Chorvatsko a Slovinsko

Perspektivní obory

  • stavebnictví a stavební materiály,
  • strojírenství, výroba strojů,
  • voda, odpady a životní prostředí,
  • služby. 

Služby exportérům

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Chorvatsko je dynamicky se rozvíjející zemí regionu západního Balkánu, která svou rozlohou a počtem obyvatel patří ke středně velkým zemím. Z pohledu českého vývozce je pozitivním faktorem relativní stabilita místní ekonomiky s pokračujícím trendem růstu HDP, jehož tempo se od roku 2001 pohybuje ročně mezi 3,8 % až 5,2 %.

Význam chorvatského trhu pro ČR je daný nejen možnostmi rychle rozvíjející se ekonomiky, ale i strategickou polohou při průniku do dalších oblastí jihovýchodní Evropy. Chorvatsko je jednou z prioritních zemí vládou schválené Exportní strategie na období 2006-2010.

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Chorvatskem dynamicky roste, zaostávají však investice ČR v Chorvatsku. Rozvoji vzájemného obchodu prospívá i tradičně dobré vnímání české produkce a její dobré kvalitativní i cenové charakteristiky, jako i dlouhodobě dobré vztahy mezi Čechy a Chorvaty, jazyková blízkost, ale i zvyšující se životní úroveň českých turistů jezdících každoročně na dovolenou.

Podrobné teritoriální informace o chorvatské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Nejbližší související akce

Konzultace s ekon. diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 26. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Akce s účastí CzechTrade
Česká republika
Praha
Více informací