Desatero pro obchodování s Indií

  1. Buďte trpěliví.
  2. Opřete se o důkladný průzkum trhu.
  3. Nabízejte pouze špičkové technologie, výrobky a služby.
  4. Zajistěte si firemní přítomnost nebo obchodního zástupce.
  5. Indičtí partneři se snaží „vtáhnout“ zahraniční firmu do společného podnikání. Buďte obezřetní při stanovení podílu a sdílení know-how.
  6. Indický trh není momentálním řešením odbytových potíží v postkrizovém období. Přistupujte k němu s dlouhodobou vizí.
  7. Počítejte s časem a prostředky na osobní návštěvy.
  8. Rozhoduje špička firemní hierarchie -  jednejte jen s těmito strukturami.
  9. Indii ani indického partnera nikdy nepodceňujte.
  10. Učte se vhodnému osobnímu jednání - aneb yes znamená možná.