Desatero pro obchodování s Jižní Koreou

  1. Připravte se – Korea trh je vzdálený a velmi rychle se měnící trh se svými specifiky. Pokuste se předem zmapovat poptávku nebo trendy a ověřtě, zda neexistují nějaké vstupní překážky nebo jiné specifické požadavky pro daný segment. Zjistěte si informace o potenciálním partnera či zákazníkovi, což může pomoci k úspěšné dlouhodobé spolupráci.
  2. Kultura – silný vliv konfuciánských principů ovlivňuje chování Korejců a klade důraz na harmonii. Etiketa, respekt a porozumění místním zvyklostem jsou zvláště důležité při budování obchodních vztahů. 
  3. Důvěra a trpělivost – Nalézt správného obchodního partnera trvá relativně delší dobu. Je nutné vynaložit čas a navštěvovat Koreu pravidelně. Korejci chtějí zahraničního partnera nejprve poznat, vybudovat s ním osobní vztah a důvěru, často i skrze neformální akce. Až poté přichází na řadu samotný obchod, který je lukrativní a dlouhodobý.
  4. Hierarchie a rozhodování – firemní procesy a postupy jsou silně navázány na hierarchii. Rozhoduje nejužší vedení firmy či pouze jeden člověk. Je vhodné si v úvodu zjistit pozici obchodního protějšku a její/jeho rozhodovací pravomoci. 
  5. Komunikace a čas – Korejci jsou netrpělivý národ, dělající emocionální a spontánní rozhodnutí. Pokud je o něco zájem, je vyvíjen tlak na co nejrychlejší získání informací. Neznamenáto ovšem, že korejský partner komunikuje vždy promptně s ohledem na hierarchii. Vzájemná důvěra a jistota v budoucí obchod je Korejci velmi ceněna a brána jako nutnost dlouhodobé spolupráce. Ústní dohoda je považována za důležitější než podepsaná smlouva. 
  6. Jazyk – angličtina je relativně rozšířena ale úroveň znalostí je velmi rozdílná. Jelikož angličtina není mateřský jazyk, může být sdělení nepochopeno nebo chybně interpretováno. Je vhodné si následně vše projednané potvrdit emailem. Běžně se využívají překladatelé nejen v úvodní fázi obchodování. Znalost několika slovíček či zdvořilostních frází v korejštině dokazuje zájem a pomáhá budovat vztahy. Negativní stanovisko je sdělováno nepřímo s ohledem na harmonii vztahů.
  7. Obchodní etiketa – základní pravidla je vhodné si osvojit. Na prvním dojmu velmi záleží. Ať se jedná o zdvořilé a důvěryhodné vystupování, formální oblečení, předávání vizitek oběma rukami, zasedací pořádek, komunikaci v pozitivním duchu a s respektem. Dary jsou nadále součástí obchodní kultury a pomáhají budovat vztahy.
  8. Dochvilnost – je standardem a očekávána. V případě zpoždění je zádoucí se předem omluvit telefonicky.
  9. Marketing – Tištěné marketingové a propagační materiály v korejštině sice nejsou nutností, ale značí seriozní zájem o obchodování s Koreou. 
  10. Prostředník – Korejci preferují obchodování s Korejci. Prostředníci jsou stále běžnou součástí. Korejský partner pomůže se rychleji zorientovat na trhu, v legislativě a disponuje důležitou sítí kontaktů nejen v Koreji ale nejspíše i dalších státech Asie, kterou lze v budoucnu využít.