Ázerbájdžán a Gruzie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v ázerbájdžánském Baku je rozšířena i do Gruzie.

Informace z teritoria

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán

Ázerbájdžán realizuje program strukturálních změn zaměřený na modernizaci průmyslové základny a rozvoj dopravní infrastruktury. Tyto změny představují řadu příležitostí pro české firmy. Česká republika má v Ázerbájdžánu dobré renomé v očích veřejnosti. České zboží z tradičních odvětví má mezi spotřebiteli velmi dobrou reputaci. Perspektivními obory pro náš vývoz jsou petrochemie, stavebnictví, a to jak v oblasti bytové výstavby, tak i dopravní infrastruktury, oblast zdravotnictví – farmacie, lékařské přístroje, zdravotnická technika, a dále zemědělská technika. Zajímavé možnosti se nabízejí i v oblasti českého lázeňství, a to nejen z hlediska zprostředkování pobytů v českých lázních, ale i možnosti investování ázerbájdžánských partnerů do ubytovacích zařízení v ČR.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

GruzieGruzie

Gruzínská ekonomika je relativně stabilní a neustále roste. V posledních pěti letech se růst HDP pohyboval v rozmezí od 3 do 5 %, což je na tak malou ekonomiku, která se nemůže opřít o významné zásoby ropy či zemního plynu, velmi dobrý výsledek. Podstatné je, že stabilní politické klima vytváří vstřícné podnikatelské prostředí, které v poslední době láká do země významné zahraniční investory, mezi něž se řadí i ČR.
Není tomu tak dávno, co měly české firmy obavy vstoupit na gruzínský trh, a to nejen v pozici investora, nýbrž i exportéra. V současné době už zde takové firmy působí, ať už v energetice, těžbě surovin či stavebnictví.
Gruzie těží ze svých bohatých historických památek v podobě kostelů, klášterů a katedrál, které spolu s nádhernou přírodou každoročně přilákají do země miliony zahraničních turistů. Postupně se výrazně mění tvář země, přibývají nové ubytovací kapacity, v Tbilisi a také v Batumi na pobřeží Černého moře se staví ambiciózní business centra a hotely, rozvíjí se dopravní infrastruktura po celé zemi. Kromě stavebnictví a energetického sektoru se české firmy mohou uplatnit zejména v dodávkách technologických zařízení pro zemědělství či zdravotnictví.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

Desatero pro obchodování

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá téměř každý, zejména pak starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.
 2. Azeři jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, i když se může stát, že se váš obchodní partner ještě nedostavil. Vaše přesnost bude zcela jistě oceněna. Zároveň tolerujte menší nedochvilnost partnera, kterou mohou způsobit např. neočekávaná dopravní omezení.
 4. Doporučujeme zahájit jednání s ázerbájdžánským partnerem neformálním způsobem, zeptat se na zdraví, zmínit nezmary počasí (Baku je velmi větrné město) apod. a později přejít k samotnému tématu jednání. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považované za nezdvořilé.
 5. Při jednání se vyvarujte náboženským či politickým otázkám. Ačkoliv je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být považované za citlivé a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout např. otázce Náhorního Karabachu.
 6. Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, které  působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.
 7. Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tj. v saku a s kravatou, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letních měsících dostavit méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.
 8. Na jednání se dobře připravte. Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.
 9. V Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla zažitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.
 10. Před návštěvou regionu doporučujeme poradit se se zahraničním úřadem ČR nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení a o vhodnosti či nevhodnosti návštěvy daného regionu. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.
GruzieGruzie
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je ruština nebo angličtina. Starší lidé dávají přednost ruštině, mladí naopak angličtině. Na větších firmách však není problém domluvit se oběma jazyky.
 2. Gruzíni jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace se doporučuje oplatit, a to buď v Gruzii, nebo v ČR, pokud partnera do ČR pozvete. Při neformálních setkáních lze totiž mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, bude to oceněno, i když partner běžně toleruje menší nedochvilnost, která může být způsobena např. dopravní situací. V takovém případě je však vhodné partnerovi zavolat a předem se omluvit za zpoždění. 
 4. Jednání doporučujeme zahájit neformálně, zeptat se na zdraví, na rodinu apod. a teprve později přejít k předmětu jednání. Okamžité projednávání obchodních záležitostí by mohlo být považováno za nezdvořilé.
 5. Vyvarujte se diskuze o politických otázkách týkajících se Abcházie a Osetie, neboť pro Gruzíny je to velmi citlivé téma. Pokud však partner sám zavede na tuto problematiku řeč, pak je možné s ním zcela otevřeně diskutovat. Gruzíni jako pravoslavní jsou na svoji církev velmi hrdí a většina obyvatel včetně mladých lidí je nábožensky založena, proto nedoporučujeme působení církve jakkoliv zlehčovat. Gruzíni jsou velmi tolerantní k ostatním světovým náboženstvím.
 6. Vyplatí se využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s dalšími možnými partnery, o nichž byste se jinak nedozvěděli.
 7. Na jednání se zástupci státní správy či vedoucími představiteli firem choďte formálně oblečeni, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letním období dostavit méně formálně oblečeni.
 8. Na jednání se dobře připravte. Váš obchodní partner ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením vaší společnosti, považovali by vás za člověka, s nímž nelze projednávat důležité body kontraktu.
 9. V Gruzii jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco ve velkých městech většinou platí pravidla zažitá v Evropě, život v regionech plyne pomaleji. Schůzku si můžete domluvit mailem nebo telefonicky, ale poku jste se s gruzínským partnerem dosud nesetkali a vaší společnost nezná, je lepší když vám schůzku sjedná gruzínský partner či zastupitelský úřad ČR v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem v Baku, která úzce spolupracuje s místním poradcem.   
 10. Před první návštěvou Gruzie vždy doporučujeme kontaktovat český zastupitelský úřad v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Baku, které jsou schopny poskytnout aktuální informace o politickém a ekonomickém dění v zemi.
   

Nejbližší související akce

AITF 2020 9. 4. 2020 - 11. 4. 2020 Veletrh
Ázerbájdžán
Baku,
Ázerbájdžán
Více informací
ADEX/SECUREX 2020 8. 9. 2020 - 10. 9. 2020 Veletrh
Ázerbájdžán
Baku,
Ázerbájdžán
Více informací