Belgie

Vedoucí zahraniční kanceláře v belgickém Bruselu vám nabízí své služby i v Lucembursku.

Perspektivní obory

  • nábytek a nábytkářské komponenty,
  • průmyslové subdodávky,
  • stavební materiály,
  • dřevěné polotovary a materiály, dřevozpracující stroje,
  • technologie pro životní prostředí, obnovitelné zdroje energií. 

Služby exportérům

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Přestože počtem obyvatel 10,5 milionu je Belgie srovnatelná s Českou republikou a rozlohou je dokonce 2,5 krát menší, v oblasti světového obchodu a investic patří tato země mezi velmoci. Je 9. největším dovozcem a vývozcem světa a podílí se 3 % na světovém obchodu a více než 2 % na světových tocích přímých zahraničních investic. K důvodům patří nepochybně výhodná poloha země v centru západní Evropy mezi Německem, Francií, Velkou Británií a Nizozemskem s přímým přístupem k moři a druhým největším evropským přístavem Antverpami.

Území dnešní Belgie má také několikasetleté obchodní tradice. Země je dlouhodobě otevřena světovému obchodu a investicím a má řadu vazeb na třetí trhy (tradičně zejména v Africe), což skýtá možnosti pro reexport. V poválečném období investovala v Belgii řada zahraničních firem a mnohé z nich zde zřídily své evropské centrály (včetně nákupních oddělení), mimo jiné díky skutečnosti, že se Brusel stal hlavním městem Evropské unie. Multikulturní charakter této země na rozhraní germánské a románské části Evropy ji také činí atraktivní jako testovací trh pro nové výrobky.

Belgie je 10. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 14., pokud jde o dovoz. Mezi investory v naší zemi se řadí na 9. příčku.

Podrobné teritoriální informace o belgické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.