Ázerbájdžán a Gruzie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v ázerbájdžánském Baku je rozšířena i do Gruzie.

Informace z teritoria

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán

Doporučení pro vstup na trh v Ázerbájdžánu a Gruzii za současné situace a aktuální zpravodajství

Celková ekonomická situace v Gruzii a Ázerbájdžánu se v současné době více a více stabilizuje a je to dáno nejen např. v Ázerbájdžánu udržením ceny ropy v takové výši, aby nedošlo k propadu HDP, jehož růst je predikován pro rok 2020 ve výši cca 2 %, ale i velkými intervencemi vlád obou států do udržení měny a záchrany klíčově důležitých odvětví místní ekonomiky. 
Při snaze uspět v obou regionech, zahraniční kancelář (ZK) CzechTrade Baku s působností v Ázerbájdžánu a Gruzii doporučuje:

 1. Nejprve je potřeba seznámit se s oběma zeměmi prostřednictvím aktuálních informací uvedených na www.businessinfo.cz. Zde se naši exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na oba trhy. 
 2. Naše zahraniční kancelář najde partnery, které nejlépe odpovídají zájmům klientů naší zahraniční kanceláře, a proto je potřeba, aby nás klient informoval o své produkci, o cílové skupině a také nám zaslal tzv. top 5 skutečností, které ho odlišují od konkurence. Na základě těchto informací, naprosto individuálně, připravíme tzv. „longlist“, který zašleme našemu klientovi. Společně s klientem pak vybereme tzv. top 3 -5 firem, které v každé zemi oslovíme a upřesníme si především kontakty, zjistíme jaký je stav těchto společností v současné době a požádáme je o setkání, alespoň prostřednictvím Skype, či jiné aplikace. 
 3. Ve třetím kroku sjednáváme Skype, či např. ZOOM setkání mezi partnerem a klientem. Toto se nám daří asi u 60 % prověřených partnerů. Zájem z obou stran je o tento způsob komunikace velký, neboť si naši klienti s partery ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračovat v další komunikaci s naším klientem, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků našich klientů při samotném příletu do zemí naší působnosti. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, s kterými se klient chce, na základě předběžných rozhovorů, setkat.
 4. Dalším podpůrným prvkem, který naše ZK nabízí našim klientům je např. zviditelnění našich klientů na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, kde se naši abonenti mohou více dozvědět o našich klientech.
 5. Pro naše klienty samozřejmě také nabízíme možnost účasti na akcích, které naše zahraniční kancelář ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu našich projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

Naše zahraniční kancelář bude organizovat účast českých firem na následujících akcích:

 • ADEX/SECUREX 2020, BAKU, 8 -10. 9. 2020
 • EDUEXPO 2020, BAKU, 8. – 10. 10. 2020
 • MEDINEX 2020, BAKU, 5. – 6. 11. 2020

Více informací o možnosti exportu do Gruzie a Azerbajdžánu najdete na www.businesinfo.cz nebo https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa-asie/azerbajdzan-a-gruzie

 

Aktuální informace o situaci v Ázerbájdžánu naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Ázerbájdžán realizuje program strukturálních změn zaměřený na modernizaci průmyslové základny a rozvoj dopravní infrastruktury. Tyto změny představují řadu příležitostí pro české firmy. Česká republika má v Ázerbájdžánu dobré renomé v očích veřejnosti. České zboží z tradičních odvětví má mezi spotřebiteli velmi dobrou reputaci. Perspektivními obory pro náš vývoz jsou petrochemie, stavebnictví, a to jak v oblasti bytové výstavby, tak i dopravní infrastruktury, oblast zdravotnictví – farmacie, lékařské přístroje, zdravotnická technika, a dále zemědělská technika. Zajímavé možnosti se nabízejí i v oblasti českého lázeňství, a to nejen z hlediska zprostředkování pobytů v českých lázních, ale i možnosti investování ázerbájdžánských partnerů do ubytovacích zařízení v ČR.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

GruzieGruzie

Doporučení pro vstup na trh v Gruzii za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Seznámení s teritorie
  Nejprve je potřeba se seznámit se zemí, například prostřednictvím aktuálních informací uvedených na portálu BusinessInfo.cz. Zde se exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na gruzínský trh.
 2. Výběr a oslovení obchodních partnerů
  Zahraniční kancelář CzechTrade v Baku (ZK) najde partnery, kteří nejlépe odpovídají zájmům klientů zahraniční kanceláře, a proto je potřeba, aby firmy informovaly ZK o své produkci, o cílové skupině a také zaslaly tzv. top 5 skutečností, které je odlišují od konkurence. Na základě těchto informací připraví ZK tzv. „longlist“ na míru, který zašle klientovi. Společně pak vyberou tři až pět nejvhodnějších firem, které ZK osloví a upřesní si především kontakty, zjistí, jaký je stav těchto společností v současné době, a požádá je o setkání alespoň prostřednictvím Skype či jiné aplikace.
 3. Úvodní setkání
  Ve třetím kroku ZK sjednává Skype či např. ZOOM setkání mezi partnerem a klientem. To se daří asi u 60 % prověřených partnerů. Zájem o tento způsob komunikace je z obou stran velký, neboť si firmy s partnery ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračování v další komunikaci s klientem ZK, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků klientů při samotném příletu do Gruzie. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, které si klient vybral a na základě předběžných rozhovorů má zájem o setkání.
 4. Zviditelnění a účast na akcích
  Dalším podpůrným prvkem, který ZK nabízí klientům, je např. zviditelnění na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, kde se abonenti mohou více dozvědět o klientech.

Zahraniční kancelář také nabízí možnost účasti na akcích, které ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

 

Aktuální informace o situaci v Gruzii naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Gruzínská ekonomika je relativně stabilní a neustále roste. V posledních pěti letech se růst HDP pohyboval v rozmezí od 3 do 5 %, což je na tak malou ekonomiku, která se nemůže opřít o významné zásoby ropy či zemního plynu, velmi dobrý výsledek. Podstatné je, že stabilní politické klima vytváří vstřícné podnikatelské prostředí, které v poslední době láká do země významné zahraniční investory, mezi něž se řadí i ČR.

Není tomu tak dávno, co měly české firmy obavy vstoupit na gruzínský trh, a to nejen v pozici investora, nýbrž i exportéra. V současné době už zde takové firmy působí, ať už v energetice, těžbě surovin či stavebnictví.
Gruzie těží ze svých bohatých historických památek v podobě kostelů, klášterů a katedrál, které spolu s nádhernou přírodou každoročně přilákají do země miliony zahraničních turistů. Postupně se výrazně mění tvář země, přibývají nové ubytovací kapacity, v Tbilisi a také v Batumi na pobřeží Černého moře se staví ambiciózní business centra a hotely, rozvíjí se dopravní infrastruktura po celé zemi. Kromě stavebnictví a energetického sektoru se české firmy mohou uplatnit zejména v dodávkách technologických zařízení pro zemědělství či zdravotnictví.

Aktuální ekonomická data

Obrat gruzínského zahraničního obchodu v prvních dvou měsících roku 2020 vzrostl o 6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a podle předběžných údajů zveřejněných Národním statistickým úřadem Geostat 19. března dosáhl 1,85 miliardy USD. Vývoz z Gruzie meziročně vzrostl o 4,5 % na 526,3 mil. USD a dovoz v lednu až únoru vzrostl o 6,7 % r / r na 1,3 mil. USD, přičemž obchodní výpadek dosáhl 801,3 mil. USD.

Ázerbájdžán je na prvním místě v seznamu největších obchodních partnerů podle vývozu s 90,3 miliony USD, následuje Čína, Rusko, Bulharsko a Ukrajina s 65 miliony USD, 60,4 milionu USD, 51 milionů USD a 37,3 milionu USD. Turecko, Rusko, Ázerbájdžán, Čína a Spojené státy jsou z hlediska dovozu nejvýznamnějšími obchodními partnery Gruzie s 214,5 miliony USD, 138,6 miliony USD, 135,7 milionu USD, 132,1 milionu USD a 75,9 milionu USD.

V prvních dvou měsících roku 2020 jsou auta na prvním místě v seznamu vývozních komodit s 99,6 miliony USD, následovanými měděnými rudami a koncentracemi s - 89,2 milionu USD; feroslitiny - 42,4 milionu USD; víno - 28,4 milionu USD; dusíkatá hnojiva - 20,3 milionu USD; drahé rudy a koncentráty - 19,7 milionu USD; minerální vody - 15,7 milionu USD; lihoviny - 15,4 milionu USD; zlato - 15,2 milionu USD; léky - 9,1 milionu USD; ostatní komodity - 171,3 milionu USD.

Auta jsou také na vrcholu seznamu importovaných komodit v zahraničním obchodu Gruzie s 108,3 milionu USD, následuje ropa a ropné oleje - 105,7 milionu USD; Ropné plyny - 104,4 milionu USD; měděné rudy a koncentráty - 75,4 milionů USD; léky - 42 milionů USD; mobilní telefony - 33,6 milionu USD; elektřina - 26,4 milionu USD; nové pneumatiky - 14,4 milionu USD; pšenice - 12,8 milionu USD; ostatní komodity - 788,9 milionu USD.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

Desatero pro obchodování

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá téměř každý, zejména pak starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.
 2. Azeři jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, i když se může stát, že se váš obchodní partner ještě nedostavil. Vaše přesnost bude zcela jistě oceněna. Zároveň tolerujte menší nedochvilnost partnera, kterou mohou způsobit např. neočekávaná dopravní omezení.
 4. Doporučujeme zahájit jednání s ázerbájdžánským partnerem neformálním způsobem, zeptat se na zdraví, zmínit nezmary počasí (Baku je velmi větrné město) apod. a později přejít k samotnému tématu jednání. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považované za nezdvořilé.
 5. Při jednání se vyvarujte náboženským či politickým otázkám. Ačkoliv je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být považované za citlivé a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout např. otázce Náhorního Karabachu.
 6. Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, které  působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.
 7. Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tj. v saku a s kravatou, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letních měsících dostavit méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.
 8. Na jednání se dobře připravte. Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.
 9. V Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla zažitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.
 10. Před návštěvou regionu doporučujeme poradit se se zahraničním úřadem ČR nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení a o vhodnosti či nevhodnosti návštěvy daného regionu. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.
GruzieGruzie
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je ruština nebo angličtina. Starší lidé dávají přednost ruštině, mladí naopak angličtině. Na větších firmách však není problém domluvit se oběma jazyky.
 2. Gruzíni jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace se doporučuje oplatit, a to buď v Gruzii, nebo v ČR, pokud partnera do ČR pozvete. Při neformálních setkáních lze totiž mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, bude to oceněno, i když partner běžně toleruje menší nedochvilnost, která může být způsobena např. dopravní situací. V takovém případě je však vhodné partnerovi zavolat a předem se omluvit za zpoždění. 
 4. Jednání doporučujeme zahájit neformálně, zeptat se na zdraví, na rodinu apod. a teprve později přejít k předmětu jednání. Okamžité projednávání obchodních záležitostí by mohlo být považováno za nezdvořilé.
 5. Vyvarujte se diskuze o politických otázkách týkajících se Abcházie a Osetie, neboť pro Gruzíny je to velmi citlivé téma. Pokud však partner sám zavede na tuto problematiku řeč, pak je možné s ním zcela otevřeně diskutovat. Gruzíni jako pravoslavní jsou na svoji církev velmi hrdí a většina obyvatel včetně mladých lidí je nábožensky založena, proto nedoporučujeme působení církve jakkoliv zlehčovat. Gruzíni jsou velmi tolerantní k ostatním světovým náboženstvím.
 6. Vyplatí se využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s dalšími možnými partnery, o nichž byste se jinak nedozvěděli.
 7. Na jednání se zástupci státní správy či vedoucími představiteli firem choďte formálně oblečeni, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letním období dostavit méně formálně oblečeni.
 8. Na jednání se dobře připravte. Váš obchodní partner ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením vaší společnosti, považovali by vás za člověka, s nímž nelze projednávat důležité body kontraktu.
 9. V Gruzii jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco ve velkých městech většinou platí pravidla zažitá v Evropě, život v regionech plyne pomaleji. Schůzku si můžete domluvit mailem nebo telefonicky, ale poku jste se s gruzínským partnerem dosud nesetkali a vaší společnost nezná, je lepší když vám schůzku sjedná gruzínský partner či zastupitelský úřad ČR v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem v Baku, která úzce spolupracuje s místním poradcem.   
 10. Před první návštěvou Gruzie vždy doporučujeme kontaktovat český zastupitelský úřad v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Baku, které jsou schopny poskytnout aktuální informace o politickém a ekonomickém dění v zemi.