, jsou využívány zejména jako alespoň malá finanční injekce pro nejchudší vrstvu obyvatelstva. Velká část obyvatel přišla o práci – jediný zdroj peněz, lidé tedy nemají často žádné peníze na jídlo ani základní hygienické prostředky. Lidé ze střední a vyšší vrstvy pomáhají zásobovat potřebné materiálními věcmi (jídlo, oblečení, léky, hygienické prostředky, čističe) prostřednictvím sbírek (např. v supermarketech je před pokladnami košík, kam lidé mohou tuto pomoc odkládat).

Některé oblasti Jihoafrické republiky začínají pociťovat nespokojenost obyvatel. Dodávky potravinové a finanční pomoci jsou za jejich očekáváním, a proto se jednotlivé slumy začínají bouřit. Nejhorší situace je v Západním Kapsku, kam armáda vyslala dalších 70 tisíc vojáků. Nelehká situace je i v Johannesburgu (provincie Gauteng) v největších slumech Alexandra  a Soweto a v pretorijském slumu Mamelodi.

V některých slumech aktuálně probíhají protesty a lidé tlačí na znovuobnovení dodávek elektrické energie, a to i přes několikaměsíční neplacení účtů za elektřinu. Na několika místech policie čelila ataku vzbouřenců, kteří policii a armádu ohrožovali. Situace se nadále zhoršuje.

V Kapském Městě byl zřízen speciální tábor pro lidi bez domova, do kterého jsou distribuovány potraviny a hygienické pomůcky.

CzechTrade omezil osobní kontakty
Zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg omezila osobní kontakt s partnery v JAR. Nicméně veškerá komunikace pokračuje i nadále v e-mailové a telefonické podobě.

Vzhledem k aktuálnímu zákazu vycházení a omezení pohybu osob (většina lidí pracuje z domova, potažmo výroba byla úplně pozastavena) budou některé služby ZK Johannesburg prodlouženy s ohledem na vývoj situace v daných odvětvích. Situace se každým dnem vyvíjí a ZK Johannesburg ji online sleduje. Co se týká ochranných pomůcek, tak místní výrobci začali produkovat 15x více než před příchodem koronaviru.

Přijatá opatření
Jihoafrická vláda vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými. Další opatření:

 • Od 18. března jsou zakázány lety. Všechna víza byla zrušena.
 • Obyvatelé JAR nesmí vycestovat za hranice své provincie.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě.
 • Hranice JAR jsou uzavřeny pro ostatní země, v přístavech se hromadí nevyzvednuté zboží.
 • Vnitrostátní cestování je zakázáno s výjimkou přepravy zboží.
 • Zakazuje se shromažďování.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do 18. května.
 • Všechny univerzity jsou do odvolání uzavřeny.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic.
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Probíhá masivní edukační kampaň.
 • Lidé musí omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy na boj s koronavirem.
 • Národní krizový štáb řeší situaci ad hoc.

Tato opatření jsou platná do odvolání.

Do supermarketu smí jen jeden z rodiny
Zákaz vycházení je brán velmi vážně. Do práce smějí chodit pouze lékaři a zdravotnický personál, dodavatelé jídla a hygienických potřeb, prodavači, ochranka a členové složek integrovaného systému. Nicméně lidé začínají nařízení porušovat, což je také jedna z příčin, proč roste počet nakažených koronavirem. Dále platí, že v osobním vozidle nesmí být víc než dvě osoby, ale do supermarketu smí pouze jeden člen rodiny.

U pokladen se dodržují rozestupy, nákupní košíky jsou dezinfikovány, je vyčleněn speciální pracovník, který stříká dezinfekci na ruce zákazníků, zákazníci musí být chráněni vlastní rouškou a rukavicemi. Ve většině obchodů je personál chráněn rouškami a rukavicemi, občas i celoobličejovými štíty. Pokud kdokoliv poruší podmínky zákazu vycházení, hrozí mu pobyt ve vězení a vysoká pokuta.

V případě výskytu viru v jakémkoliv zařízení či podniku jsou s okamžitou platností tato pracoviště do odvolání uzavřena.

První případ nákazy koronavirem se objevil u jednoho ze zaměstnanců prezidentské kanceláře, nicméně prezident ani jeho zástupce nepřišli s nakaženým do přímého kontaktu.

Autor: Petr Harumul, CzechTrade Johannesburg, 13.5.2020

7.5.2020, Johannesburg

JAR chce pomalu uvolňovat restrikce, případů ale přibývá
V současné chvíli evidujeme v JAR přes 7500 lidí nakažených koronavirem a zhruba 150 obětí nemoci. Vzhledem k mírnému uvolňování zákazu vycházení se počet nakažených rapidně zvýšil. Nejvíce zasaženou provincií v Jihoafrické republice je aktuálně Západní Kapsko, které hlásí 3600 nemocných.

V JAR bylo doposud bylo otestováno 268 tisíc lidí. Problémem je poměrně vysoký počet nakažených zdravotníků (více než 500).

Od 1. května se Jižní Afrika posunula z nejvyšší 5. úrovně uzavření státu do čtvrté úrovně. To znamená, že se pozvolně otevírají některé obchody a služby, nicméně nadále platí zákaz vycházení. Toto uvolňování by postupně mělo pokračovat v dalších týdnech/měsících, avšak žádné bližší informace nebo termíny zatím nebyly upřesněny. Jihoafrická vláda nicméně upozornila, že pokud bude nárůst nakažených a mrtvých nepřiměřeně narůstat, nevylučuje návrat zpět do nejvyšší 5. úrovně úplného uzavření země. 

Lidé mají zůstat doma (pokud možno pracovat z domova), nesmí se pohybovat venku, když to není nezbytně nutné. Cvičení či venčení zvířat je povoleno ráno od 6 do 9 hodin v okruhu pěti kilometrů od domova, nesmí se tvořit skupiny a lidé musí nosit na veřejnosti masky. Návštěvy i u rodinných příslušníků jsou stále zakázány. Restaurace směly otevřít provozovny pouze pro dovážkové služby a ve vymezeném čase.

Některé online obchody smí prodávat a doručovat vybrané zboží. Toto uvolňování bude, podobně jako v ČR, probíhat ve vlnách.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa zatím neupřesnil, kdo všechno bude smět pracovat v úrovni 4, ale zmínil některé podrobnosti. Při zvažování, zda by jednotlivá odvětví mohla opět fungovat, by měl být zvážen jejich ekonomický přínos, dopad na živobytí a riziko přenosu v každém sektoru. Toto upřesnění očekáváme každým dnem.

Prodej cigaret je nadále zakázaný, i když vláda slíbila, že se bude moci prodávat. Největší distributor tabákových výrobků v JAR podal žalobu na stát a požaduje uvolnění prodeje tabákových výrobků.  a předpokládá se, že supermarkety budou moci nabízet vše, co mají v nabídce (alkohol je ale stále zakázaný).

Ne všechna odvětví budou fungovat v plném rozsahu. Podniky nejprve musí připravit pracoviště na návrat do provozu, kam se smí vrátit maximálně třetina zaměstnanců, to znamená, že v některých případech se sektor nebude moci vrátit k plné produkci. Nadále se doporučuje pracovat z domova, pokud je to možné, a zaměstnancům to musí být dovoleno.

Hranice zůstanou i ve 4. úrovni uzavřeny pro mezinárodní cestování, s výjimkou repatriace jihoafrických státních příslušníků a zahraničních občanů. Cestování mezi provinciemi zůstává také zakázáno, s výjimkou přepravy zboží nebo výjimečných okolností, jako jsou pohřby. Prezident Ramaphosa řekl: „Pokud lidé necestují, virus necestuje.“

Veřejná doprava bude fungovat za přísných hygienických pravidel a s omezeným počtem cestujících. Ti navíc musí povinně nosit roušku.

Bary ani hospody se v úrovni čtyři neotevřou. Restaurace mohou opět rozvážet jídlo (ve vymezeném čase).

Konferenční a kongresová centra zůstanou také zavřená. Koncerty jsou stále zakázány, stejně jako sportovní, náboženské a kulturní akce. Všechna shromáždění s výjimkou pohřbů a pracovních setkání jsou zakázána.

Lidé budou smět venku cvičit, ale za přísných hygienických opatření, fitness centra a tělocvičny zůstávají uzavřeny, stejně jako kosmetické salony nebo kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že salony krásy musejí zůstat uzavřeny a v úrovni 5 se směly prodávat jen základní hygienické prostředky, vláda umožnila prodej i ostatních kosmetických doplňků.

Jihoafrická vláda si od postupného otevírání různých byznysů slibuje, že se místní ekonomika postupně opět nastartuje, nicméně prezident Ramaphosa včera přiznal, že ekonomika je značně poničena a její opětovné nastartování bude trvat několik měsíců. Měla by se od začátku restrukturalizovat a budou vytvořeny nové pilíře. Mnoho lidí ztratilo v tomto nelehkém období práci, proto bude nutné vytvořit nové pracovní příležitosti.

Zatím nejsou ani bližší zprávy o tom, jak dlouho bude země v úrovni 4, ovšem může se stát, že při vysokém růstu nakažených se JAR navrátí zpět do úrovně 5, tedy úplného uzamčení.

Mezinárodní cestování bude možné až v úrovni 1, ale situace se den ode dne mění, takže je předčasné tvořit nějaké závěry.

Některá školská zařízení by se mohla v dohledné době znovu otevřít, předpokládá se, že všichni budou muset nosit roušky.

Ekonomika v úzkých
Některé jihoafrické podniky začaly čerpat slíbenou 500miliardovou vládní podporu na výplatu mezd svým zaměstnancům.

Některé oblasti Jihoafrické republiky začínají pociťovat nespokojenost obyvatel. Dodávky potravinové a finanční pomoci jsou za jejich očekáváním, a proto se jednotlivé slumy začínají bouřit. Nejhorší situace je v Západním Kapsku, kam armáda vyslala dalších 70 tisíc vojáků. Nelehká situace je i v Johannesburgu (provincie Gauteng) v největších slumech Alexandra  a Soweto a v pretorijském slumu Mamelodi.

Ramaphosa uvedl, že plán R500 miliard, který se promítá do zhruba 10% HDP, zahrnuje „mimořádný“ rozpočet na zdravotnictví, boj proti hladovění obyvatelstva a sociální podporu ve formě grantů; podporu firem a pracovníků, zejména majitelů obchodů, středních a malých podniků; a daňové úlevy pro podniky v nouzi.

Tento balík bude financován částečně mezinárodními finančními institucemi. Přesměrovány budou již přidělené prostředky v současném rozpočtu.

Mezi hlavní ohlášené zásahy vlády patří:

 • R20 miliard přímo na boj s pandemií.
 • R20 miliard pro obce na zajištění nouzového zásobování vodou, dezinfikování veřejné dopravy a na potravu a ubytování bezdomovců.
 • R50 miliard na nové granty, dotace a další opatření na zmírnění sociálních potíží.
 • R100 miliard na ochranu pracovních míst a vytváření pracovních míst.
 • R40 miliard pro zajištění příjmu pro pracovníky, jejichž zaměstnavatelé nemohou platit mzdy.
 • R2 miliardy na pomoc majitelům obchodů a malým podnikům.
 • Systém záruk na půjčky ve výši 200 miliard od bank, státní pokladny a rezervní banky SA.
 • R70 miliard v systémech daňových úlev pro podniky v nouzi.

Kromě toho si daňoví poplatníci, kteří přispějí do Fondu solidarity, budou moci nárokovat 10% jako svůj zdanitelný příjem.

Ramaphosa tvrdí, že vládní „dramatické kroky“ podniknuté k zastavení Covid-19 zachránily desítky tisíc životů a byly „naprosto nezbytné“. Dodal však, že to mělo devastující dopad na ekonomiku. Existují obavy, že opatření nebudou dostatečná k tomu, aby se ekonomicky zranitelné domácnosti nedostaly pod hranici chudoby. Odhaduje se, že podniknuté kroky způsobily propad ekonomiky mezi 10 a 17 procenty a ztrátu sedm milionů pracovních míst.

Záchranný program ve výši  R500 miliard bude financován částkou R130 miliard ze současného rozpočtu. Zbývající peníze pocházejí od mezinárodních finančních institucí, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Nová rozvojová banka BRICS a Africká rozvojová banka, které byly všechny osloveny pro financování, řekl Ramaphosa. Oznámení následovalo po schůzi vlády z 4. května, kde ministři přednesli prezentace o možných balíčcích sociální a ekonomické pomoci.

Lékaři se přesunuli do Západního Kapska, kde je momentálně nejvyšší počet nakažených a mrtvých a čísla v této oblasti rychle rostou, a to zejména proto, že lidé nedodržují zákaz vycházení a shlukování se a dostatečně nevyužívají ochranné pomůcky.

V zemi je nedostatek vakcín proti chřipce.

V ulicích Johannesburgu, Pretorie, Durbanu, Kapského Města hlídkují policisté posíleni o armádu, která se snaží striktně vyžadovat dodržování zákazu vycházení. V některých slumech se lidé začínají bouřit a stěžují si na nedostatek potravin a ochranných prostředků. Na několika místech policie čelila ataku vzbouřenců, kteří policii a armádu ohrožovali. Situace se nadále zhoršuje.

CzechTrade omezil osobní kontakty
Zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg omezila osobní kontakt s partnery v JAR.

Nicméně veškerá komunikace pokračuje i nadále v e-mailové a telefonické podobě.

Vzhledem k aktuálnímu zákazu vycházení a omezení pohybu osob (většina lidí pracuje z domova, potažmo výroba byla úplně pozastavena) budou některé služby ZK Johannesburg prodlouženy s ohledem na vývoj situace v daných odvětvích. Nicméně situace se každým dnem vyvíjí a zástupci zahraniční kanceláře ji denně sledují.

Co se týká ochranných pomůcek, tak jich místní výrobci začali produkovat zhruba patnáckrát více než před příchodem koronaviru.

Stát nadále zvažuje, jaká bude další pomoc pro malé a střední podniky. Vzhledem k ekonomické situaci v JAR se ovšem nedá předpokládat, že vláda poskytne další finanční prostředky pro pomoc malým a středním podnikatelům.

Prostředky, které má vláda právě k dispozici, jsou používány zejména jako alespoň malá finanční injekce pro nejchudší vrstvu obyvatelstva. Velká část obyvatel přišla o práci – jediný zdroj peněz, lidé tedy dnes nemají často žádné peníze na jídlo ani základní hygienické prostředky.

Obyvatelé ze střední a vyšší vrstvy pomáhají zásobovat potřebné materiálními věcmi (jídlo, oblečení, léky, hygienické prostředky, čističe) prostřednictvím sbírek (například v supermarketech je před pokladnami košík, kam lidé mohou tuto pomoc odkládat).

V Kapském Městě byl zřízen speciální tábor pro lidi bez domova, do kterého jsou distribuovány potraviny a hygienické pomůcky.

Přijatá opatření
Jihoafrická vláda vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými:

 • Od 18. března jsou zakázany lety pro všechny cizince z vysoce rizikových zemí. Všechna víza byla zrušena.
 • Obyvatelé JAR se mají vyvarovat cestování do vysoce rizikových zemí.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě.
 • Cestující ze středně rizikových zemí budou povinně testováni.
 • Ze 72 vstupních bran do země se jich 35 uzavře. Zavřou se i dva přístavy.
 • Vnitrostátní cestování se nedoporučuje.
 • Zakazuje se shromažďování skupin o více než 100 lidech.
 • Organizátoři malých akcí musí informovat o svých plánech.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do velikonočních svátků.
 • Uzavírání univerzit bude konzultováno.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic.
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Rozjede se masivní edukační kampaň.
 • Lidé by měli omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy na boj s koronavirem.
 • Národní krizový štáb bude zasedat třikrát týdně.

Tato opatření jsou platná do odvolání.

Do supermarketu smí jen jeden z rodiny
Zákaz vycházení je brán velmi vážně. Do práce smějí chodit pouze lékaři a zdravotnický personál, dodavatelé jídla a hygienických potřeb, prodavači, ochranka a členové složek integrovaného systému. Dále platí, že v osobním vozidle nesmí být víc než dvě osoby, ale do supermarketu smí pouze jeden člen rodiny.

U pokladen se dodržují rozestupy, nákupní košíky jsou dezinfikovány, je vyčleněn speciální pracovník, který stříká dezinfekci na ruce zákazníků, zákazníci by měli být chráněni vlastní rouškou a rukavicemi. Ve většině obchodů je personál chráněn rouškami a rukavicemi, občas i celoobličejovými štíty. Pokud kdokoliv poruší podmínky zákazu vycházení hrozí mu pobyt ve vězení a vysoká pokuta.

První případ nákazy koronavirem se objevil u jednoho ze zaměstnanců prezidentské kanceláře, nicméně prezident ani jeho zástupce nepřišli s nakaženým do přímého kontaktu.

Autor: Petr Harumul, CzechTrade Johannesburg, 7.5.2020

30.4.2020, Johannesburg

JAR chce pomalu uvolňovat restrikce
V současné chvíli evidujeme v JAR pět tisíc lidí nakažených koronavirem a zhruba stovku obětí nemoci. Vzhledem k striktnímu zákazu vycházení a uzavření všech škol se nárůst počtu nakažených výrazně snížil. Nejvíce nakažených je v provincii Gauteng, kde se nachází Johannesburg a hlavní město Pretorie. 

Od 16. dubna začal v JAR platit striktní zákaz vycházení, včetně dočasného uzavření většiny podniků. Otevřeny zůstaly de facto jen banky a obchody s potravinami. Prodávat se smí pouze potraviny, nealkoholické nápoje, čistící prostředky, základní hygienické pomůcky a léky. Cigarety, alkohol, dekorativní kosmetika, oblečení, obuv, zahradnické náčiní či elektronika se prodávat nesmí.

Lidé mají zůstat doma (pokud možno pracovat z domova), nesmí se pohybovat venku, když to není nezbytně nutné. Zakázáno je i běhání, venčení psa nebo návštěvy. Restaurace (včetně dovážkové služby) jsou zavřené, všechny online obchody s výjimkou dovážek potravin budou doručovat zboží až se pravidla uvolní. Toto uvolňování bude, podobně jako v ČR, probíhat ve vlnách. Momentálně se JAR nachází v nejvyšší úrovni pět (úplné uzamčení země), která se 1. května posune do úrovně 4. V úrovni 1 jsou všechna odvětví plně funkční. V úrovni čtyři se budou moci znovu otevřít některé podniky, samozřejmě za zvláštních podmínek.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa zatím neupřesnil, kdo všechno bude smět pracovat v úrovni 4, ale zmínil některé podrobnosti. Při zvažování, zda by jednotlivá odvětví mohla opět fungovat, by měl být zvážen jejich ekonomický přínos, dopad na živobytí a riziko přenosu v každém sektoru.

Rozhodně se budou smět prodávat cigarety a předpokládá se, že supermarkety budou moci nabízet vše, co mají v nabídce (alkohol je ale stále zakázaný). Ne všechna odvětví budou fungovat v plném rozsahu. Podniky nejprve musí připravit pracoviště na návrat do provozu, kam se smí vrátit maximálně třetina zaměstnanců, to znamená, že v některých případech se sektor nebude moci vrátit k plné produkci. Nadále se doporučuje pracovat z domova, pokud je to možné, a zaměstnancům to musí být dovoleno. 

Hranice zůstanou i ve 4. úrovni uzavřeny pro mezinárodní cestování, s výjimkou repatriace jihoafrických státních příslušníků a zahraničních občanů. Cestování mezi provinciemi zůstává také zakázáno, s výjimkou přepravy zboží nebo výjimečných okolností, jako jsou pohřby. Prezident Ramaphosa řekl: „Pokud lidé necestují, virus necestuje.“ 

Veřejná doprava bude fungovat za přísných hygienických pravidel a s omezeným počtem cestujících. Ti navíc musí povinně nosit roušku.

Bary ani hospody se v úrovni čtyři neotevřou. Restaurace mohou opět rozvážet jídlo (ve vymezeném čase).

Konferenční a kongresová centra zůstanou také zavřená. Koncerty jsou stále zakázány, stejně jako sportovní, náboženské a kulturní akce. Všechna shromáždění s výjimkou pohřbů a pracovních setkání jsou zakázána.

Lidé budou smět venku cvičit, ale za přísných hygienických opatření, fitness centra a tělocvičny zůstávají uzavřeny, stejně jako kosmetické salony nebo kadeřnictví.

Nicméně informace jsou dosti nepřesné a lze se jen dohadovat, jak si je vyložit. Například by mělo být povoleno venkovní cvičení, ale zároveň běh či procházky se psem jsou nadále zakázány. Zatím nejsou ani bližší zprávy o tom, jak dlouho bude země v úrovni 4, ovšem může se stát, že při vysokém růstu nakažených se JAR navrátí zpět do úrovně 5, tedy úplného uzamčení.

Mezinárodní cestování bude možné až v úrovni 1, ale situace se den ode dne mění, takže je předčasné tvořit nějaké závěry.

Pomoc ekonomice
Vláda JAR schválila další ekonomickou podporu ve výši 500 miliard ZAR Prezident Cyril Ramaphosa nastínil v úterý masivní plán sociálních a ekonomických výdajů ve výši 500 miliard ZAR, aby zmírnil některé dopady koronaviru na Jihoafrickou republiku.

Tato země čelí vyhlídce nepokojů, ztráty milionu pracovních míst a hrozivého prohloubení chudoby ve společnosti, která je již nyní zatížena vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti.

V úterý 21. dubna bylo v Jižní Africe více než 3400 potvrzených případů covid-19.

Ramaphosa uvedl, že plán R500 miliard, který se promítá do zhruba 10% HDP, zahrnuje „mimořádný“ rozpočet na zdravotnictví, boj proti hladovění obyvatelstva a sociální podporu ve formě grantů; podporu firem a pracovníků, zejména majitelů obchodů, středních a malých podniků; a daňové úlevy pro podniky v nouzi.

Tento balík bude financován částečně mezinárodními finančními institucemi. Přesměrovány budou již přidělené prostředky v současném rozpočtu.

Mezi hlavní ohlášené zásahy vlády patří:

 • R20 miliard přímo na boj s pandemií.
 • R20 miliard pro obce na zajištění nouzového zásobování vodou, dezinfikování veřejné dopravy a na potravu a ubytování bezdomovců.
 • R50 miliard na nové granty, dotace a další opatření na zmírnění sociálních potíží.
 • R100 miliard na ochranu pracovních míst a vytváření pracovních míst.
 • R40 miliard pro zajištění příjmu pro pracovníky, jejichž zaměstnavatelé nemohou platit mzdy.
 • R2 miliardy na pomoc majitelům obchodů a malým podnikům.
 • Systém záruk na půjčky ve výši 200 miliard od bank, státní pokladny a rezervní banky SA.
 • R70 miliard v systémech daňových úlev pro podniky v nouzi.

Kromě toho si daňoví poplatníci, kteří přispějí do Fondu solidarity, budou moci nárokovat 10% jako svůj zdanitelný příjem.

Ramaphosa tvrdí, že vládní „dramatické kroky“ podniknuté k zastavení Covid-19 zachránily desítky tisíc životů a byly „naprosto nezbytné“. Dodal však, že to mělo devastující dopad na ekonomiku. Existují obavy, že opatření nebudou dostatečná k tomu, aby se ekonomicky zranitelné domácnosti nedostaly pod hranici chudoby. Odhaduje se, že podniknuté kroky způsobily propad ekonomiky mezi 6 až 8% a ztrátu milionu pracovních míst.

Záchranný program R500 miliard bude financován částkou 130 miliard ze současného rozpočtu. Zbývající peníze pocházejí od mezinárodních finančních institucí, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Nová rozvojová banka BRICS a Africká rozvojová banka.

Ministr zdravotnictví Zweli Mkhize nasadil špičkové lékařské odborníky, vedené specialistou Národního institutu pro infekční choroby, dr. Kerriganem McCarthym, aby pomohl vládě v provincii Eastern Cape řešit rychlý nárůst případů. Provincie má třetí nejvyšší počet infekcí. Úředníci jednali s vládou Eastern Cape a rozhodli se okamžitě nasadit tým specialistů, který zahrnuje terénní pracovníky, epidemiology a odborníky Světové zdravotnické organizace.

V pondělí devatenáct lékařů vyzvalo Ramaphosu, aby ukončil tvrdě nastavená pravidla s tím, že pokud se bude v těchto opatřeních pokračovat, dojde k dalšímu poškození zdravotního systému země.

Další plány týkající se postupného ukončování blokování budou oznámeny ve čtvrtek, řekl prezident.

Policisty posílila armáda, čelí útokům
V ulicích Johannesburgu, Pretorie, Durbanu či Kapského Města hlídkují policisté posíleni o armádu, která striktně vyžaduje dodržování zákazu vycházení.

V některých slumech se lidé začínají bouřit a stěžují si na nedostatek potravin a ochranných prostředků. Na několika místech policie čelila ataku vzbouřenců, kteří policii a armádu ohrožovali.

CzechTrade omezil osobní kontakty
Zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg omezila osobní kontakt s partnery v JAR.

Nicméně veškerá komunikace pokračuje i nadále v e-mailové a telefonické podobě.

Vzhledem k aktuálnímu zákazu vycházení a omezení pohybu osob (většina lidí pracuje z domova, potažmo výroba byla úplně pozastavena) budou některé služby ZK Johannesburg prodlouženy s ohledem na vývoj situace v daných odvětvích. Nicméně situace se každým dnem vyvíjí a zástupci zahraniční kanceláře ji denně sledují.

Co se týká ochranných pomůcek, tak jich místní výrobci začali produkovat zhruba patnáckrát více než před příchodem koronaviru.

Stát nadále zvažuje, jaká bude další pomoc pro malé a střední podniky. Vzhledem k ekonomické situaci v JAR se ovšem nedá předpokládat, že vláda poskytne další finanční prostředky pro pomoc malým a středním podnikatelům.

Prostředky, které má vláda právě k dispozici, jsou používány zejména jako alespoň malá finanční injekce pro nejchudší vrstvu obyvatelstva. Velká část obyvatel přišla o práci – jediný zdroj peněz, lidé tedy dnes nemají často žádné peníze na jídlo ani základní hygienické prostředky.

Obyvatelé ze střední a vyšší vrstvy pomáhají zásobovat potřebné materiálními věcmi (jídlo, oblečení, léky, hygienické prostředky, čističe) prostřednictvím sbírek (například v supermarketech je před pokladnami košík, kam lidé mohou tuto pomoc odkládat).

V Kapském Městě byl zřízen speciální tábor pro lidi bez domova, do kterého jsou distribuovány potraviny a hygienické pomůcky.

Přijatá opatření
Jihoafrická vláda vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými:

 • Od 18. března jsou zakázany lety pro všechny cizince z vysoce rizikových zemí. Všechna víza byla zrušena.
 • Obyvatelé JAR se mají vyvarovat cestování do vysoce rizikových zemí.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě.
 • Cestující ze středně rizikových zemí budou povinně testováni.
 • Ze 72 vstupních bran do země se jich 35 uzavře. Zavřou se i dva přístavy.
 • Vnitrostátní cestování se nedoporučuje.
 • Zakazuje se shromažďování skupin o více než 100 lidech.
 • Organizátoři malých akcí musí informovat o svých plánech.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do velikonočních svátků.
 • Uzavírání univerzit bude konzultováno.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic.
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Rozjede se masivní edukační kampaň.
 • Lidé by měli omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy na boj s koronavirem.
 • Národní krizový štáb bude zasedat třikrát týdně.

Tato opatření jsou platná do 30. 4. 2020.

Do supermarketu smí jen jeden z rodiny
Zákaz vycházení je brán velmi vážně. Do práce smějí chodit pouze lékaři a zdravotnický personál, dodavatelé jídla a hygienických potřeb, prodavači, ochranka a členové složek integrovaného systému.

Všechny obchody vyjma supermarketů (obchodů s potravinami) jsou zavřeny. To znamená, že lidé si smějí koupit pouze potraviny, nealkoholické nápoje, hygienické prostředky a léky. Prodej alkoholických nápojů a cigaret je pod přísnými postihy zakázán.

Dále platí, že v osobním vozidle nesmí být víc než dvě osoby, ale do supermarketu smí pouze 1 člen rodiny. U pokladen se dodržují rozestupy, nákupní košíky jsou dezinfikovány, je vyčleněn speciální pracovník, který stříká dezinfekci na ruce zákazníků, zákazníci by měli být chráněni vlastní rouškou a rukavicemi. Ve většině obchodů je personál chráněn rouškami a rukavicemi, občas i celoobličejovými štíty. Na rozdíl od České republiky není dovoleno venčit domácí mazlíčky, ani běhat či jinak sportovat mimo domov. Pokud kdokoliv poruší podmínky zákazu vycházení hrozí mu pobyt ve vězení a vysoká pokuta.

Autor: Petr Harumul, CzechTrade Johannesburg, 30.4.2020

 

22.4.2020, Johannesburg

JAR se zcela uzavírá světu, hrozí jí ekonomický kolaps
V současné chvíli evidujeme v JAR 3465 nakažených, 58 mrtvých a 1055 uzdravených lidí. Vzhledem k striktnímu zákazu vycházení a uzavření všech škol se nárůst počtu nakažených výrazně snížil. Nejvíce nakažených je v provincii Gauteng, kde se nachází Johannesburg a hlavní město Pretorie. Aktuálně je JAR časově v druhé polovině zákazu vycházení, který byl prodloužen do konce dubna a je možné, že se znovu prodlouží.

Vláda JAR schválila další ekonomickou podporu ve výši 500 miliard ZAR Prezident Cyril Ramaphosa nastínil v úterý masivní plán sociálních a ekonomických výdajů ve výši 500 miliard ZAR, aby zmírnil některé dopady koronaviru na Jihoafrickou republiku.

Tato země čelí vyhlídce nepokojů, ztráty milionu pracovních míst a hrozivého prohloubení chudoby ve společnosti, která je již nyní zatížena vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti.

V úterý 21. dubna bylo v Jižní Africe více než 3400 potvrzených případů covid-19.

Ramaphosa uvedl, že plán R500 miliard, který se promítá do zhruba 10% HDP, zahrnuje „mimořádný“ rozpočet na zdravotnictví, boj proti hladovění obyvatelstva a sociální podporu ve formě grantů; podporu firem a pracovníků, zejména majitelů obchodů, středních a malých podniků; a daňové úlevy pro podniky v nouzi.

Tento balík bude financován částečně mezinárodními finančními institucemi. Přesměrovány budou již přidělené prostředky v současném rozpočtu.

Mezi hlavní ohlášené zásahy vlády patří:

 • R20 miliard přímo na boj s pandemií.
 • R20 miliard pro obce na zajištění nouzového zásobování vodou, dezinfikování veřejné dopravy a na potravu a ubytování bezdomovců.
 • R50 miliard na nové granty, dotace a další opatření na zmírnění sociálních potíží.
 • R100 miliard na ochranu pracovních míst a vytváření pracovních míst.
 • R40 miliard pro zajištění příjmu pro pracovníky, jejichž zaměstnavatelé nemohou platit mzdy.
 • R2 miliardy na pomoc majitelům obchodů a malým podnikům.
 • Systém záruk na půjčky ve výši 200 miliard od bank, státní pokladny a rezervní banky SA.
 • R70 miliard v systémech daňových úlev pro podniky v nouzi.

Kromě toho si daňoví poplatníci, kteří přispějí do Fondu solidarity, budou moci nárokovat 10% jako svůj zdanitelný příjem.

Ramaphosa tvrdí, že vládní „dramatické kroky“ podniknuté k zastavení Covid-19 zachránily desítky tisíc životů a byly „naprosto nezbytné“. Dodal však, že to mělo devastující dopad na ekonomiku. Existují obavy, že opatření nebudou dostatečná k tomu, aby se ekonomicky zranitelné domácnosti nedostaly pod hranici chudoby. Odhaduje se, že podniknuté kroky způsobily propad ekonomiky mezi 6 až 8% a ztrátu milionu pracovních míst.

Záchranný program R500 miliard bude financován částkou 130 miliard ze současného rozpočtu. Zbývající peníze pocházejí od mezinárodních finančních institucí, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Nová rozvojová banka BRICS a Africká rozvojová banka. 

Ministr zdravotnictví Zweli Mkhize nasadil špičkové lékařské odborníky, vedené specialistou Národního institutu pro infekční choroby, dr. Kerriganem McCarthym, aby pomohl vládě v provincii Eastern Cape řešit rychlý nárůst případů. Provincie má třetí nejvyšší počet infekcí. Úředníci jednali s vládou Eastern Cape a rozhodli se okamžitě nasadit tým specialistů, který zahrnuje terénní pracovníky, epidemiology a odborníky Světové zdravotnické organizace.

V pondělí devatenáct lékařů vyzvalo Ramaphosu, aby ukončil tvrdě nastavená pravidla s tím, že pokud se bude v těchto opatřeních pokračovat, dojde k dalšímu poškození zdravotního systému země.

Další plány týkající se postupného ukončování blokování budou oznámeny ve čtvrtek, řekl prezident.

Policisty posílila armáda, čelí útokům
V ulicích Johannesburgu, Pretorie, Durbanu či Kapského Města hlídkují policisté posíleni o armádu, která striktně vyžaduje dodržování zákazu vycházení.

V některých slumech se lidé začínají bouřit a stěžují si na nedostatek potravin a ochranných prostředků. Na několika místech policie čelila ataku vzbouřenců, kteří policii a armádu ohrožovali.

CzechTrade omezil osobní kontakty
Zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg omezila osobní kontakt s partnery v JAR. 

Nicméně veškerá komunikace pokračuje i nadále v e-mailové a telefonické podobě. 

Vzhledem k aktuálnímu zákazu vycházení a omezení pohybu osob (většina lidí pracuje z domova, potažmo výroba byla úplně pozastavena) budou některé služby ZK Johannesburg prodlouženy s ohledem na vývoj situace v daných odvětvích. Nicméně situace se každým dnem vyvíjí a zástupci zahraniční kanceláře ji denně sledují. 

Co se týká ochranných pomůcek, tak jich místní výrobci začali produkovat zhruba patnáckrát více než před příchodem koronaviru.

Stát nadále zvažuje, jaká bude další pomoc pro malé a střední podniky. Vzhledem k ekonomické situaci v JAR se ovšem nedá předpokládat, že vláda poskytne další finanční prostředky pro pomoc malým a středním podnikatelům. 

Prostředky, které má vláda právě k dispozici, jsou používány zejména jako alespoň malá finanční injekce pro nejchudší vrstvu obyvatelstva. Velká část obyvatel přišla o práci – jediný zdroj peněz, lidé tedy dnes nemají často žádné peníze na jídlo ani základní hygienické prostředky.

Obyvatelé ze střední a vyšší vrstvy pomáhají zásobovat potřebné materiálními věcmi (jídlo, oblečení, léky, hygienické prostředky, čističe) prostřednictvím sbírek (například v supermarketech je před pokladnami košík, kam lidé mohou tuto pomoc odkládat).

V Kapském Městě byl zřízen speciální tábor pro lidi bez domova, do kterého jsou distribuovány potraviny a hygienické pomůcky.

Přijatá opatření
Jihoafrická vláda vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými:

 • Od 18. března jsou zakázany lety pro všechny cizince z vysoce rizikových zemí. Všechna víza byla zrušena.
 • Obyvatelé JAR se mají vyvarovat cestování do vysoce rizikových zemí.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě.
 • Cestující ze středně rizikových zemí budou povinně testováni.
 • Ze 72 vstupních bran do země se jich 35 uzavře. Zavřou se i dva přístavy.
 • Vnitrostátní cestování se nedoporučuje.
 • Zakazuje se shromažďování skupin o více než 100 lidech.
 • Organizátoři malých akcí musí informovat o svých plánech.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do velikonočních svátků.
 • Uzavírání univerzit bude konzultováno.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic.
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Rozjede se masivní edukační kampaň.
 • Lidé by měli omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy na boj s koronavirem.
 • Národní krizový štáb bude zasedat třikrát týdně.

Tato opatření jsou platná do 30. 4. 2020.

Do supermarketu smí jen jeden z rodiny 
Zákaz vycházení je brán velmi vážně. Do práce smějí chodit pouze lékaři a zdravotnický personál, dodavatelé jídla a hygienických potřeb, prodavači, ochranka a členové složek integrovaného systému. 

Všechny obchody vyjma supermarketů (obchodů s potravinami) jsou zavřeny. To znamená, že lidé si smějí koupit pouze potraviny, nealkoholické nápoje, hygienické prostředky a léky. Prodej alkoholických nápojů a cigaret je pod přísnými postihy zakázán. 

Dále platí, že v osobním vozidle nesmí být víc než dvě osoby, ale do supermarketu smí pouze 1 člen rodiny. U pokladen se dodržují rozestupy, nákupní košíky jsou dezinfikovány, je vyčleněn speciální pracovník, který stříká dezinfekci na ruce zákazníků, zákazníci by měli být chráněni vlastní rouškou a rukavicemi. Ve většině obchodů je personál chráněn rouškami a rukavicemi, občas i celoobličejovými štíty. Na rozdíl od České republiky není dovoleno venčit domácí mazlíčky, ani běhat či jinak sportovat mimo domov. Pokud kdokoliv poruší podmínky zákazu vycházení hrozí mu pobyt ve vězení a vysoká pokuta.

Autor: Petr Harumul, CzechTrade Johannesburg, 22.4.2020

 

25.3.2020, Johannesburg

Jižní Afriku ohrožuje virus na kontinentu nejvíc
V jihoafrické republice roste počet nově nakažených ještě rychleji než V Egyptě. Každý den přibývají desítky potvrzených nakažených. Dá se i nadále očekávat, že toto číslo poroste. Co se týká ekonomiky, JAR zatím nechystá žádné zvláštní restrikce. Pokud jde o ochranné pomůcky, jsou již několik týdnů vyprodány roušky i respirátory a docházejí i desinfekční prostředky.

Prezident 25. března informoval, že v rámci účinného boje s nemocí bylo rozhodnuto na 21 dnů Jihoafrickou republiku zcela “uzavřít”.

Součástí opatření je úplný zákaz vycházení, který je možno porušit pouze z nevyhnutelných důvodů, jako je nákup potravin, léků či lékařské vyšetření. Turisté , kteří do země přijeli po 9. březnu z rizikových zemí, budou muset zůstat v hotelu po dobu čtrnácti dnů.

Celonárodní zákaz vycházení začíná od půlnoci 26. března 2020
Celostátní zákaz vycházení byl přijat ve smyslu zákona o zvládání katastrof a zahrnuje následující:

 • Od půlnoci ve čtvrtek 26. března do půlnoci ve čtvrtek 16. dubna budou všichni Jihoafričané muset zůstat doma.
 • Osvobozeni jsou: zdravotníci ve veřejném a soukromém sektoru, pohotovostní personál, pracovníci v bezpečnostních službách – jako jsou policie, dopravní důstojníci, vojenský zdravotnický personál, vojáci – a další osoby nezbytné pro reakci na pandemii. Výjimka bude zahrnovat také subjekty podílející se na výrobě, distribuci a dodávkách potravin a základního zboží, základních bankovních služeb, údržbě energetických, vodních a telekomunikačních služeb, laboratorních služeb a poskytování zdravotnických a hygienických produktů.
 • Jednotlivci nebudou moci opustit své domovy s výjimkou přísně kontrolovaných okolností, jako je vyhledání lékařské péče, nákup potravin, léků a jiných potřeb nebo vybírání sociálních příspěvků.
 • Pro bezdomovce budou identifikovány dočasné úkryty, které splňují nezbytné hygienické normy. Lokality jsou také identifikovány pro karanténu a izolaci pro lidi, kteří se nemohou izolovat doma.
 • Budou uzavřeny všechny obchody a podniky, s výjimkou lékáren, laboratoří, bank, základních finančních a platebních služeb, včetně JSE, supermarketů, čerpacích stanic a poskytovatelů zdravotní péče.
 • Společnosti, které jsou nezbytné pro výrobu a přepravu potravin, základního zboží a zdravotnického materiálu, zůstanou otevřené.
 • Bude zveřejňován úplný seznam kategorií podniků, které by měly zůstat otevřené.
 • Společnosti, jejichž provoz vyžaduje nepřetržité procesy, jako jsou pece, práce v podzemí, budou muset provést opatření pro péči a údržbu, aby nedošlo k poškození jejich nepřetržitých operací.
 • Firmy, které jsou schopné dálkově pokračovat ve svých činnostech, by tak měly učinit.
 • Bude zajištěno, že budou pokračovat základní dopravní služby, včetně přepravy nezbytných zaměstnanců a pacientů, kteří potřebují být řízeni jinde.

Jihoafrická vláda už dříve vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými:

 • Od 18. března byly zakázány lety pro všechny cizince z vysoce rizikových zemí. Všechna víza byla zrušena.
 • Obyvatelé JAR se mají vyvarovat cestování do vysoce rizikových zemí.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě.
 • Cestující ze středně rizikových zemí budou povinně testováni.
 • Ze 72 vstupních bran do země se jich 35 uzavře. Zavřou se i dva přístavy.
 • Vnitrostátní cestování se nedoporučuje.
 • Zakazuje se shromažďování skupin o více než 100 lidech.
 • Organizátoři malých akcí musí informovat o svých plánech.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do velikonočních svátků.
 • Uzavírání univerzit bude konzultováno.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic.
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Rozjede se masivní edukační kampaň.
 • Lidé by měli omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy proti boji s koronavirem.
 • Národní krizový štáb bude zasedat 3x týdně.

Další africké země
Botswana – nařizuje cestovatelům ze zahraničí povinnou čtrnáctidenní karanténu, a to v případě cestujících z rizikových zemí. Seznam rizikových zemí je průběžně aktualizován. Doporučujeme cestovatelům do Botswany před cestou konzultovat aktuální situaci s Velvyslanectvím Botswany v Londýně, případně sledovat informace na oficiálních webových stránkách botswanské vlády.

Madagaskar – od pátku 20. 3. přeruší Madagaskar na 30 dní letecké spojení s Evropou. Upozorňujeme české cestovatele, že mají čtyři dny na to, aby si přebukovali let a opustili zemi. Mezinárodní lety jsou zajišťovány pouze z letiště Antanarivo. Doporučujeme doletět do nejbližší možné evropské destinace a k přepravě na české hranice využít pozemní dopravu (když nebude existovat letecké spojení).

Lesotho – Z důvodu ochrany země před zavlečením nákazy koronaviru uzavřelo Lesothské království dne 10. 3. 2020 do odvolání hranice pro všechny mezinárodní cestovatele.

Namibie – Vláda na 30 dní zrušila veškeré lety z/do rizikových destinací. Jsou zavřeny všechny státní i soukromé školy. Zakázána jsou i velká shromáždění včetně oslav státních svátků. Knihovny, muzea a umělecké galerie byly také uzavřeny.

Království Eswatini (Svazijsko) – Už 17. března vyhlásil tamní premiér s okamžitou platností krizový stav a s tím spojená cestovní opatření (v souvislosti s pandemií Covid-19. Patří sem zákaz vstupu na dobu neurčitou do země všem cizincům z vysoce rizikových zemí (high risk countries). Víza vydaná cestujícím z vysoce rizikových zemí budou revokována od 20. března.

Mauricius – Od středy 18.3. jsou zavedeny restrikce vůči příchozím cestovatelům z EU, Švýcarska a Velké Británie. Občanům těchto zemí není umožněn vstup do země ani tranzit.

Mozambik – Prezident Filipe Nzusi zrušil všechna shromáždění nad 300 lidí. Rovněž pozastavil veškeré zahraniční cesty státních úředníků včetně jeho vlastních návštěv.

Autor: Petr Harumul, CzechTrade Johannesburg, 25.3.2020

 

18.3.2020, Johannesburg

Jižní Afrika se na tři týdny zcela uzavírá světu​
Afrika zatím výrazné krizi nečelí, odborníci ale varují – vzhledem k úrovni zdravotnictví v některých zemích může rozšíření viru na kontinentu znamenat humanitární katastrofu. Také ekonomické dopady mohou být drtivé.

V jihoafrické republice roste počet nově nakažených ještě rychleji než V Egyptě. Každý den přibývají desítky potvrzených nakažených. Dá se i nadále očekávat, že toto číslo poroste. Co se týká ekonomiky, JAR zatím nechystá žádné zvláštní restrikce. Pokud jde o ochranné pomůcky, jsou již několik týdnů vyprodány roušky i respirátory a docházejí i desinfekční prostředky.

Jihoafrická vláda vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými:

 • Od 18. března jsou zakázány lety pro všechny cizince z vysoce rizikových zemí. Všechna víza byla zrušen
 • Obyvatelé JAR se mají vyvarovat cestování do vysoce rizikových zemí.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě
 • Cestující ze středně rizikových zemí budou povinně testováni.
 • Ze 72 vstupních bran do země se jich 35 uzavře. Zavřou se i dva přístavy.
 • Vnitrostátní cestování se nedoporučuje.
 • Zakazuje se shromažďování skupin o více než 100 lidech.
 • Organizátoři malých akcí musí informovat o svých plánech.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do velikonočních svátků.
 • Uzavírání univerzit bude konzultováno.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Rozjede se masivní edukační kampaň.
 • Lidé by měli omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy proti boji s koronavirem.
 • Národní krizový štáb bude zasedat 3x týdně.

Autor: Petr Harumul, CzechTrade Johannesburg, 18.3.2020

Všichni naši kolegové ze zahraničních kanceláří pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.