Desatero pro obchodování s Chorvatskem

  1. Informace o teritoriu a oboru – důkladná příprava a relevantní informace šetří čas a peníze.
  2. Místní partner – důkladně si promyslet strategii, zda vstoupit na trh sám či s partnerem a té se držet. Jednat za zády chorvatského partnera se nevyplácí. Trh je malý, navíc negativní informace se šíří kromě Chorvatska i do dalších zemí v regionu.
  3. Vstup na chorvatský trh - je dlouhodobý a vyžaduje trpělivost, v ideálním případě trvá 2 roky, obvykle 3- 4. Počítejte s výdaji zejména v prvních dvou letech - čas, finance, lidské zdroje, reklama atd.
  4. Jazyk -při prezentaci výrobků a služeb doporučujeme reklamní materiály v chorvatském jazyce, avšak pozor na kvalitu překladu.
  5. Nabídka financování - přidanou hodnotou při prezentaci technologií a výrobků je i připravená nabídka jejich financování (banky, fondy, pojištění apod.). V Chorvatsku jsou finanční zdroje dražší a hůře dostupné než v EU.
  6. Osobní jednání – písemná a e-mailová komunikace je většinou neefektivní. Osobní účast na akcích v oboru je nutná. Obchody jsou založeny převážně na osobních vazbách. Vyplatí se být vidět a komunikovat.
  7. Dostatek času - po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, neodmítá se. Témata – gastronomie, víno, moře, sport. Téma války není tabu, ale je to otázka velmi citlivá a složitá.
  8. Bariéry vstupu na trh – i zde se připravte na problémy s korupcí, netransparentností veřejných zakázek, na preferenci místních firem ve výběrových řízeních aj. Tyto bariéry se s přibližováním k EU postupně odstraňují.
  9. Špatná platební morálka – platby v některých případech více než 90 dnů. Je nutné zajistit dobré smlouvy a zároveň vybírat kvalitní podpůrné služby (kvalitní právník, účetní aj.).
  10. EU - využijte svých zkušeností ze vstupu do EU. Oblast čerpání finančních zdrojů z EU fondů, může být přidanou hodnotou.