Desatero pro obchodování se Singapurem

 1. Singapurský partner vám nikdy neřekne zcela jednoznačně zamítavé stanovisko, aby neztratil tvář.
 2. Buďte velmi opatrní s kritikou. Snažte se být opravdu velmi empatičtí.
 3. Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.
 4. Opakovaně se ujišťujte, zda vám obchodní partner opravdu správně rozumí.
 5. Buďte za všech okolností zdvořilí, trpěliví a snažte se být dochvilní.
 6. Propagační materiály mějte připravené kompletně v angličtině.
 7. Osobní jednání je nutností, alespoň v období vytváření obchodního vztahu.
 8. Singapurská kultura je směsicí čínských, malajských, indických i indonéských tradic a zvyků, proto si vytvořte pozitivní vztah k celé asijské mentalitě. Obchodní partner to ocení.
 9. Neprojevujte navenek své emoce (zejména negativní, jako např. rozčarování nad vývojem jednání), neboť zvyšování hlasu bude partner vnímat jako ztrátu sebekontroly.
 10. Vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku i majetku.
  Důležitý je respekt ke starší generaci.