Archiv zpráv ke koronaviru v Ázerbájdžánu

Všichni naši kolegové pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.

14.4.2020, Baku

Ázerbájdžán: koronavirus uzavřel školy i mešity
K 13. dubnu bylo v zemi hlášeno 847 hospitalizovaných osob s koronavirem (25 v těžkém a 30 ve středně těžkém stavu). O 39 stoupl na aktuálních 289 počet vyléčených. Po úmrtí jednoho pacienta stoupl počet obětí na 12. Celkový počet provedených testů byl naposled hlášen dne 12.4., kdy činil 66 677. Počet osob rozmístěných v karanténních zařízeních činil podle údajů ze 13.4. celkem 2373.

Údaje za Nachičevanskou autonomní republiku (NAR), zveřejněné dne 13.4. tamním ministerstvem zdravotnictví, hovoří o 69 aktuálně hospitalizovaných pacientech s koronavirem, nulovém počtu těžkých případů, 1 oběti, 1 uzdraveném, 880 testovaných a 1915 osobách v karanténě. S přihlédnutím k posledně uvedenému údaji lze vycházet z toho, že údaje za NAR patrně nejsou zohledněny v celkových číslech za AZ.

Bakuské ředitelství dopravní policie informovalo, že od 1. dubna pokutovalo za porušení karanténního režimu 14 980 řidičů.

Na základě oficiálních potvrzení od zaměstnavatele se mimo bydliště smějí v souvislosti s plněním služebních povinností pohybovat pracovníci prezidentské administrativy, členové a aparát kabinetu ministrů a parlamentu, vedoucí ústředních i místních exekutivních orgánů a jejich zástupci, vedoucí právnických osob ve vlastnictví státu a státem zřízených subjektů veřejného práva a jejich zástupci, ombudsmanka a pracovníci jejího úřadu, pracovníci ve zdravotnickém sektoru a institucích celostátního významu.

Dále personál ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zemědělství a jemu podřízených struktur, orgánů policejních, justičních a těch, kde je realizována vojenská služba, advokáti, zástupci médií a personál v Ázerbájdžánu akreditovaných diplomatických misí disponující akreditačními průkazkami vydanými Diplomatickým Protokolem Ministerstva zahraničních věcí Ázerbájdžánu, včetně místních sil tato výjimka se týká skutečně jen výkonu služby.

Pro další zaměstnance státních institucí, jakož i soukromých subjektů, jejichž činnost je povolena v souladu s příslušným rozhodnutím vlády ze dne 30. března. Jde mimo jiné o subjekty, jejichž fungování je nutné pro zásobování obyvatelstva potravinami a léčivy, pracovníky zajišťující bezpečnost subjektů v důsledku karantény uzavřených a dobrovolníky v sociálních a dalších státem sankcionovaných službách platí obdobná volnost pohybu v případě, že je zaměstnavatel zaregistruje prostřednictvím portálu https://icaze.e-gov.az/.

Všechny ostatní osoby smějí bydliště opustit jen po obdržení souhlasné odpovědi na žádost zaslanou prostřednictvím bezplatné SMS s uvedením osobních údajů na číslo #8103, a to v případě 1) urgentní potřeby zdravotní péče (v takovém případě smí žadatel bydliště opustit na 2 hodiny, na základě potvrzení ze strany ošetřujícího lékaře má policie brát v úvahu dobu ošetření a vzdálenost mezi zdravotnickým zařízením a bydlištěm), 2) nákupu potravin, léčiv a jiného zboží každodenní potřeby, využití bankovních a poštovních služeb (v takových případech se povolení vydává nejvýše jednou denně na 2 hodiny) či 3) pohřbu blízkého příbuzného. SMS není nutno zasílat jen v případech, kdy by setrvání v místě bydliště představovalo bezprostřední ohrožení života a zdraví či v případě předvolání k soudu či na policii. Bydliště lze opustit jen s osobními doklady; v rámci zvláštního karanténního režimu platí i nadále zákaz opouštět bydliště pro osoby ve věku nad 65 let. 

Za porušení pravidel tvrdé tresty
Porušení výše uvedených pravidel je považováno za porušení zvláštního karanténního režimu a může být na základě trestního zákoníku a přestupkového zákona trestáno vysokou pokutou či trestem odnětí svobody až na 3 roky, v případě následků v podobě smrti až na 5 let. K odpovědnosti mají být hnány i fyzické a právnické osoby zneužívající SMS systém či portál https://icaze.e-gov.az/.

Za účelem informování obyvatelstva zprovoznil zvláštní operativní štáb při Kabinetu ministrů portál www.koronavirusinfo.az, dostupný v azerštině.

Přislíbenou pomoc od USA ve výši 1,7 milionu amerických dolarů na boj s koronavirem v Ázerbájdžánu má USAID rozdělit prostřednictvím USAID, WHO, a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Omezení cestování
S platností od 5. dubna do ukončení zvláštního karanténního režimu dne 20. dubna je z rozhodnutí vlády s výjimkou nákladní dopravy oficiálně přerušeno veškeré pozemní, lodní i letecké spojení Ázerbájdžánu se světem. Je otázkou, bude-li toto rozhodnutí striktně aplikováno i v případě repatriačních letů oběma směry. S platností do 20. dubna bylo přerušeno komerční letecké spojení mezi Baku a Nachičevanem.

Nová továrna na roušky
Prezident Ilham Alijev se dne 6. dubna zúčastnil otevření továrny na roušky, zřízené v prostorách sumgaitského chemicko-průmyslového parku s pomocí úvěru z Fondu rozvoje podnikatelského sektoru při ministerstvu hospodářství. Podle ministerstva má produkce nové továrny, jež má být v distribuci od příštího týdne, zbavit AZ závislosti na dovozu roušek.

Na tři směny pracující továrna má podle její vedoucí v prvních 15 dnech svého fungování naplňovat 30 až 40 procent domácí denní potřeby: ta podle ní v deseti-milionové zemi činí 200 až 250 tisíc roušek. Paralelně mají být v sumgaitském chemickém parku vyráběny i potřebné desinfekční prostředky. 

U řidičů (s výjimkami zahrnujícími vozy s diplomatickými značkami) policisty na bakuských křižovatkách poměrně intenzivně kontrolováno, zda disponují povolením k opuštění bydliště, jež se od 5. dubna vydává především prostřednictvím SMS.

Vláda rozšířila okruh pracovníků, jimž je po dobu trvání zvláštního karanténního režimu povolen pohyb mimo bydliště, jsou-li vybaveny povolením, o osoby působící v zemědělství a na ně navázané produkci hnojiv, pesticidů, veterinárních přípravků apod. Zemědělcům s trvalým bydlištěm v Baku má oprávnění k cestám do regionů vydávat Agentura pro zemědělské služby při resortu zemědělství.

Ekonomická opatření
Vláda dne 4. dubna schválila asistenční balík o objemu 1 miliardy manatů (AZN), což je zhruba 14 miliard korun, na podporu ázerbajdžánské ekonomiky a na opatření v sociální oblasti. Na základě schváleného akčního plánu má být z výše uvedené sumy celkem 280 milionů manatů alokováno na podporu veřejné dopravy, 215 milionů manatů na kompenzaci části platů celkem 300 tisíc zaměstnanců, 90 milionů manatů na preferenční hypoteční úvěry, 80 mil. na podporu 300 tisíc drobných živnostníků a 40 milionů manatů na kompenzaci školného studentů ze sociálně ohrožených skupin.

Akční plán je podle kritiků jednostranně zaměřen na podporu byznysu, když 28 procent prostředků má směřovat do oblasti dopravy, to jest podle všeho zejména na podporu aerolinií AZAL a SilkWay, Ázerbájdžánských železnic, Bakuského dopravního podniku a alatského přístavu.

Další prostředky jsou určeny na podporu nezaměstnaných: v dubnu a květnu má 200 tisíc z nich obdržet minimální podporu ve výši 190 manatů (zhruba 2600 Kč) měsíčně a dalších 50 tisíc pak po 300 manatů za měsíc, 20 tisícům osob se má zvednout plnění z pojištění proti nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí má za úkol „každodenní“ kontrolu zaměstnavatelů s cílem bránit neadekvátnímu propouštění.

Akční plán se snaží hledět i za horizont aktuální pandemické situace a nastiňuje model hospodářského růstu, v němž má hrát silnou ústřední roli nový Státní investiční holding. Stejně jako za předchozí „ropné krize“ z let 2014 až16 vzhlíží vláda ke stavebnictví jako k sektoru, který má pomoci nastartovat ekonomiku: za realizaci strategických projektů v této oblasti má odpovídat nově vytvořená Ázerbájdžánská agentura pro stavebnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo, že nezaměstnaní se vzhledem k uzavření poboček úřadů práce mají registrovat prostřednictvím portálu https://e-sosial.az/.

Zvláštní operační štáb při Kabinetu ministrů Ázerbájdžánské republiky zřídil v zájmu informování veřejnosti a boje proti dezinformacím, jež se v souvislosti s koronavirem šíří, následující „horké linky“:
+994 12 492 41 61
+994 12 492 75 54
+994 12 505 03 30
+994 12 505 13 33

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 14.4.2020

6.4.2020, Baku

Koronavirus uzavřel školy i mešity
K 5. dubnu bylo v zemi hlášeno 547 hospitalizovaných osob s koronavirem, z toho 14 v těžkém a 21 ve středně těžkém stavu. Za posledních 48 hodin přibylo podle oficiálních údajů 141 nemocných. Počet vyléčených zůstává na čísle 32, obětí je 5. Podle oficiálních údajů se v karanténě nachází přes čtyři tisíce osob a testováno bylo přes 30 000 lidí.

Vládní operativní štáb pro boj s koronavirem přijal s platností od půlnoci na 5. dubna opatření do ukončení konce karanténního režimu, plánovaného na 20. dubna, nová opatření omezující pohyb osob.

Na základě oficiálních potvrzení od zaměstnavatele se mimo bydliště smějí v souvislosti s plněním služebních povinností pohybovat pracovníci prezidentské administrativy, členové a aparát kabinetu ministrů a parlamentu, vedoucí ústředních i místních exekutivních orgánů a jejich zástupci, vedoucí právnických osob ve vlastnictví státu a státem zřízených subjektů veřejného práva a jejich zástupci, ombudsmanka a pracovníci jejího úřadu, pracovníci ve zdravotnickém sektoru a institucích celostátního významu.

Dále personál ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zemědělství a jemu podřízených struktur, orgánů policejních, justičních a těch, kde je realizována vojenská služba, advokáti, zástupci médií a personál v Ázerbájdžánu akreditovaných diplomatických misí disponující akreditačními průkazkami vydanými Diplomatickým Protokolem Ministerstva zahraničních věcí Ázerbájdžánu, včetně místních sil tato výjimka se týká skutečně jen výkonu služby.

Pro další zaměstnance státních institucí, jakož i soukromých subjektů, jejichž činnost je povolena v souladu s příslušným rozhodnutím vlády ze dne 30. března. Jde mimo jiné o subjekty, jejichž fungování je nutné pro zásobování obyvatelstva potravinami a léčivy, pracovníky zajišťující bezpečnost subjektů v důsledku karantény uzavřených a dobrovolníky v sociálních a dalších státem sankcionovaných službách platí obdobná volnost pohybu v případě, že je zaměstnavatel zaregistruje prostřednictvím portálu https://icaze.e-gov.az/.

Všechny ostatní osoby smějí bydliště opustit jen po obdržení souhlasné odpovědi na žádost zaslanou prostřednictvím bezplatné SMS s uvedením osobních údajů na číslo #8103, a to v případě 1) urgentní potřeby zdravotní péče (v takovém případě smí žadatel bydliště opustit na 2 hodiny, na základě potvrzení ze strany ošetřujícího lékaře má policie brát v úvahu dobu ošetření a vzdálenost mezi zdravotnickým zařízením a bydlištěm), 2) nákupu potravin, léčiv a jiného zboží každodenní potřeby, využití bankovních a poštovních služeb (v takových případech se povolení vydává nejvýše jednou denně na 2 hodiny) či 3) pohřbu blízkého příbuzného.

SMS není nutno zasílat jen v případech, kdy by setrvání v místě bydliště představovalo bezprostřední ohrožení života a zdraví či v případě předvolání k soudu či na policii.

Bydliště lze opustit jen s osobními doklady; v rámci zvláštního karanténního režimu platí i nadále zákaz opouštět bydliště pro osoby ve věku nad 65 let.

Za porušení pravidel tvrdí tresty
Porušení výše uvedených pravidel je považováno za porušení zvláštního karanténního režimu a může být na základě trestního zákoníku a přestupkového zákona trestáno vysokou pokutou či trestem odnětí svobody až na 3 roky, v případě následků v podobě smrti až na 5 let. K odpovědnosti mají být hnány i fyzické a právnické osoby zneužívající SMS systém či portál https://icaze.e-gov.az/.

Za účelem informování obyvatelstva zprovoznil zvláštní operativní štáb při Kabinetu ministrů portál www.koronavirusinfo.az, dostupný v azerštině.

Přislíbenou pomoc od USA ve výši 1,7 milionu amerických dolarů na boj s koronavirem v Ázerbájdžánu má USAID rozdělit prostřednictvím USAID, WHO, a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Omezení cestování
S platností od 5. dubna do ukončení zvláštního karanténního režimu dne 20. dubna je z rozhodnutí vlády s výjimkou nákladní dopravy oficiálně přerušeno veškeré pozemní, lodní i letecké spojení Ázerbájdžánu se světem. Je otázkou, bude-li toto rozhodnutí striktně aplikováno i v případě repatriačních letů oběma směry.

S platností do 20. dubna bylo přerušeno komerční letecké spojení mezi Baku a Nachičevanem.

Ekonomická opatření
Vláda dne 4. dubna schválila asistenční balík o objemu 1 miliardy manatů (AZN), což je zhruba 14 miliard korun, na podporu ázerbajdžánské ekonomiky a na opatření v sociální oblasti. Na základě schváleného akčního plánu má být z výše uvedené sumy celkem 280 milionů manatů alokováno na podporu veřejné dopravy, 215 milionů manatů na kompenzaci části platů celkem 300 tisíc zaměstnanců, 90 milionů manatů na preferenční hypoteční úvěry, 80 mil. na podporu 300 tisíc drobných živnostníků a 40 milionů manatů na kompenzaci školného studentů ze sociálně ohrožených skupin.

Další prostředky jsou určeny na podporu nezaměstnaných: v dubnu a květnu má 200 tisíc z nich obdržet minimální podporu ve výši 190 manatů (zhruba 2600 Kč) měsíčně a dalších 50 tisíc pak po 300 manatů za měsíc, 20 tisícům osob se má zvednout plnění z pojištění proti nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí má za úkol „každodenní“ kontrolu zaměstnavatelů s cílem bránit neadekvátnímu propouštění.

Akční plán se snaží hledět i za horizont aktuální pandemické situace a nastiňuje model hospodářského růstu, v němž má hrát silnou ústřední roli nový Státní investiční holding. Stejně jako za předchozí „ropné krize“ z let 2014 až16 vzhlíží vláda ke stavebnictví jako k sektoru, který má pomoci nastartovat ekonomiku: za realizaci strategických projektů v této oblasti má odpovídat nově vytvořená Ázerbájdžánská agentura pro stavebnictví.

Zvláštní operační štáb při Kabinetu ministrů Ázerbájdžánské republiky zřídil v zájmu informování veřejnosti a boje proti dezinformacím, jež se v souvislosti s koronavirem šíří, následující „horké linky“:

 • +994 12 492 41 61
 • +994 12 492 75 54
 • +994 12 505 03 30
 • +994 12 505 13 33

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 6.4.2020

29.3.2020, Baku

K 29. březnu bylo v zemi hlášeno 190 hospitalizovaných osob s koronavirem. Během 28.3. přibylo podle oficiálních údajů 17 a za 29.3. pak 27 nemocných. K 28.3. hlásí Ázerbájdžán svou čtvrtou oběť.

Prezident založil fond na boj proti COVID-19
Na podporu preventivních opatření a boje s koronavirem zřídil prezident Ilham Alijev dekretem z 19. března zvláštní fond, otevřený pro dary ze strany fyzických i právnických osob. Sám prezident, první dáma a viceprezidentka Mehriban se ve prospěch fondu zřekli svého celého letošního platu a příspěvky avizovaly významné firmy. Fondu doposud lidé i firmy věnoval 78,7 mil. manatů (tj. více než 1 miliardu Kč). Jeho web spravuje operativní štáb při Kabinetu ministrů a je dostupné v azerštině, angličtině a ruštině.

Zvláštní opatřní pro omezení šíření epidemie
V pátek 27.3. večer rozhodl vládní štáb pro boj s koronavirem o dalším zpřísnění celostátního karanténního režimu s platností od půlnoci na 29.3.

Stravovací zařízení mají nově zcela zakázáno obsluhovat zákazníky ve svých prostorách, časově neomezené jsou nadále rozvážkové a take-out služby. Uzavřeny jsou nově parky a rekreační zóny. 

Na nejviditelnější plochu města Baku, jíž je fasáda tří 26patrových „Plamenných věží“, jsou od víkendu promítána tři hesla nové doby – „V jednotě je síla!“, „Ať žijí ázerbájdžánští lékaři!“ a „Ázerbájdžáne, zůstaň doma!“. Poslední slogan v podobě hashtagu #evdəqal připomínají operátoři již od 27.3. uživatelům mobilních sítí prostřednictvím každodenních SMS. Vyjádření podpory lékařům a výzva k dodržování karanténního režimu byly i obsahem projevu prezidenta Ilhama Alijeva, který dne 28.3. za přítomnosti první dámy a viceprezidentky Mehriban, vzděláním lékařky, přednesl před televizními kamerami při slavnostním otevření nové kliniky v Baku s 575 lůžky.

Prezident, vystupující na nemocniční půdě bez kravaty či roušky, konstatoval, že zůstávat doma je za krásného jarního počasí těžké pro všechny, a zkritizoval jedince, kteří porušují pravidla s tím, že se jim nic nestane.

V souvislosti s porušováním zákazu shromažďování skupin o více než 10 osobách na veřejných prostranstvích si prezident vzal za vzor „rozvinuté evropské země“, které šly v příslušných, policií vymáhaných, omezeních až na hranici 2 osob. V jaké míře se stávající osvětou i potenciálně vysokými pokutami podaří respektování karanténního režimu vymoci, napoví nastupující týden, který je pro většinu země nepracovním. 

US dne 27.3. identifikovaly Ázerbájdžán ako jednu ze 64 zemí, jež získají finanční podporu na boj proti koronavirové pandemii. Prostředky ve výši 1,7 mil. USD jsou určeny především na provoz laboratoří a budování kapacit zdravotnictví v oblasti vyhledávání případů infekce, mapování jejího šíření a informování o rizicích.

Telegramem ministru zahraničí Elmaru Mammadyarovovi z 28.3. poděkoval jeho čínský kolega Wang Yi za AZ humanitární pomoc z února, kdy nabídl podporu Pekingu v boji s nemoci a vyjádřil naději, že bilaterální vztahy získají impuls k dalšímu rozvoji. 

Hranice byly uzavřeny, cestování v zemi výrazně omezeno
Pro občany třetích zemí jsou uzavřeny všechny pozemní hranice i kaspické trajekty. Pro cizince jsou téměř vyčerpány možnosti, jak se dostat se komerčními linkami ze země i na její území. Omezeny jsou na lety do Londýna ve dnech 26. a 28.3. Všechna vydaná a nevyužitá e-víza byla anulována, od 12.3. přitom platí, že po dobu 45 dnů lze o víza žádat jen na ZÚ Ázerbájdžánu, jež mají na vyřízení žádosti 15 dnů. Počínaje 21. březnem míří všechny osoby, jež do země přiletí, automaticky do 14denní karantény. Nemají-li v zemi zázemí, jdou do nemocniční karantény.

Podle sdělení vedoucího Státní migrační služby (StMS) Vüsala Hüseynova z 24.3. se žádosti cizinců, jimž končí platnost víz v období do 30. dubna, o prodloužení platnosti tohoto oprávnění považují za přijaté a jejich pobyt v zemi bude legalizován po zaplacení poplatku (u nezletilých 15 manatů na 30 dnů, resp. 30 manatů na 60 dnů, u dospělých 60 manatů, tj. něco přes 800 Kč). Nejlépe na webu StMS, která pro bližší dotazy zřídila infolinku 919.

S platností do 20. dubna byla v rámci zvláštního karanténního režimu zastavena meziměstská hromadná doprava. Cizinci, kteří se potřebují dostat z regionů do metropole, by se vzhledem k uzavření bakuské aglomerace měli obracet na své ZÚ v Baku (v případě občanů ČR na nouzovou linku ZÚ Baku), jež jim přechod kontrolního stanoviště umožní po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ázerbájdžánu.

Repatriace českých občanů
ZÚ nyní neeviduje žádosti občanů ČR o repatriaci. Jediná občanka již odletěla do Londýna a odsud plánuje odjezt do vlasti nouzovou autobusovou dopravou. V zemi se vedle pracovníků zastupitelského úřadu a CzechTrade a jejich rodinných příslušníků dále nachází pouze jedna žena, která pracuje z domova návrat plánuje v létě a občan ČR ázerbájdžánského původu, který zde tráví čas s rodinou.

Nejbližší možnost přepravy z Baku komerčním letem představuje spoj Baku-Londýn se společností AZAL dne 2.4. (lety z Baku na moskevské letiště Vnukovo, z nichž nejbližší je naplánován rovněž na 2.4., nejsou pro repatriaci do ČR využitelné). Mluvčí AZ vlády Ibrahim Mammadov nicméně uvedl, že se diskutuje o úplném přerušení leteckého spojení se zbytkem světa. 

Dopady pandemie na ekonomiku
Pracovní skupina vedená centrální bankou má za účasti resortů financí, hospodářství a práce a sociálních věcí, jakož i Státního ropného fondu a asociace ázerbájdžánských komerčních bank připravit opatření k zajištění makroekonomické stability. Země negativní vliv pandemie spojené s prudkým pádem cen ropy na světových trzích na její zahraniční obchod, fiskální politiku a inflaci a zvláště na bankovní sektor.

Země se obává pádu cen ropy
Prioritou je udržení stability kurzu národní měny a spotřebitelských cen. Státní rozpočet na rok 2020 vychází z průměrné ceny 55 USD/barel, přičemž ázejbájdžánská ropa, jež pro zemi generuje 90 % exportu, se aktuálně prodává za 25 USD/barel.

Mezi Ázerbájdžánci vyvolávají ekonomické výhledy spojené s pádem cen ropy a možností výraznější devalvace manatu větší znepokojení než do důsledků obtížně představitelné šíření nebezpečí v podobě koronaviru. Oproti této běžným vnímáním těžko uchopitelné hrozbě je zcela reálná zkušenost z poslední „ropné krize“ v letech 2014-16, kdy obyvatelstvo přišlo o značnou část svých úspor. Mnohé napoví délka front na valuty před bankami poté, co znovu otevřou, po týdenním pracovním volnu spojeném se svátkem novruz (20.-26.3.).

Ministr hospodářství Mikajil Džabbarov uvedl, že stát podpoří subjekty činné v oblastech identifikovaných jako pandemií nejvážněji zasažené, včetně hlavních sektorů vytvářejících hospodářský růst a zaměstnanost. Půjde o daňové úlevy a uvolnění pravidel pro poskytování úvěrů (nyní probíhají jednání s bankami). Džabbarov také přislíbil, že stát zajistí práva zaměstnanců a jejich sociální ochranu, a zaměstnavatele vyzval, aby v souvislosti s aktuálními potížemi nesahali k propouštění. Ministr přitom varoval, že vláda přijme závažná opatření proti podnikatelům, kteří se nebudou řídit tímto apelem na sociální odpovědnost.

Stát monitoruje vývoj cen ve vztahu k výrobcům i importérům, aby zabránit manipulacím s cenami, a aby mohl rozhodně zasáhnout proti zneužívání situace na trhu.

Linka pomoci
Zvláštní operační štáb zřídil v zájmu informování veřejnosti a boje proti šíření dezinformací souvisejícím s koronavirem následující horké telefonní linky:

 • +994 12 492 41 61
 • +994 12 492 75 54
 • +994 12 505 03 30
 • +994 12 505 13 33

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 29.3.2020

24.3.2020, Baku

Ke dni 24. března bylo v zemi 76 hospitalizovaných osob s koronavirem (během dne přibylo 15 osob, což je dosud největší denní přírůstek), dalších 10 se již vyléčilo a 1 pacientka 12. března zemřela. V karanténě je podle ohadů Ministerstva zdravotnictví 1000 osob.

Prezident založil fond na boj proti COVID-19
Na podporu preventivních opatření a boje s koronavirem zřídil prezident Ilham Alijev dekretem z 19. března zvláštní fond, otevřený pro dary ze strany fyzických i právnických osob. Sám prezident, první dáma a viceprezidentka Mehriban se ve prospěch fondu zřekli svého celého letošního platu a příspěvky avizovaly významné firmy. Fondu doposud lidé i firmy věnoval 78,7 mil. manatů (tj. více než 1 miliardu Kč). Jeho web spravuje operativní štáb při Kabinetu ministrů a je dostupné v azerštině, angličtině a ruštině.

Zvláštní opatřní pro omezení šíření epidemie
Kabinet ministrů vyhlásil 23. března v celé zemi zvláštní karanténní režim a přijal následující opatření s platností až do 20. dubna:

 • Za účelem informování obyvatelstva zprovoznil portál www.koronavirusinfo.az, dostupný v azerštině;
 • osoby ve věku nad 65 let nesmí opouštět své domovy; potřebným má být zajištěna sociální péče dle zákona;
 • s výjimkou pohotovostních vozidel a zásobování je zakázán vjezd a výjezd z bakuské aglomerace, tj. měst Baku a Sumgait spolu s Abšeronským poloostrovem;
  Jde o prodloužení opatření vyhlášených původně s platností do neděle 29.3. Tehdy by se do Baku za normálních okolností vracela masa lidí, kteří strávili týdenní svátek novruz u rodin na venkově;
 • zastavena je veškerá meziměstská hromadná doprava;
 • příslušné orgány jsou pověřeny zajistit repatriaci AZ občanů (prioritně rodin s malými dětmi, starších a nemocných lidí a žen) ze zahraničí prostřednictvím zvláštních charterových letů. Tito občané budou po příjezdu do vlasti na 14-21 dní umístěni do povinné karantény. Ázerbájdžán již repatrioval 10 000 svých občanů. Ty, kteří zůstávají v zahraničí, mají dodržování karanténních opatření vyhlášených státy, kde se nacházejí;
 • lidé by měli minimalizovat přesuny bakuským metrem. Dopravní podnik hlavního města má po liniích kopírujících trasy metra zprovoznit expresní autobusovou linku, jež bude jezdit od 6,00 do 22,00 hod.;
 • zakazují se shromáždění více než 10 osob na veřejných prostranstvích;
 • občanům se doporučuje udržovat mezi sebou dvoumetrovou vzdálenost;
 • stravování v běžných zařízeních je omezeno na dobu 12,00-15,00 hod., pro dovážkové služby časové limity neplatí;
 • nákupní centra jsou s výjimkou supermarketů s potravinami a lékáren uzavřena;
 • zajištěna má být funkčnost obchodů s potravinami a lékáren;
 • dodržování zvláštního karanténního režimu má garantovat Ministerstvo vnitra. To uvedlo, že od neděle 22.března, kdy začalo platit omezení provozu stravovacích zařízení pro veřejnost na dobu do 15:00, bylo identifikováno 411 zařízení, která je porušila, a 71 z nich bylo pokutováno. Ministerstvo také informovalo, že na 3 osoby byl uvalen administrativní arest za šíření dezinformací v souvislosti s pandemií koronaviru;
 • prodlužuje se uzávěra hranice s Gruzií, z níž je nadále vyňata nákladní doprava;
 • uzavřeny jsou mešity aj. modlitebny, školy, knihovny, muzea, galerie, kina a divadla, do odvolání byly zrušeny kulturní a sportovní akce včetně závodů Formule 1 a zápasů ME ve fotbale.

Hranice byly uzavřeny, cestování v zemi výrazně omezeno
Pro občany třetích zemí jsou uzavřeny všechny pozemní hranice i kaspické trajekty. Pro cizince jsou téměř vyčerpány možnosti, jak se dostat se komerčními linkami ze země i na její území. Omezeny jsou na lety do Londýna ve dnech 26. a 28.3. Všechna vydaná a nevyužitá e-víza byla anulována, od 12.3. přitom platí, že po dobu 45 dnů lze o víza žádat jen na ZÚ Ázerbájdžánu, jež mají na vyřízení žádosti 15 dnů. Počínaje 21. březnem míří všechny osoby, jež do země přiletí, automaticky do 14denní karantény. Nemají-li v zemi zázemí, jdou do nemocniční karantény.

Podle sdělení vedoucího Státní migrační služby (StMS) Vüsala Hüseynova z 24.3. se žádosti cizinců, jimž končí platnost víz v období do 30. dubna, o prodloužení platnosti tohoto oprávnění považují za přijaté a jejich pobyt v zemi bude legalizován po zaplacení poplatku (u nezletilých 15 manatů na 30 dnů, resp. 30 manatů na 60 dnů, u dospělých 60 manatů, tj. něco přes 800 Kč). Nejlépe na webu StMS, která pro bližší dotazy zřídila infolinku 919.

S platností do 20. dubna byla v rámci zvláštního karanténního režimu zastavena meziměstská hromadná doprava. Cizinci, kteří se potřebují dostat z regionů do metropole, by se vzhledem k uzavření bakuské aglomerace měli obracet na své ZÚ v Baku (v případě občanů ČR na nouzovou linku ZÚ Baku), jež jim přechod kontrolního stanoviště umožní po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ázerbájdžánu.

Repatriace českých občanů
ZÚ nyní neeviduje žádosti občanů ČR o repatriaci. Jediná občanka již odletěla do Londýna a odsud plánuje odjezt do vlasti nouzovou autobusovou dopravou. V zemi se vedle pracovníků zastupitelského úřadu a CzechTrade a jejich rodinných příslušníků dále nachází pouze jedna žena, která pracuje z domova návrat plánuje v létě a občan ČR ázerbájdžánského původu, který zde tráví čas s rodinou.

Repatriace občanů ČR je momentálně možná přímým letem do Varšavy dne 27. března v 16:20 bakuského času (13:20 SEČ) v rámci služby „LOT do domu“.

Dopady pandemie na ekonomiku
Pracovní skupina vedená centrální bankou má za účasti resortů financí, hospodářství a práce a sociálních věcí, jakož i Státního ropného fondu a asociace ázerbájdžánských komerčních bank připravit opatření k zajištění makroekonomické stability. Země negativní vliv pandemie spojené s prudkým pádem cen ropy na světových trzích na její zahraniční obchod, fiskální politiku a inflaci a zvláště na bankovní sektor.

Země se obává pádu cen ropy
Prioritou je udržení stability kurzu národní měny a spotřebitelských cen. Státní rozpočet na rok 2020 vychází z průměrné ceny 55 USD/barel, přičemž ázejbájdžánská ropa, jež pro zemi generuje 90 % exportu, se aktuálně prodává za 25 USD/barel.

Mezi Ázerbájdžánci vyvolávají ekonomické výhledy spojené s pádem cen ropy a možností výraznější devalvace manatu větší znepokojení než do důsledků obtížně představitelné šíření nebezpečí v podobě koronaviru. Oproti této běžným vnímáním těžko uchopitelné hrozbě je zcela reálná zkušenost z poslední „ropné krize“ v letech 2014-16, kdy obyvatelstvo přišlo o značnou část svých úspor. Mnohé napoví délka front na valuty před bankami poté, co znovu otevřou, po týdenním pracovním volnu spojeném se svátkem novruz (20.-26.3.).

Ministr hospodářství Mikajil Džabbarov uvedl, že stát podpoří subjekty činné v oblastech identifikovaných jako pandemií nejvážněji zasažené, včetně hlavních sektorů vytvářejících hospodářský růst a zaměstnanost. Půjde o daňové úlevy a uvolnění pravidel pro poskytování úvěrů (nyní probíhají jednání s bankami). Džabbarov také přislíbil, že stát zajistí práva zaměstnanců a jejich sociální ochranu, a zaměstnavatele vyzval, aby v souvislosti s aktuálními potížemi nesahali k propouštění. Ministr přitom varoval, že vláda přijme závažná opatření proti podnikatelům, kteří se nebudou řídit tímto apelem na sociální odpovědnost.

Stát monitoruje vývoj cen ve vztahu k výrobcům i importérům, aby zabránit manipulacím s cenami, a aby mohl rozhodně zasáhnout proti zneužívání situace na trhu.

Linka pomoci
Zvláštní operační štáb zřídil v zájmu informování veřejnosti a boje proti šíření dezinformací souvisejícím s koronavirem následující horké telefonní linky:

 • +994 12 492 41 61
 • +994 12 492 75 54
 • +994 12 505 03 30
 • +994 12 505 13 33

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 24.3.2020

23.3.2020, Baku

V Ázerbájdžánu zanesli šíření koronaviru do trestního zákoníku. Hrozí až pět let vězení
Letecké spojení mezi Ázerbájdžánem a řadou zemí včetně Turecka a Ukrajiny bylo oficiálně přerušeno. 16. března bylo přerušeno také železniční spojení země s Ruskem. K úplnému uzavření pozemní hranice mezi oběma zeměmi došlo o půlnoci 18. března. Pro občany třetích zemí jsou dočasně uzavřeny hranice s Íránem, Gruzií i Tureckem a přerušeno bylo trajektové spojení přes Kaspické moře s Kazachstánem a Turkmenistánem.

K 23. březnu bylo v zemi infikováno koronavirem 72 lidí, většina do země v předchozích dnech dorazila převážně z Íránu a v menší míře z Itálie. Jedna nemocná pacientka bohužel zemřela. Ázerbájdžán má přitom zhruba stejný počet obyvatel jako Česká republika.

Vláda zavřela školy a zábavní podniky, restaurace fungují jen přes den
V zemi jsou dočasně uzavřeny všechny školy, muzea, kina, divadla. Do odvolání byly zrušeny kulturní a sportovní akce, restaurace zavírají povinně ve 21:00 hodin. Závěrečné zkoušky ve školách byly odloženy na neurčito.

V trestním zákonu země byl v souvislosti s porušováním karanténního režimu přidán nový článek, který mluví o porušení hygienicko-protiepidemického režimu a karantény. Za šíření choroby hrozí pokuta až 5 000 manatů (zhruba 75 tisíc korun) nebo uvěznění až na tři roky. Pokud podobné činy vedou k úmrtí osoby nebo k jiným závažným důsledkům, pak trest stanoví uvěznění na dobu tří až pěti let.

Zvláštní opatření jsou rovněž přijata ve vztahu k médiím a soukromým osobám, které šíří nepravdivé informace a šíří paniku mezi obyvatelstvem. Soukromé zdravotnické instituce vláda vyzvala, aby svou práci koordinovaly s ministerstvem zdravotnictví a jednotkou řízení územního celku.

Někteří státní zaměstnanci dostali povinnou dovolenou
Ázerbájdžán přistoupil v boji proti epidemii i k dalším důsledným opatřením. Země vyvíjí proti koronaviru vakcínu. Byla zrušeny všechna cla na dovoz roušek a respirátorů. Přijímání občanů ve většině státních institucí bylo pozastaveno. Na mimořádnou dovolenou byli vysláni zaměstnanci řady vládních agentur. Vláda zdůraznila, že rozhodnutí je dočasné povahy a že zaměstnanci vyslaní na dovolenou dostanou plný plat.

Některé akce pro české exportéry jsou odloženy
Zahraniční kancelář Czechtrade Baku musí kvůli epidemii flexibilně reagovat stran organizace některých akcí pro české vývozce.

 • Účast firem z oblastí lázeňství na mezinárodní výstavě AITF 2020, která je zaměřena na cestovní ruch (původní termín 9. – 11. 4. 2020) a na níž se mělo účastnit 14 společností, je odložena. Účast se překládá na rok 2021.
 • Akce ADEX/SECUREX 2020 plánovaná na podzim (8. – 10. 9. 2020), které se účastní české firmy v oblasti obrany a bezpečnosti, zatím přesunuta není.
 • V současné době všechny potvrzené individuální zakázky pro zahraniční kancelář CzechTrade Baku jsou přesouvány na pozdější termín (květen, červen 2020). Nově poptávané zakázky kancelář plánuje již na podzimní termíny.
 • O situaci v regionu se zajímá expedice Tatra kolem světa, která by region chtěla navštívit, ale prozatím zůstává v Turecku.

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 23.3.2020

20.3.2020, Baku

Dne 12. března 2020 rozhodl vládní operační štáb pro koronavirus pozastavit na 45 dní výdej elektronických víz ASAN. Po tuto dobu je o víza nutno žádat na ázerbájdžánských velvyslanectvích, resp. konzulátech, jež mají na vyřízení žádostí 15denní lhůtu. Občanům ČR, kteří by museli v období do konce dubna 2020 cestovat do Ázerbájdžánu, doporučujeme ověřit na velvyslanectví Ázerbájdžánu v Praze, jaké dokumenty je při žádosti o vízum nutné předložit: upozorňujeme, že jedním z těchto dokumentů může být zdravotní certifikát potvrzující negativní test na COVID-19.

19. březen byl na blíže nespecifikovanou dobu pravděpodobně posledním dnem, kdy mohli občané ČR opustit území Ázerbájdžánu. Letecké spojení mezi Ázerbájdžánem a řadou zemí včetně Turecka a Ukrajiny bylo již oficiálně přerušeno. Od 24. března 2020
je zrušený spoj Baku-New York-Baku by AZAL.

Dne 16. března bylo přerušeno železniční spojení Ázerbájdžánu s Ruskem a o půlnoci 18. března došlo k úplnému uzavření pozemní hranice mezi oběma zeměmi. Pro občany třetích zemí jsou dočasně uzavřeny hranice s Íránem, Gruzií i Tureckem, ale i trajektové spojení přes Kaspické moře (spojení s Kazachstánem a Turkmenistánem).

Podle údajů zveřejněných zvláštním operačním štábem zřízeným vládou v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2, způsobujícího nemoc COVID-19, bylo v Ázerbájdžánské republice k 18. březnu 2020 hospitalizováno 27 osob s koronavirem, jež do země v předchozích dnech dorazily převážně z Íránu a v menší míře z Itálie. Do 18. března se v Ázerbájdžánu 7 dalších osob vyléčilo a 1 nemocná zemřela. Počet osob v karanténě se v desetimilionovém Ázerbájdžánu pohybuje kolem 560.

V Ázerbájdžánu jsou dočasně uzavřeny všechny školy, muzea, kina, divadla, do odvolání byly zrušeny kulturní a sportovní akce, restaurace zavírají povinně ve 21:00.

V trestnímu zákonu Ázerbájdžánu byl v souvislosti s porušováním karanténního režimu přidán nový článek, který podle nového článku představuje porušení hygienicko-protiepidemického režimu a karantény. Šíření choroby je pod pokutu od 2500 do 5000 manatů nebo uvězněním až na tři roky. Pokud podobné činy vedou k úmrtí osoby nebo k jiným závažným důsledkům, pak trest stanoví uvěznění na dobu tří až pěti let.

Byly zrušeny všechny cla na dovoz roušek a respirátorů.
Místní pošta pozastavila příjem mezinárodních zásilek.

Sport:

 • Byl odložen mezinárodní závod turné v Judo z původního termínu 8. – 10. 5. 2020 na neurčito.
 • EURO Fotbal zápasy jsou zrušeny a přesunuty na příští rok.
 • Formule 1 zatím dle plánu, ale asi bude zrušena.

Přijímání občanů ve většině státních institucí bylo pozastaveno. Na mimořádnou dovolenou byli vysláni zaměstnanci řady vládních agentur.

Kabinet ministrů Ázerbájdžánu informoval Oxu.Az, že svými opatřeními chce minimalizovat kontakty mezi občany republiky. Dosud zavedená opatření vedla k významnému omezení této komunikace. Občané, kteří pokračují v práci, však nemohou zajistit „samoizolaci“, což zase zvyšuje riziko infekce. Z tohoto důvodu se Kabinet ministrů rozhodl vyslat zaměstnance řady státních struktur od 29. března do 29. dubna na mimořádnou dovolenou při zachování jejich mezd. 

Závěrečné zkoušky ve školách v Ázerbájdžánu byly odloženy na neurčito.

Zvláštní opatření budou rovněž přijata ve vztahu k médiím a soukromým osobám, které šíří nepravdivé informace a šíří paniku mezi obyvatelstvem.

Autor: Pavel Zelenka, CzechTrade Baku, 20.3.2020

Všichni naši kolegové pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.