Archiv zpráv ke koronaviru v Kolumbii a k mimořádným opatřením

Všichni naši kolegové ze zahraničních kanceláří pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.
 

3.6.2020, Bogota

Kolumbie je i přes pandemii stále atraktivní pro exportéry
Ačkoliv je celá Kolumbie stále v povinné preventivní karanténě minimálně do 25. června, občanům a firmám se začíná pomalu ale jistě blýskat na lepší časy. I přes to, že Ministerstvo zdravotnictví dle posledního vyjádření očekává vrchol pandemie v zemi až na přelomu června a července, aktuální vývoj je velmi optimistický a ukazuje, že se křivka nově nakažených začíná zplošťovat.

Ministr zdravotnictví Fernando Ruíz zmínil, že celkový počet infikovaných virem covid-19 na konci června bude mnohem nižší, než se z počátku očekávalo. Tomuto pozitivnímu vývoji země vděčí především rychlé reakci kolumbijské vlády, která zavedla poměrně přísná opatření jak v ekonomickém, tak sociálním životě a také neprodyšně uzavřela hranice dříve než okolní státy. I díky chování samotných občanů, kteří důsledně dodržují nařízení, se nákaza nešíří tak rychle a počet uzdravených stoupá. K 1. červnu tato 50milionová země eviduje 29.383 infikovaných a 939 úmrtí v souvislosti s nákazou covid-19. I přes mírný optimismus existují oblasti, kde se virus šíří více. Jedná se především o některé čtvrti hlavního města, dále pak o město Cali a Cartagenu.

Vláda na mírnější průběh nákazy zareagovala, a již na konci dubna začala uvolňovat pravidla za účelem postupné reaktivace některých odvětvích v rámci tzv. „inteligentní karantény“. Stavební sektor a část zpracovatelského průmyslu tak doplnili celkem 34 profesí, které již od začátku pandemie dostaly ze zákona výjimku a mohly dále fungovat.

Druhá fáze rozvolňování karanténních opatření od 11. května se dotkla nejen dalších průmyslových sektorů, ale částečně i občanů, kteří nově mohou ve stanovený čas opustit své domovy i mimo nezbytně nutné pochůzky. To přineslo více optimismu mezi lidi a života do městských ulic. I přes tato opatření vláda čelí silné kritice a tlaku jak ze strany asociací průmyslu a obchodníků, tak i z řad samotných občanů, především těch nejzranitelnějších. Od zavedení povinné celostátní karantény 24. března totiž došlo, až na zmíněné výjimky, k úplnému útlumu jakýchkoliv ekonomických aktivit včetně neformálního zaměstnání a podnikání nejchudších vrstev obyvatelstva. Toto může mít do budoucna negativní dopad na bezpečnost v zemi kvůli zvýšené kriminalitě.

Aktivní ekonomický život, ale bez toho sociálního: Vláda apeluje na disciplínu
Vláda k opětovné aktivaci hospodářství přistupuje velmi opatrně a z praxe vyplývá, že přednost dostávají, z hlediska šíření covid-19, méně rizikové průmyslové sektory před těmi nejvíce postiženými.

V první fázi za velmi přísných hygienických opatřeních začínají fungovat firmy v následujících odvětvích: stavební sektor, zpracovatelský sektor (výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí).

Druhá fáze se týká například výrobců nábytku, motorových vozidel, strojů a strojních zařízení. Také je umožněno otevřít prodejny s motorovými vozidly, nábytkem, výrobky pro domácnost, stavebniny a železářství. Ze služeb je možno začít opět provozovat autoopravny, opravny spotřebičů, lodí nebo zemědělské techniky. Všechny tyto činnosti doplňují profese, které získaly od státu výjimku a je možné je vykonávat v průběhu celé karantény (lékaři, veřejné složky, prodejny potravin apod.).

Začátek třetí fáze rozvolňování opatření byl očekáván od 25. května. Prezident republiky však nečekaně prodloužil povinnou celostátní karanténu do 31. května a výjimečný stav zemi o další tři měsíce. Třetí fáze tzv. inteligentní karantény, ve které se počítá s dalším uvolněním restrikcí a aktivací více průmyslových oborů, proběhne v období 1.–30. června. Pilotní projekty zahájilo v pondělí město Medellín, které za přísných podmínek otevřelo první 3 nákupní centra. Přísné hygienické podmínky a speciální režim se ukázaly jako funkční, a proto Medellín plánuje otevřít veškerý komerční sektor ve městě od 8. června. Naopak města jako Bogota, Cali a Cartagena mají prodlouženou povinnou karanténu bez uvolnění některých nařízení, až do poloviny června. Ostatních měst se týká další zmírňování opatření pro veřejnost a průmyslové sektory, platné od 1. června. Dobrou zprávou je, že postupná reaktivace některých odvětví vrací pracovníky zpět do kanceláří a komunikace s potenciálními obchodními partnery pro české firmy je nyní o něco úspěšnější.

Jak uvedl kolumbijský prezident, je si vědom, že je třeba aktivaci ekonomiky co nejvíce uspíšit, ale to neznamená, že bude méně opatrný při uvolňování restrikcí. Apeluje tak na občany, aby měli disciplínu a dodržovali i dále veškerou prevenci, díky které bude možné aktivaci ekonomiky provést.

Dále je tak tlumen sociální život a kontakt mezi osobami se omezuje jen na nezbytně nutné úkony. Minimálně do konce května zůstanou zavřené například školy, či restaurace a bary. Omezení se týká též MHD a vláda apeluje, aby firmy pro své zaměstnance co nejvíce využívaly home office. Pro české exportéry nejsou dveře zavřeny, ale přístup k informacím je značně omezen – stále však příležitosti existují a je třeba se připravit na situace po skončení krize.

Dopady pandemie se pozitivně projevují v digitalizaci
Uzavření hranic a zrušení veškerých mezinárodních a vnitrostátních letů (s výjimkou přepravy carga) nejvíce zasáhlo turistický průmysl, který v poslední době zažíval boom a zaměstnával miliony lidí po celé Kolumbii. Dalším výrazně postiženým sektorem je samotná letecká doprava. Největší domácí dopravce a druhá nejstarší aerolinka na světě Avianca vyhlásila v neděli 10. května insolvenci a požádala v USA o ochranu před věřiteli. Důvodem je podle společnosti nejasná situace v budoucnosti zaviněna pandemií. Stalo se tak poté, co kolumbijská vláda odmítla podílet se finančně na její záchraně. Stejný krok udělal minulý týden další významný letecký dopravce společnost LATAM.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Vláda se nejrůznějšími nástroji snaží podpořit firmy a domácnosti a udržet co nejvyšší zaměstnanost. Mezi ty stěžejní opatření patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění. Dále nabízí odklad placení daní, dočasné snížení nebo zrušení DPH na některé služby a výrobky, či speciální půjčky pro soukromý sektor. Banky pak vycházejí vstříc klientům odklady splátek a jinými dočasnými úlevami.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti, vzhledem k oživení nejvíce postiženého odvětví – cestovního ruchu – které bude závislé na globální stabilitě.

Predikce nejrůznějších analytických společností ohledně ekonomického vývoje Kolumbie v následujících letech se různí. Převládají však spíše pozitivnější predikce vzhledem k tomu, že ekonomika země před pandemií byla zdravá a vykazovala velmi dobrý vývoj. Tomu svědčí i fakt, že na rozdíl od okolních zemí si Kolumbie může dovolit sáhnout do rezerv, které v posledních letech tvořila.

I navzdory ekonomickým a sociálním potížím, s nimiž se země v současnosti potýká, je Kolumbie stále atraktivní destinací pro zahraniční investice. V průběhu prvních 4 měsíců roku 2020 se začala realizovat většina z celkem 45 nových projektů v celkové výši 1,48 miliard dolarů, které zároveň vygenerují 17.000 nových pracovních míst. Průběh pandemie v zemi má také za pozitivní následek změnu v chování místních spotřebitelů. Sektor e-commerce zaznamenal výrazný nárůst nákupů přes internet. Další pozitivní zprávou je, že lidé více začali využívat bezhotovostní platby a platby přes internet. Dle průzkumu celých 67 % Kolumbijců plánují u této praxe zůstat i po odeznění pandemie.

Hranice bude zavřená až do konce srpna
Pozemní hranice je uzavřena minimálně až do 31. srpna a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. Restrikce se týkají pochopitelně i leteckých spojení s Kolumbií, která jsou nadále přerušena až do konce srpna. Vnitrostání doprava, jak pozemní, tak letecká je zrušena minimálně do konce června. Dle Kolumbijské asociace hoteliérů a restauratérů COTELCO je současná situace pro tato dvě odvětví v zemi velmi vážná a další omezení v dopravě, především té letecké, bude pro podnikatele v cestovním ruch likvidační. Proto apelují na okamžité zrušení omezení alespoň pro vnitrostátní dopravu. Jak ta pozemní, tak i letecká nebude fungovat minimálně do 30. června.

V současnosti se tato omezení netýkají pouze přepravy carga. Nově letecké společnosti nově mohou od 1. června zahájit prodej letenek.

Námořní spojení s Kolumbií taktéž funguje, ačkoliv v omezenější formě doprovázené přísnými hygienickými opatřeními, které, stejně tak i v letecké nákladní přepravě, logistický proces komplikují a prodlužují.

Prezident Duque: Více než 95 procent lůžek na JIP je volných
Podle Světové zdravotní organizace má Kolumbie jeden z nejlépe rozvinutých zdravotních systémů na světě (22. místo ze 191 sledovaných zemí) V zemi je v současnosti přibližně 1.800 nemocnic a klinik s kapacitou celkem 87.000 lůžek, z nichž dvě třetiny patří do soukromého sektoru. Také právě díky těmto klinikám Kolumbie boj s pandemií zvládá velmi dobře a jsou zárukou, pokud jde o kvalitu a profesionalitu.

Pozitivní vývoj pandemie v zemi potvrdil i výrok prezidenta Duqueho, který prohlásil, že v Kolumbii je více než 95 % lůžek intenzivní péče věnované o pacienty s covid-19 momentálně volných. 70 % z celkového počtu nakažených nevyžadují hospitalizaci a zůstávají v domácím léčení.

V zemi se momentálně nachází celkem 53 oficiálních zdravotnických zařízení pro provádění testů na přítomnost covid-19. V průběhu minulého týdne se v průměru denně udělalo 4.000 těchto testů, což představuje nárůst kapacity. Dále je umožněno testování u soukromých subjektů. Existuje však debata o cenách, které nejsou regulovány a pohybují se v přepočtu od 600 Kč, až po více než 2500 Kč.

Čeští exportéři mohou uspět
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci nouzového stavu v zemi otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, Vláda Kolumbie momentálně nakupuje tyto dodávky napřímo bez výběrových řízení. Týká se to nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky. Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se nám tak stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Autor: Pavel Eichner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bogota, 3.6.2020

 

21.5.2020, Bogota

Kolumbie je i přes pandemii stále atraktivní pro exportéry
Ačkoliv je celá Kolumbie stále v povinné preventivní karanténě minimálně do 25. května, občanům a firmám se začíná pomalu ale jistě blýskat na lepší časy. I přes to, že Ministerstvo zdravotnictví dle posledního vyjádření očekává vrchol pandemie v zemi až na přelomu června a července, aktuální vývoj je velmi optimistický a ukazuje, že se křivka nově nakažených začíná zplošťovat.

Ministr zdravotnictví Fernando Ruíz zmínil, že celkový počet infikovaných virem covid-19 na konci června bude mnohem nižší, než se z počátku očekávalo. Tomuto pozitivnímu vývoji země vděčí především rychlé reakci kolumbijské vlády, která zavedla poměrně přísná opatření jak v ekonomickém, tak sociálním životě a také neprodyšně uzavřela hranice dříve než okolní státy. I díky chování samotných občanů, kteří důsledně dodržují nařízení, se nákaza nešíří tak rychle a počet uzdravených stoupá. K 18. květnu tato 50 milionová země eviduje 15 574 infikovaných a 574 úmrtí v souvislosti s nákazou covid-19.

Vláda na tuto skutečnost zareagovala, a již na konci dubna začala uvolňovat pravidla za účelem postupné reaktivace některých odvětvích v rámci tzv. „inteligentní karantény“. Stavební sektor a část zpracovatelského průmyslu tak doplnili celkem 34 profesí, které již od začátku pandemie dostaly ze zákona výjimku a mohly dále fungovat.

Druhá fáze rozvolňování karanténních opatření od 11. května se dotkla nejen dalších průmyslových sektorů, ale částečně i občanů, kteří nově mohou ve stanovený čas opustit své domovy i mimo nezbytně nutné pochůzky. To přineslo více optimismu mezi lidi a života do městských ulic. I přes tato opatření vláda čelí silné kritice a tlaku jak ze strany asociací průmyslu a obchodníků, tak i z řad samotných občanů, především těch nejzranitelnějších. Od zavedení povinné celostátní karantény 24. března totiž došlo, až na zmíněné výjimky, k úplnému útlumu jakýchkoliv ekonomických aktivit včetně neformálního zaměstnání a podnikání nejchudších vrstev obyvatelstva. Toto může mít do budoucna negativní dopad na bezpečnost v zemi kvůli zvýšené kriminalitě.

Aktivní ekonomický život, ale bez toho sociálního: Vláda apeluje na disciplínu
Vláda k opětovné aktivaci hospodářství přistupuje velmi opatrně a z praxe vyplývá, že přednost dostávají, z hlediska šíření covid-19, méně rizikové průmyslové sektory před těmi nejvíce postiženými.

V první fázi za velmi přísných hygienických opatřeních začínají fungovat firmy v následujících odvětvích: stavební sektor, zpracovatelský sektor (výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí).

Druhá fáze se týká například výrobců nábytku, motorových vozidel, strojů a strojních zařízení. Také je umožněno otevřít prodejny s motorovými vozidly, nábytkem, výrobky pro domácnost, stavebniny a železářství. Ze služeb je možno začít opět provozovat autoopravny, opravny spotřebičů, lodí nebo zemědělské techniky. Všechny tyto činnosti doplňují profese, které získaly od státu výjimku a je možné je vykonávat v průběhu celé karantény (lékaři, veřejné složky, prodejny potravin apod.). Třetí fáze by měla následovat od 25. května a očekává se, že se bude týkat dalších průmyslových sektorů a služeb.

Jak uvedl kolumbijský prezident, je si vědom, že je třeba aktivaci ekonomiky co nejvíce uspíšit, ale to neznamená, že bude méně opatrný při uvolňování restrikcí. Apeluje tak na občany, aby měli disciplínu a dodržovali i dále veškerou prevenci, díky které bude možné aktivaci ekonomiky provést.

Dále je tak tlumen sociální život a kontakt mezi osobami se omezuje jen na nezbytně nutné úkony. Minimálně do konce května zůstanou zavřené například školy, či restaurace a bary. Omezení se týká též MHD a vláda apeluje, aby firmy pro své zaměstnance co nejvíce využívaly home office. Pro české exportéry nejsou dveře zavřeny, ale přístup k informacím je značně omezen – stále však příležitosti existují a je třeba se připravit na situace po skončení krize.

Dopady pandemie se pozitivně projevují v digitalizaci
Uzavření hranic a zrušení veškerých mezinárodních a vnitrostátních letů (s výjimkou přepravy carga) nejvíce zasáhlo turistický průmysl, který v poslední době zažíval boom a zaměstnával miliony lidí po celé Kolumbii. Dalším výrazně postiženým sektorem je samotná letecká doprava. Největší domácí dopravce a druhá nejstarší aerolinka na světě Avianca vyhlásila v neděli 10. května insolvenci a požádala v USA o ochranu před věřiteli. Důvodem je podle společnosti nejasná situace v budoucnosti zaviněna pandemií. Stalo se tak poté, co kolumbijská vláda odmítla podílet se finančně na její záchraně.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Vláda se nejrůznějšími nástroji snaží podpořit firmy a domácnosti a udržet co nejvyšší zaměstnanost. Mezi ty stěžejní opatření patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění. Dále nabízí odklad placení daní, dočasné snížení nebo zrušení DPH na některé služby a výrobky, či speciální půjčky pro soukromý sektor. Banky pak vycházejí vstříc klientům odklady splátek a jinými dočasnými úlevami.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti, vzhledem k oživení nejvíce postiženého odvětví – cestovního ruchu – které bude závislé na globální stabilitě.

Prognózy nejrůznějších analytických společností ohledně ekonomického vývoje Kolumbie v následujících letech se různí. Převládají však spíše pozitivnější predikce vzhledem k tomu, že ekonomika země před pandemií byla zdravá a vykazovala velmi dobrý vývoj. Tomu svědčí i fakt, že na rozdíl od okolních zemí si Kolumbie může dovolit sáhnout do rezerv, které v posledních letech tvořila.

I navzdory ekonomickým a sociálním potížím, s nimiž se země v současnosti potýká, je Kolumbie stále atraktivní destinací pro zahraniční investice. V průběhu prvních 4 měsíců roku 2020 se začala realizovat většina z celkem 45 nových projektů v celkové výši 1,48 miliard dolarů, které zároveň vygenerují 17.000 nových pracovních míst. Průběh pandemie v zemi má také za pozitivní následek změnu v chování místních spotřebitelů. Sektor e-commerce zaznamenal výrazný nárůst nákupů přes internet. Další pozitivní zprávou je, že lidé více začali využívat bezhotovostní platby a platby přes internet. Dle průzkumu celých 67 % Kolumbijců plánují u této praxe zůstat i po odeznění pandemie.

Hranice bude zavřená až do konce května
Pozemní hranice je uzavřena minimálně až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. Po této době vláda vyhodnotí aktuální stav a zváží následné kroky. Stále také není jasné, od jakého okamžiku budou obnoveny vzdušné spoje. Dle vyjádření kolumbijského regulátora letecké dopravy bude její obnovení jistě předmětem postupného otevírání letišť.

V první řadě se bude jednat o větší letiště, která se budou zaměřovat na lokální dopravu a postupně se toto opatření uvolní i na regionální a mezinárodní úrovni. V současnosti se omezení v letecké dopravě, jak vnitrostátní, tak mezinárodní, netýkají pouze přepravy carga.

Dle nejnovější informací prezidenta Duqueho by se mohli vnitrostátní spoje obnovit v krátkém horizontu pro podporu mobility v rámci Kolumbie. Neočekává však v nejbližších týdnech obnovu mezinárodních letů, ujišťuje však občany, že je pravidelně vedeno jednání s IATA, a přepravci o aktuálních možnostech a díky sdílení informací se letiště a služby s ním spojené, připravují na opětovný mezinárodní provoz.

Námořní spojení s Kolumbií taktéž funguje, ačkoliv v omezenější formě doprovázené přísnými hygienickými opatřeními, které, stejně tak i v letecké nákladní přepravě, logistický proces komplikují a prodlužují.

Prezident Duque: Více než 95 procent lůžek na JIP je volných
Podle Světové zdravotní organizace má Kolumbie jeden z nejlépe rozvinutých zdravotních systémů na světě (22. místo ze 191 sledovaných zemí) V zemi je v současnosti přibližně 1.800 nemocnic a klinik s kapacitou celkem 87.000 lůžek, z nichž dvě třetiny patří do soukromého sektoru. Také právě díky těmto klinikám Kolumbie boj s pandemií zvládá velmi dobře a jsou zárukou, pokud jde o kvalitu a profesionalitu.

Pozitivní vývoj pandemie v zemi potvrdil i výrok prezidenta Duqueho, který prohlásil, že v Kolumbii je více než 95 % lůžek intenzivní péče věnované o pacienty s covid-19 momentálně volných. 70 % z celkového počtu nakažených nevyžadují hospitalizaci a zůstávají v domácím léčení.

V zemi se momentálně nachází celkem 53 oficiálních zdravotnických zařízení pro provádění testů na přítomnost covid-19. V průběhu minulého týdne se v průměru denně udělalo 4.000 těchto testů, což představuje nárůst kapacity. Dále je umožněno testování u soukromých subjektů. Existuje však debata o cenách, které nejsou regulovány a pohybují se v přepočtu od 600 Kč, až po více než 2500 Kč.

Čeští exportéři mohou uspět
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci nouzového stavu v zemi otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, Vláda Kolumbie momentálně nakupuje tyto dodávky napřímo bez výběrových řízení. Týká se to nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky. Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se nám tak stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 13.5.2020

 

13.5.2020, Bogota

Koronavirus zastavil turistický boom v Kolumbii
Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem. Podle odhadů Světové banky klesne kolumbijská ekonomika v roce 2020 o dvě procenta.

Kolumbie bojuje se současnou pandemií všemi možným prostředky a snaží se tak předejít kolapsu zdravotního systému.

Z ekonomického hlediska se však již nyní dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se plánovalo. Světová banka ve své poslední analýze uvedla, že by kolumbijská ekonomika měla klesnout o 2 procenta.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace.

Stále pak není jasné, od jakého okamžiku budou obnoveny letecké spoje. Dle vyjádření kolumbijského regulátora letecké dopravy bude její obnovení jistě předmětem postupného otevírání letišť. V první řadě se bude jednat o větší letiště, které se budou zaměřovat na lokální dopravu a postupně se toto opatření uvolní i na regionální a mezinárodní dopravu.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Dalším postiženým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství.

Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Na konci března Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie covid-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s covid-19.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Od 18. března v zemi platí stav hospodářské nouze vyhlášený prezidentem Ivánem Duquem. Jedná se o mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem.

Zákon umožňuje prezidentovi republiky vyhlášení nouzového stavu až na dobu 90 dnů.

Už 24. března došlo k vyhlášení celostátní karantény s platností do 12. dubna, která byla následně několikrát prodloužena, aktuálně do 25. května.  Z ní je od začátku vyjmuto celkem 34 profesí, které jsou nejnutnější pro chod potřebných služeb (například firmy zajišťující výrobu potravin, čisticích prostředků a dalšího zboží, či společnosti, které zajišťují jejich distribuci, stejně jako zdravotní složky, apod.)

Liché dny pro muže, sudé pro ženy
Nadále také platí, že školy a univerzity budou uzavřeny minimálně do konce května. Pro osoby starší 70 let bude platit preventivní karanténa taktéž minimálně do konce května. Vláda navíc přitvrdila v opatřeních ve velkých městech a zavedla zákaz vycházení podle pohlaví.

Liché dny mohou v nutných případech opustit své domovy pouze muži, v sudých dnech pouze ženy. Toto nařízení už momentálně platí pouze v Bogotě a to jen v některých oblastech města, ve kterých se nachází nejvíce nakažených covid-19. Jedná se především o jižní části města v oblasti zvané Kennedy, která je jednou z nejhustěji osídlených s přibližně 1,3 miliony obyvatel, z celkových 8,8 milionů lidí, kteří žijí v metropolitní oblasti Bogoty. Proces výroby a zásobování obchodů však, zdá se, v zemi probíhá dále bez problémů.

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření covid-19 svědčí i fakt, že 11. května tato latinskoamerická země eviduje 11 063 potvrzených případů nákazy a 463 úmrtí. Platí, že mezi nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia.

V Kolumbii je přibližně 1800 nemocnic a klinik s kapacitou celkem 87000 lůžek, z nichž dvě třetiny patří do soukromého sektoru. Také právě díky těmto klinikám Kolumbie boj s pandemií zvládá velmi dobře a jsou zárukou, pokud jde o kvalitu a profesionalitu. Pozitivní vývoj pandemie v zemi potvrdil i výrok prezidenta Duqueho, který prohlásil, že v zemi je více než 95 % lůžek intenzivní péče věnované o pacienty s covid-19 momentálně volných. Asi 70 % z celkového počtu nakažených nevyžadují hospitalizaci a zůstávají v domácím léčení.

V současnosti se v zemi nachází celkem 53 oficiálních zdravotnických zařízení pro testy na přítomnost covid-19. V průběhu minulého týdne se v průměru denně udělalo 4000 těchto testů, což představuje nárůst. Dále je umožněno testování u soukromých subjektů, existuje však debata o cenách, které nejsou regulovány a pohybují se v přepočtu od 600 Kč, až po více než  2 500 Kč.

Zavedení inteligentní karantény
Vláda prezidenta Duqueho řešila, jak postupovat od okamžiku, kdy by chtěla postupně uvolňovat opatření po karanténě. Jedním z pravděpodobných scénářů je tzv. inteligentní karanténa. Její průběh začíná mít konkrétnější obrysy. Celá strategie v podstatě spočívá v postupném návratu ekonomického života, ale pokračujícím tlumení toho sociálního. Od 27. dubna se země řídí následujícími 10 kroky:

 1. Děti, mládež a studenti zůstanou v domácí karanténě minimálně do 30. května
 2. Dospělí starší 70 let zůstanou v povinné izolaci do konce května.
 3. Lidé trpící chorobami, kteří jsou více náchylní covid-19 taktéž musí zůstat v povinné karanténě nejméně do konce května
 4. Veškeré hranice Kolumbie zůstanou uzavřeny minimálně do konce května.
 5. Vnitrostátní lety jsou i nadále zrušené. Po skončení nouzového stavu bude provedeno vyhodnocení s následnými kroky. Pozn.: To, kdy bude nouzový stav zrušen zatím není známo.
 6. Veřejné akce, bary, kluby, restaurace budou i nadále uzavřeny
 7. Vláda vyzývá k pokračování práce na dálku (tzv. home office) v největší možné míře
 8. Budou zavedeny protokoly o bezpečnosti a chování ve všech oblastech společnosti (např. povinné nošení roušek apod.)
 9. Omezení v MHD – možnost využití maximálně 35 % kapacity
 10. Sociální distanc musí být i po povinné karanténě dodržován na maximum. Tzn. že mše, svatby a jiné obřady nebudou nadále povoleny.

Postupně začíná reaktivace hospodářství
Od 27. dubna dochází k reaktivaci stavebnictví a zpracovatelského průmyslu, vše doprovázeno protokoly s přísnými hygienickými pravidly, která budou jednotlivé firmy muset dodržovat.

Ve zpracovatelském průmyslu se jedná celkem o sedm subsektorů:  výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí. Tyto sektory doplní stávajících 34 činností jejichž vykonávání je povoleno vyhláškou od začátku povinné celostátní preventivní izolace.

Od 11. května se výše uvedené činnosti doplňují o další aktivity jako je například výroba nábytku, motorových vozidel, strojů a strojních zařízení, je umožněno otevřít prodejny s automobily a motocykly, nábytkem, výrobky pro domácnost, stavební materiály a železářství. Ze služeb je možno nově otevřít autoopravny, opravny spotřebičů, lodí nebo zemědělské techniky.

Jen v hlavním městě se toto uvolnění opatření týká okolo 2,3 milionů lidí. Nicméně existují stále přísná pravidla pro pohyb pracovníků. Jednotlivá odvětví mají vládou pevně stanovenou pracovní dobu tak, aby byla zaručena dobrá cirkulace pracovníků a zamezilo se zahlcení MHD.

Od 11. května vláda umožňuje tzv. zdravotní vycházky na dobu maximálně jedné hodiny v různých částech dne v závislosti na jednotlivých skupinách obyvatelstva. Povinností všech je udržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami a podmínkou je mít nasazenou roušku. Porušením těchto nařízení je trestným činem.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče.

Od 8. dubna má ministerstvo zdravotnictví k dispozici necelých 50 000 rychlotestů na covid-19, který bude postupně aplikován na celém území Kolumbie.

Teritoriální rozvojová banka (Findeter) vyčlenila celkem 713 miliard pesos na úvěry za účelem podpory veřejného a soukromého sektoru země postiženého pandemií. Fideter tímto krokem očekává podporu investic a zmírnění cash flow ve veřejné a soukromé sféře.

Za účelem znovunastartování produkce v zemi vyzval ministr průmyslu a obchodu celé odvětví k transformaci a k zahájení výroby ochranných prostředků, zdravotnických potřeb a zařízení tam, kde to bude možné. Pro tyto firmy bude od 13. dubna umožněno spuštění výroby.

Jak zachovat zaměstnanost?
Vláda oznámila několik sociálně-ekonomických opatření k zachování zaměstnanosti v zemi. Mezi ty stěžejní patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu následujících 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění, povinné odvádění části platů veřejných činitelů nebo speciální půjčky pro živnostníky.

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi.

Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky.

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání. Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená do konce května
Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 13.5.2020

5.5.2020, Bogota

Koronavirus zastavil turistický boom v Kolumbii
Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem. Podle odhadů Světové banky klesne kolumbijská ekonomika v roce 2020 o dvě procenta.

Kolumbie bojuje se současnou pandemií všemi možným prostředky a snaží se tak předejít kolapsu zdravotního systému.

Z ekonomického hlediska se však již nyní dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se plánovalo. Světová banka ve své poslední analýze uvedla, že by kolumbijská ekonomika měla klesnout o 2 procenta.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace.

Objevily se i první snahy místních leteckých společností znovu začít prodávat letenky zákazníkům. Prezident Duque však zdůraznil, že žádná letecká společnost nesmí prodávat letenky a to do 11. května, kdy končí 3. fáze preventivní karantény. To vyvolalo vlnu dohadů o znovuaktivaci vnitrostátní dopravy v zemi právě od tohoto data. Emoce však Duque vzápětí mírnil se slovy, že i po tomto datu letadla nejspíš stále ještě nevzlétnou.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Dalším postiženým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství.

Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Na konci března Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie covid-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s covid-19.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Od 18. března v zemi platí stav hospodářské nouze vyhlášený prezidentem Ivánem Duquem. Jedná se o mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem.

Zákon umožňuje prezidentovi republiky vyhlášení nouzového stavu až na dobu 90 dnů.

Už 24. března došlo k vyhlášení celostátní karantény s platností do 12. dubna, která byla následně dvakrát prodloužena do 11. května.  Z ní je vyjmuto celkem 34 profesí, které jsou nejnutnější pro chod potřebných služeb (např. firmy zajišťující výrobu potravin, čisticích prostředků a dalšího zboží, či společnosti, které zajišťují jejich distribuci, stejně jako zdravotní složky, apod.)

Liché dny pro muže, sudé pro ženy
Nadále také platí, že školy a univerzity budou uzavřeny minimálně do konce května. Pro osoby starší 70 let bude platit preventivní karanténa taktéž minimálně do konce května. Vláda navíc přitvrdila v opatřeních ve velkých městech a zavedla zákaz vycházení podle pohlaví.

Liché dny mohou v nutných případech opustit své domovy pouze muži, v sudých dnech pouze ženy. Toto nařízení už momentálně platí pouze pro hlavní město. Proces výroby a zásobování obchodů však, zdá se, v zemi probíhá dále bez problémů.

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření covid-19 svědčí i fakt, že 4. května tato latinskoamerická země evidovala pouze 7668 potvrzených případů nákazy a 340 úmrtí. Platí, že mezi nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia. V Kolumbii je přibližně 1800 nemocnic a klinik s kapacitou celkem 87000 lůžek, z nichž dvě třetiny patří do soukromého sektoru. Také právě díky těmto klinikám Kolumbie boj s pandemií zvládá velmi dobře a jsou zárukou, pokud jde o kvalitu a profesionalitu. Pozitivní vývoj pandemie v zemi potvrdil i výrok prezidenta Duqueho, který prohlásil, že v zemi je více než 95 % lůžek intenzivní péče věnované o pacienty s covid-19 momentálně volných. 70 % z celkového počtu nakažených nevyžadují hospitalizaci a zůstávají v domácím léčení.

Zavedení inteligentní karantény
Vláda prezidenta Duqueho řešila, jak postupovat od okamžiku, kdy by chtěla postupně uvolňovat opatření po karanténě. Jedním z pravděpodobných scénářů je tzv. inteligentní karanténa. Její průběh začíná mít konkrétnější obrysy. Celá strategie v podstatě spočívá v postupném návratu ekonomického života, ale pokračujícím tlumení toho sociálního. Od 27. dubna se země bude řídit následujícími 10 kroky:

 1. Děti, mládež a studenti zůstanou v domácí karanténě minimálně do 30. května
 2. Dospělí starší 70 let zůstanou v povinné izolaci do konce května.
 3. Lidé trpící chorobami, kteří jsou více náchylní COVID-19 taktéž musí zůstat v povinné karanténě minimálně dokonce května
 4. Veškeré hranice Kolumbie zůstanou zavřené na dalších 30 dní.
 5. Vnitrostátní lety jsou i nadále zrušené. Po skončení nouzového stavu bude provedeno vyhodnocení s následnými kroky. Pozn.: To, kdy bude nouzový stav zrušen zatím není známo.
 6. Veřejné akce, bary, kluby, restaurace budou i nadále uzavřeny
 7. Vláda vyzývá k pokračování práce na dálku (tzv. home office) v největší možné míře
 8. Budou zavedeny protokoly o bezpečnosti a chování ve všech oblastech společnosti (např. povinné nošení roušek apod.)
 9. Omezení v MHD – možnost využití maximálně 35 % kapacity
 10. Sociální distanc musí být i po povinné karanténě dodržován na maximum. Tzn. že mše, svatby a jiné obřady nebudou nadále povoleny.

Postupně začíná reaktivace hospodářství
Prezident Iván Duque v pondělí 20. dubna oznámil, že povinná preventivní izolace v zemi bude prodloužena o další dva týdny a skončí 11. května o půlnoci. Zároveň ale uvedl, že od 27. dubna dojde k reaktivaci stavebnictví a zpracovatelského průmyslu, vše doprovázeno protokoly s přísnými hygienickými pravidly, která budou jednotlivé firmy muset dodržovat.

Ve zpracovatelském průmyslu se jedná celkem o 7 subsektorů:  výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí. Tyto sektory doplní stávajících 34 činností jejichž vykonávání je povoleno vyhláškou od začátku povinné celostátní preventivní izolace.

Rozhodnutí se ale netýká Bogoty. Postupnou reaktivace manufaktur a zpracovatelského průmyslu na území Bogoty starostka plánuje až po skončení celostátní karantény, tzn. 11. května o půlnoci. Firmy z těchto sektoru mají v průběhu následujících dvou týdnů možnost registrovat svou žádost k znovuotevření na radnici. Ta bude následně přezkoumána (stran hygienických požadavků na provoz) a od 12. května budou vyhovující společnosti opět moci zahájit výrobu. Reaktivace firem ve stavebním sektoru je podmíněna splněním podmínek registrace. Prezident Národní Agentury pro Infrastrukturu Manuel Gutiérrez oznámil reaktivaci celkem 34 projektů v oblasti výstavby infrastruktury, což přinese oživení i v zaměstnanosti v tomto sektoru (více než 30000 pracovních míst.)

I přes stále trvající poměrně striktní opatření jak pro firmy, tak civilisty, je v ulicích vidět více pohybu lidí i automobilů, než jak tomu bylo minulý týden. Je to dáno jak postupnou reaktivací průmyslu, tak především nechutí obyvatel zůstat doma v karanténě. Týká se to těch, kteří nemohou pracovat z domova, a především obyvatel neformálně vykonávající pracovní činnost. Tito všichni jsou totiž už od 24. března bez finančních příjmů.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče.

Od 8. dubna má ministerstvo zdravotnictví k dispozici necelých 50 000 rychlotestů na covid-19, který bude postupně aplikován na celém území Kolumbie.

Teritoriální rozvojová banka (Findeter) vyčlenila celkem 713 miliard pesos na úvěry za účelem podpory veřejného a soukromého sektoru země postiženého pandemií. Fideter tímto krokem očekává podporu investic a zmírnění cash flow ve veřejné a soukromé sféře.

Za účelem znovunastartování produkce v zemi vyzval ministr průmyslu a obchodu celé odvětví k transformaci a k zahájení výroby ochranných prostředků, zdravotnických potřeb a zařízení tam, kde to bude možné. Pro tyto firmy bude od 13. dubna umožněno spuštění výroby.

Jak zachovat zaměstnanost?
Vláda oznámila několik sociálně-ekonomických opatření k zachování zaměstnanosti v zemi. Mezi ty stěžejní patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu následujících 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění, povinné odvádění části platů veřejných činitelů nebo speciální půjčky pro živnostníky.

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi.

Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky.

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání. Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie.

Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Do testování se od 29. března zapojila také první kolumbijská univerzita Universidad del Rosario, která byla schválena Národním zdravotním institutem (INS). V první fázi má univerzita kapacitu na vypracování 3000 testů.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 5.5.2020

27.4.2020, Bogota

Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem. Podle odhadů Světové banky klesne kolumbijská ekonomika v roce 2020 o dvě procenta.

Kolumbie bojuje se současnou pandemií všemi možným prostředky a snaží se tak předejít kolapsu zdravotního systému.

Z ekonomického hlediska se však již nyní dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se plánovalo. Světová banka ve své poslední analýze uvedla, že by kolumbijská ekonomika měla klesnout o 2 procenta.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Dalším postiženým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství.

Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Na konci března Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie covid-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s covid-19.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Od 18. března v zemi platí stav hospodářské nouze vyhlášený prezidentem Ivánem Duquem. Jedná se o mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem.

Zákon umožňuje prezidentovi republiky vyhlášení nouzového stavu až na dobu 90 dnů.

Už 24. března došlo k vyhlášení celostátní karantény s platností do 12. dubna, která byla následně dvakrát prodloužena do 11. května.  Z ní je vyjmuto celkem 34 profesí, které jsou nejnutnější pro chod potřebných služeb (např. firmy zajišťující výrobu potravin, čisticích prostředků a dalšího zboží, či společnosti, které zajišťují jejich distribuci, stejně jako zdravotní složky, apod.)

Liché dny pro muže, sudé pro ženy
Nadále také platí, že školy a univerzity budou uzavřeny minimálně do konce května. Pro osoby starší 70 let bude platit preventivní karanténa taktéž minimálně do konce května. Vláda navíc přitvrdila v opatřeních ve velkých městech a zavedla zákaz vycházení podle pohlaví.

Liché dny mohou v nutných případech opustit své domovy pouze muži, v sudých dnech pouze ženy. Toto nařízení už momentálně platí pouze pro hlavní město. Proces výroby a zásobování obchodů však, zdá se, v zemi probíhá dále bez problémů.

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření covid-19 svědčí i fakt, že k 20. dubnu tato latinskoamerická země evidovala pouze 35379 potvrzených případů nákazy a 244 úmrtí. Platí, že mezi nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia.

Zavedení inteligentní karantény
Vláda prezidenta Duqueho řešila, jak postupovat od okamžiku, kdy by chtěla postupně uvolňovat opatření po karanténě. Jedním z pravděpodobných scénářů je tzv. inteligentní karanténa. Její průběh začíná mít konkrétnější obrysy. Celá strategie v podstatě spočívá v postupném návratu ekonomického života, ale pokračujícím tlumení toho sociálního. Od 27. dubna se země bude řídit následujícími 10 kroky:

 1. Děti, mládež a studenti zůstanou v domácí karanténě minimálně do 30. května
 2. Dospělí starší 70let zůstanou v povinné izolaci do konce května.
 3. Lidé trpící chorobami, kteří jsou více náchylní COVID-19 taktéž musí zůstat v povinné karanténě minimálně dokonce května
 4. Veškeré hranice Kolumbie zůstanou zavřené na dalších 30 dní.
 5. Vnitrostátní lety jsou i nadále zrušené. Po skončení nouzového stavu bude provedeno vyhodnocení s následnými kroky. Pozn.: To, kdy bude nouzový stav zrušen zatím není známo.
 6. Veřejné akce, bary, kluby, restaurace budou i nadále uzavřeny
 7. Vláda vyzývá k pokračování práce na dálku (tzv. home office) v největší možné míře
 8. Budou zavedeny protokoly o bezpečnosti a chování ve všech oblastech společnosti (např. povinné nošení roušek apod.)
 9. Omezení v MHD – možnost využití maximálně 35 % kapacity
 10. Sociální distanc musí být i po povinné karanténě dodržován na maximum. Tzn. že mše, svatby a jiné obřady nebudou nadále povoleny.

Ačkoliv se plán inteligentní karantény jeví v tomto okamžiku jako konečný, poslední slovo bude mít Ministerstvo zdravotnictví, které dá k plánu finální stanovisko koncem dubna.

Postupná reaktivace hospodářství začne 27. dubna. Ne však všude
Prezident Iván Duque v pondělí 20. dubna oznámil, že povinná preventivní izolace v zemi bude prodloužena o další dva týdny a skončí 11. května o půlnoci. Zároveň ale uvedl, že od 27. dubna dojde k reaktivaci stavebnictví a zpracovatelského průmyslu, vše doprovázeno protokoly s přísnými hygienickými pravidly, která budou jednotlivé firmy muset dodržovat.

Ve zpracovatelském průmyslu by se mělo jednat celkem o 7 subsektorů:  výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí. Tyto sektory doplní stávajících 34 činností jejichž vykonávání je povoleno vyhláškou od začátku povinné celostátní preventivní izolace.

Rozhodnutí se ale netýká Bogoty. Postupnou reaktivace manufaktur a zpracovatelského průmyslu na území Bogoty starostka plánuje až po skončení celostátní karantény, tzn. 11. května o půlnoci. Firmy z těchto sektoru mají v průběhu následujících dvou týdnů možnost registrovat svou žádost k znovuotevření na radnici. Ta bude následně přezkoumána (stran hygienických požadavků na provoz) a od 12. května budou vyhovující společnosti opět moci zahájit výrobu. Reaktivace firem ve stavebním sektoru je podmíněna splněním podmínek registrace. Svou činnost mohou zahájit teoreticky už 27. dubna.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče.

Od 8. dubna má ministerstvo zdravotnictví k dispozici necelých 50 000 rychlotestů na covid-19, který bude postupně aplikován na celém území Kolumbie.

Teritoriální rozvojová banka (Findeter) vyčlenila celkem 713 miliard pesos na úvěry za účelem podpory veřejného a soukromého sektoru země postiženého pandemií. Fideter tímto krokem očekává podporu investic a zmírnění cash flow ve veřejné a soukromé sféře.

Za účelem znovunastartování produkce v zemi vyzval ministr průmyslu a obchodu celé odvětví k transformaci a k zahájení výroby ochranných prostředků, zdravotnických potřeb a zařízení tam, kde to bude možné. Pro tyto firmy bude od 13. dubna umožněno spuštění výroby.

Jak zachovat zaměstnanost?
Vláda oznámila několik sociálně-ekonomických opatření k zachování zaměstnanosti v zemi. Mezi ty stěžejní patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu následujících 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění, povinné odvádění části platů veřejných činitelů nebo speciální půjčky pro živnostníky.

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi.

Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky.

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání. Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie.

Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Do testování se od 29. března zapojila také první kolumbijská univerzita Universidad del Rosario, která byla schválena Národním zdravotním institutem (INS). V první fázi má univerzita kapacitu na vypracování 3000 testů.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 27.4.2020

 

15.4.2020, Bogota

Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem. Podle odhadů Světové banky klesne kolumbijská ekonomika v roce 2020 o dvě procenta.

Kolumbie bojuje se současnou pandemií všemi možným prostředky a snaží se tak předejít kolapsu zdravotního systému. 

Z ekonomického hlediska se však již nyní dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se plánovalo. Světová banka ve své poslední analýze uvedla, že by kolumbijská ekonomika měla klesnout o 2 procenta. 

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Dalším postiženým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství. 

Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Na konci března Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie covid-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s COVID-19.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Od 18. března v zemi platí stav hospodářské nouze vyhlášený prezidentem Ivánem Duquem. Jedná se o mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem.

Na to 24. března navázal vyhlášením celostátní karantény s platností do 12. dubna, kterou následně prodloužil do 26. dubna do půlnoci.  Z ní je vyjmuto celkem 34 profesí, které jsou nejnutnější pro chod potřebných služeb (např. firmy zajišťující výrobu potravin, čisticích prostředků a dalšího zboží, či společnosti, které zajišťují jejich distribuci, stejně jako zdravotní složky, apod.)

Liché dny pro muže, sudé pro ženy
Nadále také platí, že školy a univerzity budou uzavřeny minimálně do konce května. Pro osoby starší 70 let bude platit preventivní karanténa taktéž minimálně do konce května. Vláda navíc přitvrdila v opatřeních ve velkých městech a zavedla zákaz vycházení podle pohlaví. 

Liché dny mohou v nutných případech opustit své domovy pouze muži, v sudých dnech pouze ženy. Proces výroby a zásobování obchodů však, zdá se, v zemi probíhá dále bez problémů.

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření covid-19 svědčí i fakt, že k 13. dubnu tato latinskoamerická země evidovala 2 776 potvrzených případů nákazy a 109 úmrtí. Platí, že mezi nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia.

Zavedení inteligentní karantény
Vláda prezidenta Duqueho řešila, jak postupovat od okamžiku, kdy by chtěla postupně uvolňovat opatření po karanténě. Jedním z pravděpodobných scénářů je tzv. inteligentní karanténa. Její přesný průběh však není v tomto okamžiku zcela jasný a zatím spíše došlo jen k prodloužení celostátní karantény, která však je o něco volnější a čerpá určité body z plánované inteligentní karantény.

Celá strategie uvažovala o následujících krocích:

 1. Povinná karanténa bude dál platit pro seniory starší 70 let a to až do konce května. Do této doby zůstanou uzavřené také školy. Na konci května vláda vyhodnotí situaci a případně navrhne prodloužením omezení o další měsíc. Hromadné akce a kulturní zařízení (diskotéky, divadla apod.) budou uzavřená do konce června s případným prodloužením o jeden měsíc.
 2. Jednotlivé regiony v zemi budou moci povolit normální fungování průmyslu a obchodu vždy a pouze v případě, že v dané oblasti není jediný pozitivní případ covid-19. V současné době je na území státu okolo 1000 obcí bez nakažených. Doprava mezi těmito obcemi bude i nadále velmi omezena.
 3. Restaurace, v závislosti na své velikosti, by mohly začít otvírat v průběhu května za předpokladu dodržení minimální vzdálenosti mezi hosty.
 4. Aktuální úplná omezení pro mezinárodní leteckou přepravu a přepravu výletními loděmi budou platná do konce května. Poté vláda rozhodne o případném prodloužení.
 5. Pokračují diskuse o uvolnění omezení pro průmyslová odvětví, která v současnosti nespadají do nařízení vlády o povinné karanténě (Dekret 457)
 6. Taktéž zahájení stavebních prací je stále ve fázi přezkumu. V případě uvolnění omezení pro stavební sektor se bude jednat o práce vyžadující nízký počet pracovníků
 7. Bude zachováno 34 výjimek (viz výše), které jsou uvedeny v Dekretu 457 vyhlašující celostátní karanténu.
 8. Sektory jako například zemědělství, veřejné a finanční služby a energetický sektor budou dále vykonávat činnosti jako doposud.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče. 

Od 8. dubna má ministerstvo zdravotnictví k dispozici necelých 50 000 rychlotestů na covid-19, který bude postupně aplikován na celém území Kolumbie.

Teritoriální rozvojová banka (Findeter) vyčlenila celkem 713 miliard pesos na úvěry za účelem podpory veřejného a soukromého sektoru země postiženého pandemií. Fideter tímto krokem očekává podporu investic a zmírnění cash flow ve veřejné a soukromé sféře.

Za účelem znovunastartování produkce v zemi vyzval ministr průmyslu a obchodu celé odvětví k transformaci a k zahájení výroby ochranných prostředků, zdravotnických potřeb a zařízení tam, kde to bude možné. Pro tyto firmy bude od 13. dubna umožněno spuštění výroby.

Jak zachovat zaměstnanost?
Vláda oznámila několik sociálně-ekonomických opatření k zachování zaměstnanosti v zemi. Mezi ty stěžejní patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu následujících 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění, povinné odvádění části platů veřejných činitelů nebo speciální půjčky pro živnostníky.

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi. 

Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky.

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání. Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. 

Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Do testování se od 29. března zapojila také první kolumbijská univerzita Universidad del Rosario, která byla schválena Národním zdravotním institutem (INS). V první fázi má univerzita kapacitu na vypracování 3000 testů.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 15.4.2020

 

8.4.2020, Bogota

Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem.

V Kolumbii převládá v souvislosti s pandemií koronaviru negativní nálada a nejistota, což má z podnikatelského hlediska za následek snižování výdajů a investic. Již nyní se dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se očekávalo. Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace. Podle prognóz ale i tato opatření nejspíš nezabrání výraznému poklesu zaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Další postihnutým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství. Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Národní kolumbijská obchodní asociace (ANDI) se snaží situaci v zemi uklidňovat a apeluje na společnosti, aby nepodléhaly hysterii. Zdůrazňuje, že vedle zajištění ochrany zdraví musí mít na paměti, že panika povede k sociálním a ekonomickým ztrátám, které mohou dojít daleko za samotnou pandemii. Asociace poukazuje především na zbrklé rušení pracovních míst, jehož následky ve střednědobém horizontu můžou být obrovské.

Na konci března Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie covid-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s COVID-19.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Od 18. března v zemi platí stav hospodářské nouze vylhlášený prezidentem Ivánem Duque Jedná se o mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem.

Na to 24. března navázal vyhlášením celostátní karantény s platností do 12. dubna, kterou následně prodloužil do 26. dubna do půlnoci.  Z ní je vyjmuto celkem 34 profesí, které jsou nejnutnější pro chod potřebných služeb (např. firmy zajišťující výrobu potravin, čisticích prostředků a dalšího zboží, či společnosti, které zajišťují jejich distribuci, stejně jako zdravotní složky, apod.)Proces výroby a zásobování obchodů, zdá se, v zemi probíhá bez problémů. Dle průzkumu z minulého týdne téměř 70 % respondentů uvedlo, že nepociťuje žádná omezení v sortimentu a nakupuje v obvyklém množství jako před zavedením plošné karantény.

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření nákazy svědčí i fakt, že k 30. březnu tato latinskoamerická země evidovala 1485 potvrzených případů nákazy a 35 úmrtí v souvislosti s covid-19. Platí, že mezi nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia.

Zavedení inteligentní karantény
Vláda prezidenta Duqueho v posledních dnech řeší, jak postupovat od okamžiku, kdy by chtěla postupně uvolňovat opatření po karanténě. Jedním z pravděpodobných scénářů je tzv. inteligentní karanténa. Její přesný průběh však není v tomto okamžiku zcela jasný. Uvažuje se ale o následujících krocích:

 1. Povinná karanténa bude dál platit pro seniory starší 70 let a to až do konce května. Do této doby zůstanou uzavřené také školy. Na konci května vláda vyhodnotí situaci a případně navrhne prodloužením omezení o další měsíc. Hromadné akce a kulturní zařízení (diskotéky, divadla apod.) budou uzavřená do konce června s případným prodloužení o jeden měsíc.
 2. Jednotlivé regiony v zemi budou moci povolit normální fungování průmyslu a obchodu vždy a pouze v případě, že v dané oblasti není jediný pozitivní případ covid-19. V současné době je na území státu okolo 1000 obcí bez nakažených. Doprava mezi těmito obcemi bude i nadále velmi omezena.
 3. Restaurace, v závislosti na své velikosti, by mohly začít otvírat v průběhu května za předpokladu dodržení minimální vzdálenosti mezi hosty.
 4. Aktuální úplná omezení pro mezinárodní leteckou přepravu a přepravu výletními loděmi budou platná do konce května. Poté vláda rozhodne o případném prodloužení.
 5. Pokračují diskuse o uvolnění omezení pro průmyslová odvětví, která v současnosti nespadají do nařízení vlády o povinné karanténě (Dekret 457)
 6. Taktéž zahájení stavebních prací je stále ve fázi přezkumu. V případě uvolnění omezení pro stavební sektor se bude jednat o práce vyžadující nízký počet pracovníků
 7. Bude zachováno 34 výjimek (viz výše), které jsou uvedeny v Dekretu 457 vyhlašující celostátní karanténu.
 8. Sektory jako například zemědělství, veřejné a finanční služby a energetický sektor budou dále vykonávat činnosti jako doposud.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče. Ministerstvo obchodu, ve snaze částečně pomoci turistickému průmyslu a zdravotnictví, oznámilo, že má pro potřeby karantény a následné péče k dispozici po celé zemi přibližně 8 tisíc pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízení. Zároveň se podařilo vládě zajistit 14 milionů roušek z lokální produkce.

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi. Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky.

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání.  Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie.

Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Do testování se od 29. března zapojila také první kolumbijská univerzita Universidad del Rosario, která byla schválena Národním zdravotním institutem (INS). V první fázi má univerzita kapacitu na vypracování 3000 testů.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 8.4.2020

 

31.3.2020, Bogota

Koronavirus zastavil turistický boom v Kolumbii
Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem.

V Kolumbii začíná postupně v souvislosti s pandemií koronaviru převládat negativní nálada a nejistota, což má z podnikatelského hlediska za následek snižování výdajů a investic. Již nyní se dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se očekávalo. Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace. Podle prognóz ale i tato opatření nejspíš nezabrání výraznému poklesu zaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Další postihnutým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství. Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Národní kolumbijská obchodní asociace (ANDI) se snaží situaci v zemi uklidňovat a apeluje na společnosti, aby nepodléhaly hysterii. Zdůrazňuje, že vedle zajištění ochrany zdraví musí mít na paměti, že panika povede k sociálním a ekonomickým ztrátám, které mohou dojít daleko za samotnou pandemii. Asociace poukazuje především na zbrklé rušení pracovních míst, jehož následky ve střednědobém horizontu můžou být obrovské.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Nejdůležitější opatření vlády jsou: Ve středu 18. března prezident Iván Duque vyhlásil stav hospodářské a sociální nouze v zemi, což je mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem. 

Na to 24. března navázal vyhlášením celostátní karantény s platností do 12. dubna do půlnoci. V rámci této karantény jsou vymezeny výjimky např. pro firmy zajišťující výrobu nápojů, potravin, čistících prostředků apod., společnosti zajišťující distribuci, zdravotnická zařízení a ty složky státu nezbytné pro zajištění základních funkcí. 

Všichni ostatní mají povinnost zdržovat se mimo domovy pouze na nezbytně nutnou dobu, jako je například nákup, návštěva lékaře a podobně. Proces výroby a zásobování obchodů, zdá se, v zemi probíhá bez problémů. Dle aktuálního průzkumu téměř 70 procent respondentů uvedlo, že nepociťuje žádná omezení v sortimentu a nakupuje v obvyklém množství jako před zavedením plošné karantény. 

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření nákazy svědčí i fakt, že k 30. březnu tato latinskoamerická země eviduje „pouze“ 702 potvrzených případů nákazy a 10 úmrtí v souvislosti s COVID-19. Nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia.

Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo 27. března iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie COVID-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Na konci týdne byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s COVID-19.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče. Ministerstvo obchodu, ve snaze částečně pomoci turistickému průmyslu a zdravotnictví, oznámilo, že má pro potřeby karantény a následné péče k dispozici po celé zemi přibližně 8 tisíc pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízení. Zároveň se podařilo vládě zajistit 14 milionů roušek z lokální produkce. 

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi. Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky. 

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání.  Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Prezident Iván Duque 17. března ujistil, že prozatím není plánováno uzavření nejvytíženějšího mezinárodního letiště El Dorado v Bogotě. S platností od 23.března jsou ale zrušeny veškeré mezinárodní lety do Kolumbie. Současně jsou zrušeny i vnitrostátní spoje z velké části a uzavírána některá menší letiště (například Barancabermeja). Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. 

Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Do testování se od 29. března zapojila také první kolumbijská univerzita Universidad del Rosario, která byla schválena Národním zdravotním institutem (INS). V první fázi má univerzita kapacitu na vypracování 3000 testů.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních partnerů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 31.3.2020

 

26.3.2020, Bogota

Pesimismus a nízké investice neblaze ovlivní budoucnost
V Kolumbii, stejně jako ve zbytku světa, momentálně převládá negativní nálada a nejistota. Pesimismus nad současnou situací s COVID-19 v zemi má za následek fakt, že místní hospodářské subjekty snižují výdaje a podnikatelé přestávají investovat, což bude mít nejspíš neblahé následky na budoucí vývoj ekonomiky země.

Jedním z nejvíce postižených odvětví je momentálně cestovní ruch, který vytváří velké množství pracovních míst. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného odvětví oznámil prezident Iván Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení funkčnost společností během současné situace. K oživení cestovního ruchu v Kolumbii dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Dalším výrazně postiženým odvětvím je zábavní průmysl.

Vláda preventivně nařídila celé zemi karantánu

 • Od 25. března vstoupila celá země do povinné karantény s předběžným termínem ukončení 13. dubna. Z karantény jsou vyjmuty firmy a složky zajišťující zásobování, výrobu potravin a nápojů, zdravotnická zařízení, doručovací služby apod. Ostatní musí zkrátit pohyb venku na nutné minimum (nákup, návštěva lékaře, cesta do a z práce apod. tam, kde to nařízení umožňuje)
 • Od 23. 3. do odvolání jsou zrušeny veškeré mezinárodní lety do Kolumbie a ruší se i některé vnitrostátní spoje. Zavírají se postupně i některá letiště napříč zemí. Prezident Duque ujistil, že prozatím není plánováno úplné uzavření nejvytíženějšího letiště El Dorado v hlavním městě. Pozemní hranice Kolumbie je uzavřena až do 30. května 2020 a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie.

Opatření v otázce obchodu
Kolumbijská vláda průběžně vydává nová opatření ve snaze minimalizovat následky pandemie COVID-19 jak v nejvíce postižených odvětvích, tak i ve zbytku soukromé sféry. Jedná se například o úpravu zákonu o výběru daní a posunutí termínu plateb, speciální půjčky podnikatelům a domácnostem, aby mohli dále plnit své finanční závazky, odklad splátek až o dva měsíce. Také bylo sníženo DPH na zdravotnické zboží a služby za účelem rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče. Další nová opatření mají snížit sociální a ekonomický dopad a chránit zaměstnanost a výrobu v zemi.

Obchodní asociace vyzývá zaměstnavatele, aby nepanikařili
Národní kolumbijská obchodní asociace (ANDI) se snaží situaci v zemi uklidňovat a apeluje na společnosti, aby nepodléhaly hysterii. Zdůrazňuje, že vedle zajištění ochrany zdraví musí mít na paměti, že panika povede k sociálním a ekonomickým ztrátám, které mohou dojít daleko za samotnou pandemii. Poukazuje především na zbrklé rušení pracovních míst, jehož následky ve střednědobém horizontu můžou být obrovské.

Zavedení celostátní karantény pochopitelně silně omezuje fungování firem a institucí. Řada společností řeší situaci zaváděním home office. Ovšem i přes tato opatření je soukromý sektor značně paralyzován. Dekret 457, kterým prezident Duque od 25. března do 13. dubna zavedl povinnou celostátní karanténu.

 Aktivity, které lze v omezeném rozsahu provozovat:

 • základní činnosti, jakými jsou výroba, distribuce a prodej potravin, nápojů, léků nebo zdravotního materiálu a poskytování zdravotních služeb apod.,
 • nadále je povoleno vykonávat činnosti v bankovním sektoru, notářské, veterinářské služby,
 • zajištění základních potřeb státu a kritické infrastruktury státu - činnosti policie, bezpečnostních agentur a vojenského a obranného průmyslu,
 • veškeré činnosti spojené se zemědělskou a živočišnou produkcí,
 • činnost firem provozující výhradně nákladní dopravu, infrastrukturní práce, které nelze pozastavit, činnosti nezbytné pro letecký a letištní provoz,
 • komercializace a výroba v gastronomických zařízeních s dodávkami domů prostřednictvím e-shopu nebo mobilních platforem,
 • činnosti hotelového průmyslu sloužící pouze hostům daného zařízení,
 • výstavba infrastruktury pro účely potlačení pandemie COVID-19 a podobně.

Export, import, logistika
Vyhláška 457, která nařizuje celostátní karanténu v zemi, zároveň zaručuje kontinuitu fungování přístavní, letecké a pozemní logistiky, stejně tak služby v oblasti skladování importovaného/exportovaného zboží v přístavech nebo na letištích. Výjimku z karantény, kromě výše uvedených služeb mají také procesy v zemědělském průmyslu (setí, sklízení, distribuce a komercializace produktů v tomto sektoru. Dále veškeré operace spojené s importem a exportem kapalných paliv, biopaliv, plynu a minerálů. Vláda ovšem upozorňuje, že v průběhu nařízené 19denní karantény může dojít k významnějším zpožděním v jednotlivých procesech.

Nouzový stav vyhlásil prezident Duque dne 12. března a vláda v té souvislosti rozhodla dekretem 410 zavézt nulové dovozní clo pro 110 podkapitol položek z oblasti zdravotního a leteckého sektoru. Jedná se především o dovoz léčiv, spotřebního materiálu, veškerá zařízení a vybavení pro novorozenecká, pediatrická oddělení, jednotky intenzivní péče a zařízení pro akutní respirační onemocnění apod. Toto opatření potrvá po dobu příštích 6 měsíců. Vláda také rozhodla o zákazu vyvážení tohoto sortimentu ze země včetně veškerých dezinfekčních a úklidových prostředků. Omezení se celkem týká 24 položek celního
sazebníku.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 26.3.2020

 

25.3.2020, Bogota

Koronavirus zastavil turistický boom v Kolumbii
Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem.

V Kolumbii začíná postupně v souvislosti s pandemií koronaviru převládat negativní nálada a nejistota, což má z podnikatelského hlediska za následek snižování výdajů a investic. Již nyní se dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se očekávalo. Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace. Podle prognóz ale i tato opatření nejspíš nezabrání výraznému poklesu zaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Další postihnutým odvětvím je zábavní průmysl. Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Národní kolumbijská obchodní asociace (ANDI) se snaží situaci v zemi uklidňovat a apeluje na společnosti, aby nepodléhaly hysterii. Zdůrazňuje, že vedle zajištění ochrany zdraví musí mít na paměti, že panika povede k sociálním a ekonomickým ztrátám, které mohou dojít daleko za samotnou pandemii. Asociace poukazuje především na zbrklé rušení pracovních míst, jehož následky ve střednědobém horizontu můžou být obrovské.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve, než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Nejdůležitější opatření vlády jsou: Ve středu 18. března prezident Iván Duque vyhlásil stav hospodářské a sociální nouze v zemi, což je mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem. Navázal na to několik dní poté vyhlášením celostátní karantény na dalších 19 dnů. V rámci této karantény mohou fungovat firmy jen omezeně (do práce smí jen lidé v nezbytných případech, obchody jsou otevřeny pro omezený počet návštěvníků).

Splátky úvěrů mohou být odloženy o dva měsíce
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče. Byla snížena DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem a společnostem, aby mohly plnit své finanční závazky. Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Některé firmy zavedly flexibilní pracovní dobu s cílem vyhnout se špičce v městské hromadné dopravě, přičemž se zavádějí tradiční roušky a desinfekce. Firmy nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Prezident Iván Duque 17. března ujistil, že prozatím není plánováno uzavření nejvytíženějšího mezinárodního letiště El Dorado v Bogotě. S platností od 23. března jsou ale zrušeny veškeré mezinárodní lety do Kolumbie. Současně jsou zrušeny i vnitrostátní spoje z velké části a uzavírána některá menší letiště (například Barancabermeja). Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Testů je však nedostatek.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 25.3.2020