Rusko

Agentura CzechTrade pozastavuje veškeré aktivity vedoucí k podpoře exportu českých firem na ruském trhu. Zároveň v souladu s rozhodnutím dalších orgánů ukončuje činnost zahraničních kanceláří CzechTrade v Moskvě a Jekatěrinburgu.

Informace z teritoria

RuskoRusko

Doporučení pro vstup na ruský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Průzkum trhu
  Na ruském trhu je diametrálně odlišná situace, než tomu bylo před deseti lety. Je zde vysoká konkurence z celého světa a zároveň je kladen obrovský tlak na cenu a obchodní podmínky. Situaci znesnadňuje také tlak na upřednostňování domácí výroby, přičemž tyto tendence budou v příštích letech jednoznačně gradovat. Tématika „záměny importu“ a  „lokalizace“ jsou  stále jasnými prioritami ruské vlády.  Za těchto podmínek by měly české firmy před tím, než podniknou zásadní a mnohdy nevratné kroky, provést detailní předběžnou analýzu trhu (konkurence, ceny, dovozní podmínky, bariéry ad.), aby se ujistily, že skutečně mají šanci být na trhu úspěšní. V této souvislosti se nabízí přímá pomoc obou zahraničních kanceláří CzechTrade (ZK Rusko).
  Rusko je rozlohou cca 200x větší než Česko, takže je dobré se zorientovat také ve struktuře průmyslu v jednotlivých regionech. Většina firem začíná Moskvou, popř. Petrohradem, což je nepochybně správné – právě zde sídlí velké množství mateřských společností těch největších ruských firem, kumuluje se zde velká část kapitálu, přes Moskvu proudí velká část spotřebního zboží, sídlí zde převážná část velkých importérů. Pokud chce ale firma uspět ve strojírenství, energetice, ekologii či stavebnictví, nemusí se bát objevování nových vzdálenějších regionů, protože právě tam v mnoha případech sídlí velké průmyslové holdingy a korporace.
   
 2. Vyhledání obchodních partnerů
  Při vyhledávání potenciálních partnerů se zástupci ZK Rusko zaměřují na větší počet firem, aby pravděpodobnost úspěchu byla co největší. Při výběru vhodného partnera doporučuje ZK Rusko zahájit spolupráci minimálně se dvěma, vždy je třeba počítat s tím, že se v pokročilejším stádiu spolupráce může stát, že váš partner ztratí o spolupráci zájem a vy budete začínat s výběrem znovu, čímž ztratíte spoustu cenného času.
   
 3. Způsoby komunikace
  Vzhledem k současné velmi omezené osobní komunikaci se v Rusku stále více používají moderní komunikační  platformy, jako jsou Zoom, WhatsApp, Skype, Viber atd. Rusové jsou v tomto poměrně hodně pokročilí, nedivte se tedy, že po vás budou vyžadovat komunikaci prostřednictvím těchto platforem a buďte na to připraveni.
  Opatření v boji s koronavirem přijímá dnes každý region individuálně. Proto je důležité, až se znovu zprovozní letecké spojení a otevřou hranice, se před cestou do Ruska důkladně informovat o situaci v regionu, který se chystáte navštívit. Mohlo by se vám totiž stát, že do zájmového regionu nebudete vpuštěni, resp. dostanete se automaticky do karantény.
   
 4. Výstavy a další akce
  Výstavy, podnikatelské mise, ekonomická fóra, skupinové prezentace atd., tj.  všechny hromadné akce, které zahraniční kanceláře CzechTrade v Rusku plánovaly realizovat v průběhu první pololetí, byly ze známých důvodů většinou přesunuty na pozdější termíny. Zájemcům o tyto akce doporučuje ZK Rusko sledovat webové stránky CzechTrade, kde jsou k dispozici aktuální informace o všech připravovaných aktivitách. Budete-li mít zájem o zorganizování např. webináře, on-line prezentace, využití zahraničních webových stránek CzechTrade k rozmístění informace o vaší firmě, resp. ostatní požadavky, obraťte se na zástupce CzechTrade.

 

Aktuální informace o situaci v Rusku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Rusko bylo a nadále zůstává pro ČR exportní prioritou. Ruský trh se spotřebním potenciálem 140 mil. obyvatel a velmi úzkými vazbami na okolní státy je určitě výzvou pro ty firmy, které jsou připraveny i v této nelehké době diverzifikovat na nové trhy. V této souvislosti je nutné poznamenat, že tyto firmy musí dnes již počítat se silným konkurenčním prostředím a být ke vstupu předem dostatečně připraveny.

Postupná nasycenost tohoto trhu s sebou samozřejmě přináší i určité změny. Lze očekávat, že budoucí Rusko bude hlavně o investicích, rozšiřování výroby, kooperaci, tj. vyšších formách spolupráce. Firmy, které mají o tento trh seriózní zájem, by měly ve svých plánech počítat s tímto vývojem. Již dnes platí, že do Ruska se ve většině případů z evropských států importuje hlavně zboží a výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Podrobné teritoriální informace o ruské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Moskva a Petrohrad: GMT +3 hodiny, letní čas GMT +4 hodiny
Jekatěrinburg: GMT +5 hodin, letní čas GMT +6 hodin

Desatero pro obchodování

RuskoRusko
 1. Jednací jazyk
  Ruština, mladší generace v oblasti IT, bankovnictví a mezinárodního obchodu používá i angličtinu. Stávající podnikatelská sféra a mladší státní úředníci jsou zcestovalí, vzdělaní a mají přehled o zahraniční nabídce. Každý český podnikatel by se měl na jednání důkladně připravit.
 2. Osobní kontakt
  Oobchod se v Rusku se většinou nedá dělat „od stolu“. Nutno počítat s osobními kontakty s ruskými partnery.
 3. Obchodní nabídky
  Obchodní nabídky je dobré mít připraveny v různých dodacích paritách a v různých valutách.
 4. Jednání o obchodních podmínkách
  Čekejte ostré jednání o cenách a podmínkách, nutno kalkulovat s určitou rezervou na skonta, nepředvídatelné výdaje atd.
 5. Nebezpečí z kontraktů 
  Velmi podrobné a dlouhé obchodní kontrakty mohou být zavádějící. Nepřistupovat na věci, které nemůžete ovlivnit. Důležité dohody nutno potvrzovat písemně, ústní ujednání nemají stejnou váhu.
 6. Pomoc v teritoriu
  Využívejte podpory českých zástupců a firem působících na ruském trhu, mohou vám být nápomocni prvotními informacemi z regionu. Administrativní záležitosti jako např. registraci firmy, atd. raději přenechejte odborníkům, opět tím ušetříte čas, nervy a mnohdy i nemalé finanční prostředky.
 7. Podkladové materiály
  Katalogy a prospekty je dobré mít připraveny v ruském jazyce, popř. duální verze, je to vnímáno jako projevení seriozního zájmu o ruský trh. To stejné platí o vizitkách, připravte se na skutečnost, že ruským partnerům mnohdy vizitky chybí.
 8. Znalost místní legislativy 
  Na rozdíl od ČR jsou v Rusku v účinnosti mimo federálních zákonů ještě místní zákony, které velmi často federální zákony doplňují / upravují je.
 9. Signa zboží 
  Dodávané zboží musí být vybaveno popisy, návody v ruském jazyce. Tuto povinnost ukládá zákon RF „O ochraně spotřebitele“. Zboží bez ruskojazyčných popisů nemusí být propuštěno do volného oběhu zboží na teritoriu RF.
 10. Termíny jednání
  Nevyvíjejte na partnery příliš velký nátlak a nespěchejte, ruská mentalita vnímá prostor a čas jinak než my. Při obchodních jednáních je třeba počítat s určitým zdržením. Rusové vnímají čas trochu jinak než obyvatelé střední Evropy. Příčinou toho bývají často i dopravní problémy – které ale mnohdy slouží spíš jako výmluva. Obchodní jednání neplánujte na konec roku a ani na první polovinu ledna, kdy Rusové slučují dovolenou se státními svátky. Stejné platí o začátku května, cca do 10. května.

Nejbližší související akce

UGOL ROSSII & MINING 2022 - NOVUMM 2022/043N 7. 6. 2022 - 10. 6. 2022 Veletrh NOVUMM
Rusko
Novokuzněck,
Rusko
Více informací
Konzultace s ekonomickými diplomaty a zástupci CzechTrade 9. 6. 2022 - 10. 6. 2022 Akce s účastí CzechTrade
Česká republika
Praha 9
Více informací