Ázerbájdžán a Gruzie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v ázerbájdžánském Baku je rozšířena i do Gruzie.

Informace z teritoria

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

6.4.2020, Baku
Koronavirus uzavřel školy i mešity

K 5. dubnu bylo v zemi hlášeno 547 hospitalizovaných osob s koronavirem, z toho 14 v těžkém a 21 ve středně těžkém stavu. Za posledních 48 hodin přibylo podle oficiálních údajů 141 nemocných. Počet vyléčených zůstává na čísle 32, obětí je 5. Podle oficiálních údajů se v karanténě nachází přes čtyři tisíce osob a testováno bylo přes 30 000 lidí.

Vládní operativní štáb pro boj s koronavirem přijal s platností od půlnoci na 5. dubna opatření do ukončení konce karanténního režimu, plánovaného na 20. dubna, nová opatření omezující pohyb osob.

Na základě oficiálních potvrzení od zaměstnavatele se mimo bydliště smějí v souvislosti s plněním služebních povinností pohybovat pracovníci prezidentské administrativy, členové a aparát kabinetu ministrů a parlamentu, vedoucí ústředních i místních exekutivních orgánů a jejich zástupci, vedoucí právnických osob ve vlastnictví státu a státem zřízených subjektů veřejného práva a jejich zástupci, ombudsmanka a pracovníci jejího úřadu, pracovníci ve zdravotnickém sektoru a institucích celostátního významu.

Dále personál ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zemědělství a jemu podřízených struktur, orgánů policejních, justičních a těch, kde je realizována vojenská služba, advokáti, zástupci médií a personál v Ázerbájdžánu akreditovaných diplomatických misí disponující akreditačními průkazkami vydanými Diplomatickým Protokolem Ministerstva zahraničních věcí Ázerbájdžánu, včetně místních sil tato výjimka se týká skutečně jen výkonu služby.

Pro další zaměstnance státních institucí, jakož i soukromých subjektů, jejichž činnost je povolena v souladu s příslušným rozhodnutím vlády ze dne 30. března. Jde mimo jiné o subjekty, jejichž fungování je nutné pro zásobování obyvatelstva potravinami a léčivy, pracovníky zajišťující bezpečnost subjektů v důsledku karantény uzavřených a dobrovolníky v sociálních a dalších státem sankcionovaných službách platí obdobná volnost pohybu v případě, že je zaměstnavatel zaregistruje prostřednictvím portálu https://icaze.e-gov.az/.

Všechny ostatní osoby smějí bydliště opustit jen po obdržení souhlasné odpovědi na žádost zaslanou prostřednictvím bezplatné SMS s uvedením osobních údajů na číslo #8103, a to v případě 1) urgentní potřeby zdravotní péče (v takovém případě smí žadatel bydliště opustit na 2 hodiny, na základě potvrzení ze strany ošetřujícího lékaře má policie brát v úvahu dobu ošetření a vzdálenost mezi zdravotnickým zařízením a bydlištěm), 2) nákupu potravin, léčiv a jiného zboží každodenní potřeby, využití bankovních a poštovních služeb (v takových případech se povolení vydává nejvýše jednou denně na 2 hodiny) či 3) pohřbu blízkého příbuzného.

SMS není nutno zasílat jen v případech, kdy by setrvání v místě bydliště představovalo bezprostřední ohrožení života a zdraví či v případě předvolání k soudu či na policii.

Bydliště lze opustit jen s osobními doklady; v rámci zvláštního karanténního režimu platí i nadále zákaz opouštět bydliště pro osoby ve věku nad 65 let.

Za porušení pravidel tvrdí tresty
Porušení výše uvedených pravidel je považováno za porušení zvláštního karanténního režimu a může být na základě trestního zákoníku a přestupkového zákona trestáno vysokou pokutou či trestem odnětí svobody až na 3 roky, v případě následků v podobě smrti až na 5 let. K odpovědnosti mají být hnány i fyzické a právnické osoby zneužívající SMS systém či portál https://icaze.e-gov.az/.

Za účelem informování obyvatelstva zprovoznil zvláštní operativní štáb při Kabinetu ministrů portál www.koronavirusinfo.az, dostupný v azerštině.

Přislíbenou pomoc od USA ve výši 1,7 milionu amerických dolarů na boj s koronavirem v Ázerbájdžánu má USAID rozdělit prostřednictvím USAID, WHO, a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Omezení cestování
S platností od 5. dubna do ukončení zvláštního karanténního režimu dne 20. dubna je z rozhodnutí vlády s výjimkou nákladní dopravy oficiálně přerušeno veškeré pozemní, lodní i letecké spojení Ázerbájdžánu se světem. Je otázkou, bude-li toto rozhodnutí striktně aplikováno i v případě repatriačních letů oběma směry.

S platností do 20. dubna bylo přerušeno komerční letecké spojení mezi Baku a Nachičevanem.

Ekonomická opatření
Vláda dne 4. dubna schválila asistenční balík o objemu 1 miliardy manatů (AZN), což je zhruba 14 miliard korun, na podporu ázerbajdžánské ekonomiky a na opatření v sociální oblasti. Na základě schváleného akčního plánu má být z výše uvedené sumy celkem 280 milionů manatů alokováno na podporu veřejné dopravy, 215 milionů manatů na kompenzaci části platů celkem 300 tisíc zaměstnanců, 90 milionů manatů na preferenční hypoteční úvěry, 80 mil. na podporu 300 tisíc drobných živnostníků a 40 milionů manatů na kompenzaci školného studentů ze sociálně ohrožených skupin.

Další prostředky jsou určeny na podporu nezaměstnaných: v dubnu a květnu má 200 tisíc z nich obdržet minimální podporu ve výši 190 manatů (zhruba 2600 Kč) měsíčně a dalších 50 tisíc pak po 300 manatů za měsíc, 20 tisícům osob se má zvednout plnění z pojištění proti nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí má za úkol „každodenní“ kontrolu zaměstnavatelů s cílem bránit neadekvátnímu propouštění.

Akční plán se snaží hledět i za horizont aktuální pandemické situace a nastiňuje model hospodářského růstu, v němž má hrát silnou ústřední roli nový Státní investiční holding. Stejně jako za předchozí „ropné krize“ z let 2014 až16 vzhlíží vláda ke stavebnictví jako k sektoru, který má pomoci nastartovat ekonomiku: za realizaci strategických projektů v této oblasti má odpovídat nově vytvořená Ázerbájdžánská agentura pro stavebnictví.

Zvláštní operační štáb při Kabinetu ministrů Ázerbájdžánské republiky zřídil v zájmu informování veřejnosti a boje proti dezinformacím, jež se v souvislosti s koronavirem šíří, následující „horké linky“:

 • +994 12 492 41 61
 • +994 12 492 75 54
 • +994 12 505 03 30
 • +994 12 505 13 33

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 6.4.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte také na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Ázerbájdžánu a k mimořádným opatřením

 

Obecné informace o teritoriu

Ázerbájdžán realizuje program strukturálních změn zaměřený na modernizaci průmyslové základny a rozvoj dopravní infrastruktury. Tyto změny představují řadu příležitostí pro české firmy. Česká republika má v Ázerbájdžánu dobré renomé v očích veřejnosti. České zboží z tradičních odvětví má mezi spotřebiteli velmi dobrou reputaci. Perspektivními obory pro náš vývoz jsou petrochemie, stavebnictví, a to jak v oblasti bytové výstavby, tak i dopravní infrastruktury, oblast zdravotnictví – farmacie, lékařské přístroje, zdravotnická technika, a dále zemědělská technika. Zajímavé možnosti se nabízejí i v oblasti českého lázeňství, a to nejen z hlediska zprostředkování pobytů v českých lázních, ale i možnosti investování ázerbájdžánských partnerů do ubytovacích zařízení v ČR.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

GruzieGruzie

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

6.4.2020, Baku
V Gruzii platí zákaz vstupu cizinců, repatriace běží

K 5. dubna bylo v Gruzii 148 případů výskytu koronaviru covid-19, v karanténě se nacházelo více než 5392 lidí a 319 na pozorování v nemocnici. Krizová skupina vlády rozhodla, že i po ukončení jarních prázdnin zůstanou školy uzavřeny. Výuka probíhá distančním způsobem.

Regiony Marneuli a Bolnisi na východě Gruzie jsou  ve striktní karanténě. V oblasti byla pozitivně testována  těhotná žena i několikadenní novorozeně. Karanténu Marneuli a Bolnisi zajišťuje armáda, jejíž speciální jednotky byly vycvičeny na biologickou ochranu specialisty z USA a Německa. Tyto jednotky používají speciální techniku  z těchto zemí.

Ve středu a čtvrtek 1. a 2. dubna byl zaznamenán výrazný nárůst počtu porušení pravidel nouzového stavu a zákazu vycházení. Jedná se o 706 narušení. Důvodem tohoto razantního nárůstu je dle policie více policistů v ulicích, a tudíž důkladnější kontrola.

Policie oznámila, že v posledních dnech došlo k rapidnímu poklesu trestných činů o zhruba 50 procent. Důvodem je, dle policie, výrazný nárůst policistů v ulicích.

Gruzie dočasně uzavřela hranice s Arménií, Ázerbajdžánem, Ruskou federací, částečně i s Tureckem (týká se to hraničního přechodu Sarpi). Přepravy zboží se opatření netýká. Od 18. března byl zaveden zákaz vstupu cizinců na gruzínské území.

Je omezeno i letecké spojení Gruzie se světem. Společnost WizzAir dočasně zastavuje všechny lety z Kutaisi, kromě spojení do Budapešti. Do odvolání je zrušena letecká doprava mezi Gruzií a Tureckem. Všechny ostatní společnosti zajišťující lety do Evropy své lety již zrušily. Vláda doporučila zrušení všech veřejných akcí v uzavřených prostorech a omezení platebního styku v hotovosti.

Byla zakázána také jakákoli meziměstská autobusová i železniční doprava. Doprava osobními vozidly ani taxíky omezena není. V celé zemi jsou zavřené restaurace a obchody s výjimkou potravin a lékáren.

V zemi nadále platí zákaz shromáždění více než deseti lidí. V Tbilisi město přistoupilo k opětovné dezinfekci vchodů do metra a autobusových zastávek.

Dle pozorování zastupitelského úřadu v Tbilisi je tento zákaz dodržován. Stejně tak jsou dodržována omezení v maloobchodě, jako přístup omezeného počtu osob do prodejen, rozestupy mezi nakupujícími. Významně vzrostl počet lidí používajících roušky. Policie a armáda průběžně situaci sleduje a na okrajích velkých měst jako Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi, Zugdidi, Poti, Gori, kde jsou jejich kontrolní stanoviště.

V zahraničí bylo dosud infikováno 35 Gruzínů, z toho jich 5 zemřelo.

Zpřísnění opatření
Večer 30. března bylo vyhlášeno zpřísnění nouzového stavu. V platnosti jsou tak od úterý 31. března 2020 od 8:00 následující opatření: 

 • pro celou zemi platí zákaz vycházení od 21:00 do 6:00,
 • je vyhlášen úplný zákaz cestování veřejnou dopravou, městskou (včetně metra) i meziměstskou,
 • je dovoleno cestovat pouze v osobních automobilech (soukromých i taxi) a to pouze třem osobám včetně řidiče, pasažéři musí cestovat na zadních sedadlech; výjimku má pouze doprava zaměstnanců strategických podniků,
 • je zakázáno shromažďování více než tří osob, s výjimkou potravinových obchodů a lékáren, v nichž platí povinnost zachovávat dvoumetrové rozestupy,
 • budou vypracována a ministerstvem zdravotnictví schválena pravidla pro činnost ekonomických subjektů, aby byla zajištěna hospodářská činnost a zásobování a zachována pracovní místa,
 • osobám starším 70 let je zakázáno opouštět domovy s výjimkou návštěvy obchodu s potravinami, lékárny či zdravotnického zařízení; pokud tyto osoby žijí osamoceně, státní orgány jim poskytnou pomoc,
 • na okrajích Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi, Poti, Zugdidi a Gori budou rozmístěna kontrolní stanoviště, na nichž bude kontrolován pohyb osob a jejich zdravotní stav,
 • každý občan musí mít vždy při pohybu mimo svůj domov u sebe doklad totožnosti.   Probíhá posilování kapacit zdravotnického systému
 • jsou připravována zařízení, všichni lékaři prochází školením na koronavir.

Repatriace běží
Gruzínská vláda vypravuje repatriační lety pro své občany z EU ( Berlín, Amsterdam, Vídeň). Ve směru do EU mohou tyto lety využívat i obyvatelé evropských zemí pro svůj návrat z Gruzie.

Ministerstvo zahraničních věcí Gruzie zveřejnilo informaci o režimu nejbližších mimořádných repatriačních letů z Tbilisi:

 • Tbilisi – Londýn – Tbilisi  4. 4.2020
 • Tbilisi – Atény – Tbilisi  7. 4.2020
 • Tbilisi – Larnaka – Tbilisi 10. 4.2020
 • Tbilisi – Berlín – Tbilisi  12. 4.2020
 • Tbilisi – Amsterdam – Tbilisi 14. 4.2020

Zastupitelský úřad (ZÚ) asistoval při všech repatriacích českých občanů, koncem března opustil Gruzii jeden z posledních –  na ose Tbilisi – Vídeň.

Ještě 30. března se ovšem na ZÚ přihlásily tři české občanky – dvě studentky a matka jedné z nich – se žádostí o „plánovanou repatriaci“, a to nejlépe ve druhé polovině dubna.

Se zmíněnými ženami je česká diplomacie v kontaktu delší dobu, bylo jim opakovaně sděleno, že zejména probíhající lety z Gruzie jsou repatriační a mimořádné a opakovaně nevyužily nabídek na návrat do vlasti. V jednom případě pro ně byla neakceptovatelná cena letenky.

Jedna výměnná studentka s matkou odcestovaly, poslední studentka se zatím pro případnou repatriaci i přes opakované apely Zastupitelského úřadu nerozhodla. Čeští občané, kteří v Gruzii pobývají dlouhodobě, již Gruzii buď opustili nebo o repatriaci neprojevují zájem.

Muzea chystají virtuální prohlídky
Ministerstvo školství nově oznámilo, že druhé pololetí aktuálního školního roku pokračuje elektronickou formou a nebude se opakovat.

Ministerstvo školství dále oznámilo, že spustilo online prezentace filmů, koncertů a dalších kulturních představení. Muzea se rovněž chystají umožnit virtuální prohlídky, některá je již několik týdnů nabízejí.

Polní nemocnice v regionech
V regionech Marneuli a Bolnisi staví krizový management MV Gruzie polní nemocnice. Pohyb osob v oblasti je přísně redukován, místní mohou nakoupit potraviny, léky nebo navštívit lékaře.

Zásobování v oblasti je i nadále plynulé, žádné problémy v tomto směru hlášeny nejsou. Lékaři v Marneuli a Bolnisi zkontrolovali 35 000 osob s cílem zjištění případných symptomů onemocnění. Probíhá testování v zrychleném módu – týká se hlavně osob pohybujících se v riskantních místech, testováno bylo 100 jednotlivců.

Přísná pravidla pro klíčové firmy
Gruzínská vláda vláda ustanovila speciální režim, ve kterém pracují podniky důležité pro chod státu, jako jsou telekomunikace, banky, potravinářský průmysl, lékárny a podobně.

Tyto podniky musejí dodržovat přísná pravidla v souladu s pravidly WHO. Vláda připravuje souhrn opatření na podporu ekonomiky. Nyní monitoruje situaci. Ministerstvo zemědělství Gruzie zakoupí 5000 tun cukru, 500 tun těstovin a 1,5 tuny slunečnicového oleje za přibližně 4,9 milionu amerických dolarů za účelem stabilizace trhu a zajištění zásobování obyvatelstva. 

Na speciálně vytvořený fond Stop Cov Fund firmy přispěly již 21 milionu gruzínských lari (GEL), což je zhruba 166 milionů korun. Tento fond byl vytvořen vládou a bude použit na boj proti koronaviru. 

Poslanci a ministři vládní strany Gruzínský sen se rozhodli, že budou v následujících třech měsících posílat jednu třetinu svých výplat na fond „Stop Cov Fund“. Celkem se jedná o 105 osob.

Mezinárodní měnový fond oznámil, že situaci v Gruzii pečlivě sleduje a bude jí asistovat v ekonomické rekonvalescenci.   Gruzínská národní banka 31. března nařídila uzavření směnáren a řady dalších nebankovních finančních institucí. Banky a jejich pobočky zůstávají nadále otevřeny.

Než přišla epidemie, vývoz i dovoz rostl
Před příchodem epidemie koronaviru se obchodně Gruzii dařilo. Obrat gruzínského zahraničního obchodu v prvních dvou měsících roku 2020 vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o šest procent a podle předběžných údajů zveřejněných Národním statistickým úřadem Geostat dosáhl 1,85 miliardy dolarů. Vývoz z Gruzie meziročně vzrostl o 4,5 procenta na 526 milionu dolarů. Dovoz v lednu až únoru vzrostl o 6,7 procenta.

Ázerbájdžán je na prvním místě v seznamu exportních cílů podle objemu vývozu, následuje Čína, Rusko, Bulharsko a Ukrajina. V prvních dvou měsících roku 2020 byla na prvním místě v seznamu vývozních komodit auta.

Gruzínská měna lari je ovšem na konci března nejvíce oslabující měnou světa. Gruzínská centrální banka pumpuje peníze do ekonomiky (naposledy 40 milionů amerických dolarů ve středu 25.3.) ale zatím bez výsledku – kurz lari se stabilizovat nedaří.

Tamní vláda se bude snažit získat půjčky od mezinárodních finančních institucí, aby byl kurz měny stabilizován. Stát bude také dotovat cenu devíti základních dovozových potravin.

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 6.4.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Gruzii a k mimořádným opatřením

 

Obecné informace o teritoriu

Gruzínská ekonomika je relativně stabilní a neustále roste. V posledních pěti letech se růst HDP pohyboval v rozmezí od 3 do 5 %, což je na tak malou ekonomiku, která se nemůže opřít o významné zásoby ropy či zemního plynu, velmi dobrý výsledek. Podstatné je, že stabilní politické klima vytváří vstřícné podnikatelské prostředí, které v poslední době láká do země významné zahraniční investory, mezi něž se řadí i ČR.

Není tomu tak dávno, co měly české firmy obavy vstoupit na gruzínský trh, a to nejen v pozici investora, nýbrž i exportéra. V současné době už zde takové firmy působí, ať už v energetice, těžbě surovin či stavebnictví.
Gruzie těží ze svých bohatých historických památek v podobě kostelů, klášterů a katedrál, které spolu s nádhernou přírodou každoročně přilákají do země miliony zahraničních turistů. Postupně se výrazně mění tvář země, přibývají nové ubytovací kapacity, v Tbilisi a také v Batumi na pobřeží Černého moře se staví ambiciózní business centra a hotely, rozvíjí se dopravní infrastruktura po celé zemi. Kromě stavebnictví a energetického sektoru se české firmy mohou uplatnit zejména v dodávkách technologických zařízení pro zemědělství či zdravotnictví.

Aktuální ekonomická data

Obrat gruzínského zahraničního obchodu v prvních dvou měsících roku 2020 vzrostl o 6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a podle předběžných údajů zveřejněných Národním statistickým úřadem Geostat 19. března dosáhl 1,85 miliardy USD. Vývoz z Gruzie meziročně vzrostl o 4,5 % na 526,3 mil. USD a dovoz v lednu až únoru vzrostl o 6,7 % r / r na 1,3 mil. USD, přičemž obchodní výpadek dosáhl 801,3 mil. USD.

Ázerbájdžán je na prvním místě v seznamu největších obchodních partnerů podle vývozu s 90,3 miliony USD, následuje Čína, Rusko, Bulharsko a Ukrajina s 65 miliony USD, 60,4 milionu USD, 51 milionů USD a 37,3 milionu USD. Turecko, Rusko, Ázerbájdžán, Čína a Spojené státy jsou z hlediska dovozu nejvýznamnějšími obchodními partnery Gruzie s 214,5 miliony USD, 138,6 miliony USD, 135,7 milionu USD, 132,1 milionu USD a 75,9 milionu USD.

V prvních dvou měsících roku 2020 jsou auta na prvním místě v seznamu vývozních komodit s 99,6 miliony USD, následovanými měděnými rudami a koncentracemi s - 89,2 milionu USD; feroslitiny - 42,4 milionu USD; víno - 28,4 milionu USD; dusíkatá hnojiva - 20,3 milionu USD; drahé rudy a koncentráty - 19,7 milionu USD; minerální vody - 15,7 milionu USD; lihoviny - 15,4 milionu USD; zlato - 15,2 milionu USD; léky - 9,1 milionu USD; ostatní komodity - 171,3 milionu USD.

Auta jsou také na vrcholu seznamu importovaných komodit v zahraničním obchodu Gruzie s 108,3 milionu USD, následuje ropa a ropné oleje - 105,7 milionu USD; Ropné plyny - 104,4 milionu USD; měděné rudy a koncentráty - 75,4 milionů USD; léky - 42 milionů USD; mobilní telefony - 33,6 milionu USD; elektřina - 26,4 milionu USD; nové pneumatiky - 14,4 milionu USD; pšenice - 12,8 milionu USD; ostatní komodity - 788,9 milionu USD.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

Desatero pro obchodování

ÁzerbájdžánÁzerbájdžán
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá téměř každý, zejména pak starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.
 2. Azeři jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, i když se může stát, že se váš obchodní partner ještě nedostavil. Vaše přesnost bude zcela jistě oceněna. Zároveň tolerujte menší nedochvilnost partnera, kterou mohou způsobit např. neočekávaná dopravní omezení.
 4. Doporučujeme zahájit jednání s ázerbájdžánským partnerem neformálním způsobem, zeptat se na zdraví, zmínit nezmary počasí (Baku je velmi větrné město) apod. a později přejít k samotnému tématu jednání. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považované za nezdvořilé.
 5. Při jednání se vyvarujte náboženským či politickým otázkám. Ačkoliv je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být považované za citlivé a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout např. otázce Náhorního Karabachu.
 6. Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, které  působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.
 7. Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tj. v saku a s kravatou, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letních měsících dostavit méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.
 8. Na jednání se dobře připravte. Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.
 9. V Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla zažitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.
 10. Před návštěvou regionu doporučujeme poradit se se zahraničním úřadem ČR nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení a o vhodnosti či nevhodnosti návštěvy daného regionu. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.
GruzieGruzie
 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je ruština nebo angličtina. Starší lidé dávají přednost ruštině, mladí naopak angličtině. Na větších firmách však není problém domluvit se oběma jazyky.
 2. Gruzíni jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace se doporučuje oplatit, a to buď v Gruzii, nebo v ČR, pokud partnera do ČR pozvete. Při neformálních setkáních lze totiž mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Na jednání přijďte včas, bude to oceněno, i když partner běžně toleruje menší nedochvilnost, která může být způsobena např. dopravní situací. V takovém případě je však vhodné partnerovi zavolat a předem se omluvit za zpoždění. 
 4. Jednání doporučujeme zahájit neformálně, zeptat se na zdraví, na rodinu apod. a teprve později přejít k předmětu jednání. Okamžité projednávání obchodních záležitostí by mohlo být považováno za nezdvořilé.
 5. Vyvarujte se diskuze o politických otázkách týkajících se Abcházie a Osetie, neboť pro Gruzíny je to velmi citlivé téma. Pokud však partner sám zavede na tuto problematiku řeč, pak je možné s ním zcela otevřeně diskutovat. Gruzíni jako pravoslavní jsou na svoji církev velmi hrdí a většina obyvatel včetně mladých lidí je nábožensky založena, proto nedoporučujeme působení církve jakkoliv zlehčovat. Gruzíni jsou velmi tolerantní k ostatním světovým náboženstvím.
 6. Vyplatí se využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s dalšími možnými partnery, o nichž byste se jinak nedozvěděli.
 7. Na jednání se zástupci státní správy či vedoucími představiteli firem choďte formálně oblečeni, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letním období dostavit méně formálně oblečeni.
 8. Na jednání se dobře připravte. Váš obchodní partner ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením vaší společnosti, považovali by vás za člověka, s nímž nelze projednávat důležité body kontraktu.
 9. V Gruzii jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco ve velkých městech většinou platí pravidla zažitá v Evropě, život v regionech plyne pomaleji. Schůzku si můžete domluvit mailem nebo telefonicky, ale poku jste se s gruzínským partnerem dosud nesetkali a vaší společnost nezná, je lepší když vám schůzku sjedná gruzínský partner či zastupitelský úřad ČR v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem v Baku, která úzce spolupracuje s místním poradcem.   
 10. Před první návštěvou Gruzie vždy doporučujeme kontaktovat český zastupitelský úřad v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Baku, které jsou schopny poskytnout aktuální informace o politickém a ekonomickém dění v zemi.
   

Nejbližší související akce

ADEX/SECUREX 2020 8. 9. 2020 - 10. 9. 2020 Veletrh
Ázerbájdžán
Baku,
Ázerbájdžán
Více informací
AITF 2020 - ODLOŽENO 8. 4. 2021 - 10. 4. 2021 Veletrh
Ázerbájdžán
Baku,
Ázerbájdžán
Více informací