Archiv zpráv ke koronaviru v Itálii a k mimořádným opatřením

Všichni naši kolegové ze zahraničních kanceláří pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.
 

4.6.2020, Milán


Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká
Na základě rozhodnutí vlády platného od 3.6. se otevřely italské hranice a zároveň i vnitřní hranice mezi jednotlivými regiony. Tímto výnosem bylo ukončeno téměř tříměsíční omezení pohybu osob. Aktuální počty oficiálně nakažených ke 3. červnu. květnu  jsou ve výši 233 836. Z toho 5742 hospitalizováno, dalších 353 na jednotkách intenzivní péče a 33.202 v domácím léčení. Dále italská civilní obrana eviduje 33 601 mrtvých a 160 938 uzdravených.
Dobře graficky zpracovaná data, vycházející přímo z dat civilní obrany, je možné dohledat zde: https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/

Potvrzuje se zcela jasný pozitivní trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na výrazně menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Téměř polovina italských regionů v posledních dnech hlásí žádné či téměř nulové nárůsty nakažených a úmrtí. Situace  je tedy nejvíce sledována v nejvíce zasažené oblasti, tedy v Lombardii, která ve srovnání s dalšími italskými regiony vykazuje 2/3 všech nově nakažených v Itálii.

Co se týká průběhu samotné nemoci v Itálii, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 % lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

O průběhu nemoci a datech ohledně nakažených a zemřelých Istituto Superiore di Sanità publikovalo 13. 4. první rozsáhlejší studii, která je postupně aktualizována podle dostupných dat (zde verze v angličtině).

Chronologický vývoj situace v Itálii
První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, které nejsou považovány za nezbytné.

Vládní vyhláška hovořila o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňovaly fungovat. Celkem se jednalo o odstavení více než 80 % průmyslové výroby v Itálii.

Na základě zlepšující se situace vláda 13. dubna rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony stále uplatňují kompletní karanténu.

Dne 27. dubna se otevřely exportní podniky z módního sektoru, automotive, hutnictví, ocelářství a gumárenství. Pokračuje stavebnictví, ale pouze pro sektory zdravotnictví, školství, v oblasti vězeňské a sociální a proti sesuvům půdy.

Od 4. 5. byla oficiálně spuštěna fáze 2 a svoji činnost mohly zahájit další podniky ze zpracovatelského a stavebního průmyslu, ze sektoru služeb a velkoobchodu s podmínkou dodržování zdravotních bezpečnostních předpisů uvedených v protokolech (viz níže). Tyto podniky mohly začít již od 27. 4. přípravu spojenou se zahájením výroby jako sanace, organizace pracovních procesů s vymezením odstupů a obstarání bezpečnostní zdravotní soupravy pro zaměstnance.

Podniky, které mohly i během krize koronaviru pokračovat ve výrobě, musí respektovat podmínky uvedené v protokolech ze 24. 4. s podpisem vlády a odborů, které obsahují předpisy pro udržení a nešíření koronaviru ve všech hospodářských sektorech. 

Dalším krokem fáze 2 bylo otevření obchodů a muzeí. K 18. květnu byly také otevřeny bary, kadeřnictví a kosmetické salóny, a to za přísných sanitárních podmínek. Restaurace, bary, kadeřníci a kosmetická studia se vůči poměrně takto pozdnímu datu otevření bouřili. Podle obchodního průmyslového svazu utrpěl sektor v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 mld. Eur.

Návrat k obchodním a výrobním aktivitám také závisí na stavu v jednotlivých regionech, kde například v jižních regionech docházelo k rychlejšímu uvolňování oproti více zasaženému severu. Naopak podle vládního dekretu ze dne 26. 4. 2020 v případě, že by během 4 až 5 dnů výrazně vzrostl počet případů nákazy koronavirem, resp. pokud R-t překročí hodnotu 1 bodu (tzn. 1 pozitivní osoba nakazí více než 1 další osobu) se může přikročit k obnovení lockdownu. K hodnocení však jsou připojena i další epidemiologická kritéria.

Školy ještě zůstávají zavřeny
Školy nadále zůstávají zavřené, a to až do září, jak v minulých týdnech žádala vědecká reprezentace.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, je během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Odstup, časová flexibilita a hygiena jsou hlavními hesly pro provoz pracovních procesů.

Za kontrolu zabezpečení a dodržení zásad jsou zodpovědní především zaměstnanci podniků. Budou rovněž založeny komise složené z odborníků, které budou provádět průběžné kontroly. Velice důležitou roli bude hrát dodržování soukromých informací o případných nakažených.

Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací. Na území Itálie bylo navíc zavedeno povinné nošení roušek.

Pohyb a přesuny v Itálii

Zákaz volného vstupu a přesunů mezi jednotlivými přesuny v Itálii byl rozhodnutím vlády zrušen k 3.6. Pro české občany a dopravce je povolen vstup bez nutnosti dodržení karantény nebo doložení negativního testu.

Italská vláda však nadále vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Co se týká přesunu osob, doporučujeme nadále zvýšenou opatrnost primárně v severních regionech a dbát veškerých doporučených hygienických opatření. Veškerá doporučení pro pohyb fyzických osob naleznete na stránkách Velvyslanectví ČR v Římě.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent
První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 %. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 %. Nicméně v předchozích týdnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o – 8 % (celkově tedy -10 %) a nárůst dluhu na 155-160 % (podle odhadu Goldman Sachs o 161 %). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem čtyř procent na příští rok.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch navíc zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na úroveň BBB-. Tento krok podle agentury odráží výrazný dopad pandemie způsobené koronavirem na italskou ekonomiku.

Fitch předpověděla, že HDP Itálie v letošním roce klesne o 8 %. V příštím roce pak počítá s relativně silným hospodářským oživením.

Ministr financí Gualtieri uvedl, že zhoršení ratingu náležitě nezohledňuje důležitá hospodářská rozhodnutí EK a ECB. Dodal, že hospodářské základy Itálie jsou pevné. Vláda si je podle něj nicméně vědoma potřeby reformovat ekonomiku a snížit dluh.

Obecně nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13 %. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90 % nižší v meziročním srovnání. Dále velmi silně zasažen je taky automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 procent (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 procent). V breznu zaznamenal prodej nových aut a motorek o 97,5 %, od začátku r. 2020 v meziročním porovnání poklesl prodej o 50,7 %. Nicméně náměstek ministra průmyslu Manlio Di Stefano uvedl, že vláda podpoří automobilový průmysl, který považuje za prioritní, jak z pohledu exportu, tak ze strany investiční přitažlivosti. Di Stefano tak potvrdil orientaci italské vlády na zelené investice, podporu inovativních technologií a vůli pracovat na rozsáhlejší implementaci výroby elektrických vozů v Itálii. O tom svědčí čínské investice firmy Faw v regionu Emilia Romagna ve výši 1 miliardy Eur na výrobu elektrických automobilů.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozornil na to, že při  posledním uzavření 70 % výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nacházela ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur. Každý čtvrtý malý a střední podnik přišel během karantény o 80 % obratu. V případě nedostatečné pomoci od státu zrachuje do konce roku 2020 19 % firem. Podle Confindustria se průmyslová výroba v Itálii propadla v březnu a dubnu o 50%. Jde o nejhorší recesi v poválečné době.

Vládní opatření pro stimulování ekonomiky a pomoc firmám
Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil v průběhu dubna schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující čtyři konkrétní kroky:

1) Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí

Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:

 • společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90 % požadované výše financování;
 • krytí klesne na 80 % u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70 % u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
 • výše záruky nesmí překročit 25 % obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
 • pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.

2) Opatření k zajištění kontinuity podnikání

Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.

3) Daňová a účetní opatření

Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

Podrobně:

 • DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33 % u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50 % u příjmů nad 50 milionů EUR;
 • v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
 • pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33 % bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
 • k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.“

Italie zároveň podala na Evropskou komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. EK předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci skončí v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž Itálie zažádala o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyší než 100 miionů eur, Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur. 

Confindustria uvedla, že kromě likvidity je potřeba stimulovat domácí poptávku. Ocenila opatření ECB, v jehož rámci se dostává do produktivního procesu přes banky finanční likvidita, rovněž sociální a ekonomická opatření vlády, ale podtrhla potřebu stimulovat domácí poptávku. Pokud se nezvýší stimul společně s domácí spotřebou a investicemi, ekonomika se nerozjede.

Už 13. května byl schválen Dekret na restartování italského hospodářství za 55 miliard eur (italská vláda musela nejprve schválit deficit za 55 miliard, zadlužení, nezbytné na financování opatření v dekretu určeném na boj proti ekonomické krizi způsobené Covid-19. Dekret má ale celkovou hodnotu 155 mld. Eur co do čistého salda). Dekret obsahuje škrty územních obchodních daní podniků a profesních pracovníků v měsíci červnu za čtyři miliardy eur, rychlejší normy pro poskytování půjček, 25,6 mld. na podporu zaměstnanců a pracovníků, 15 až 16 mld. eur pro podniky, 3,25 mld. pro posílení zdravotnictví, 1,4 mld. do výzkumu a 3,5 mld. pro místní a městské úřady a instituce.

Vláda se zavazuje splatit pohledávky vůči podnikům a městským a místním úřadům. V dekretu jsou rovněž obsažena opatření jako prodloužení doby pronájmů státních budov a rovněž jejich odprodej (např. budov v majetku Ministerstva obrany vzhledem k trvalým redukcím obranných vojenských složek), ekobonusy, pobídky pro alternativní dopravní prostředky a nenávratný fond pro jih. Dekret zahrnuje také legalizaci migrantů pracujících v zemědělství a v domácnostech. Daně z cukru a plastů se posouvají na r. 2021.

Aktuální stav 
Přes veškeré slíbené financování, představitelé sektoru cestovního ruchu  považují opatření v dekretu za nedostačující. Odpuštění první splátky daně z nemovitosti v r. 2020 pro hotely a přímořská zařízení, bonus pro rodiny na dovolenou v Itálii až do výše 500 Eur, podporu sezónních pracovníků ve formě příspěvku ve výši 600 Eur od března do května včetně, považuje prezident svazu hoteliérů za krátkozraké, zaměřené především na poptávku, uvítal by robustnější podporu podnikatelů v cestovním ruchu, jak tomu je např. ve Francii, kde byly vyčleněny prostředky ve výši 18 miliard. Vývoj turismu bude mít dále zásadní vliv na vývoj dluhu vůči HDP.

Řada italských firem také reklamuje, že vyplácení slíbené podpory je extrémně pomalé a zatížené řadou byrokratických kroků. Tato situace vede k propouštění, které se začíná projevovat ve statistikách nezaměstnanosti, kdy během dubna došlo k propuštění 274 000 osob.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 4.6.2020

 

21.5.2020, Milán

Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká
Oficiálně nakažených bylo k 20. květnu v Itálii více než 227 tisíc. Více než devět tisíc lidí je aktuálně hospitalizováno, téměř sedm stovek pacientů leží na jednotkách intenzivní péče a 52 tisíc infikovaných se léčí doma. Italská civilní obrana eviduje více než 32 tisíc mrtvých a 132 tisíc uzdravených.

Dobře graficky zpracovaná data, vycházející přímo z dat civilní obrany, je možné dohledat na webu Il Sole 24 Ore.

Potvrzuje se trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Téměř polovina italských regionů v posledních dnech hlásí žádné či téměř nulové nárůsty nakažených. Situace  je tedy nejvíce sledována v nejpostiženějších oblastech v Lombardii a Piemontu, které ve srovnání s dalšími italskými regiony vykazují vyšší počet nakažených. K 20. květnu připadá polovina všech nově nakažených pouze na lombardský region.

Co se týká průběhu samotné nemoci v Itálii, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 % lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

O průběhu nemoci a datech ohledně nakažených a zemřelých Istituto Superiore di Sanità publikovalo 13. 4. první rozsáhlejší studii (verze v angličtině).

První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, které nejsou považovány za nezbytné.

Vládní vyhláška hovořila o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňovaly fungovat. Celkem se jednalo o odstavení více než 80 % průmyslové výroby v Itálii.

Na základě zlepšující se situace vláda 13. 4. rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony stále uplatňují kompletní karanténu.

Dne 27. 4. se otevřely exportní podniky z módního sektoru, automotive, hutnictví, ocelářství a gumárenství. Pokračuje stavebnictví, ale pouze pro sektory zdravotnictví, školství, v oblasti vězeňské a sociální a proti sesuvům půdy.

Od 4. 5. byla oficiálně spuštěna fáze 2 a svoji činnost mohly zahájit další podniky ze zpracovatelského a stavebního průmyslu, ze sektoru služeb a velkoobchodu s podmínkou dodržování zdravotních bezpečnostních předpisů uvedených v protokolech (viz níže). Tyto podniky mohly začít již od 27. 4. přípravu spojenou se zahájením výroby jako sanace, organizace pracovních procesů s vymezením odstupů a obstarání bezpečnostní zdravotní soupravy pro zaměstnance.

Podniky, které mohly i během krize koronaviru pokračovat ve výrobě, musí respektovat podmínky uvedené v protokolech ze 24. 4. s podpisem vlády a odborů, které obsahují předpisy pro udržení a nešíření koronaviru ve všech hospodářských sektorech. 

Dalším krokem fáze 2 bylo otevření obchodů a muzeí. K 18. květnu byly také otevřeny bary, kadeřnictví a kosmetické salóny, a to za přísných sanitárních podmínek. Restaurace, bary, kadeřníci a kosmetická studia se vůči poměrně takto pozdnímu datu otevření bouřili. Podle obchodního průmyslového svazu utrpěl sektor v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 mld. Eur.

Návrat k obchodním a výrobním aktivitám také závisí na stavu v jednotlivých regionech, kde například v jižních regionech dochází k rychlejšímu uvolňování oproti více zasaženému severu. Naopak podle vládního dekretu ze dne 26. 4. 2020 v případě, že by během 4 až 5 dnů výrazně vzrostl počet případů nákazy koronavirem, resp. pokud R-t překročí hodnotu 1 bodu (tzn. 1 pozitivní osoba nakazí více než 1 další osobu) se může přikročit k obnovení lockdownu.

Školy ještě zůstávají zavřeny
Školy nadále zůstávají zavřené, a to až do září, jak v minulých týdnech žádala vědecká reprezentace.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, je během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Odstup, časová flexibilita a hygiena jsou hlavními hesly pro provoz pracovních procesů.

Za kontrolu zabezpečení a dodržení zásad jsou zodpovědní především zaměstnanci podniků. Budou rovněž založeny komise složené z odborníků, které budou provádět průběžné kontroly. Velice důležitou roli bude hrát dodržování soukromých informací o případných nakažených.

Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací. Na území Itálie bylo navíc zavedeno povinné nošení roušek.

Pohyb a přesuny v Itálii
Aktuálně však platí, že pohyb v Itálii je velmi omezen a musí být zdůvodněn a doložen místními dokumenty, které jsou platné jak pro místní obyvatele, tak i přepravce. Pro italské obyvatelstvo platí zákaz cestování mezi jednotlivými regiony. Toto nařízení má skončit 3. 6. společně s povinnou karanténou, která je platná pro všechny osoby, které přijíždějí do Itálie ze zahraničí.

V současné době je tedy možné vstoupit na území italského státu na delší dobu, nicméně pouze pod podmínkou vykonané karantény v délce 14 dnů, nicméně zvláštní režim funguje pro krátké pobyty z pracovních důvodů a to v celkové časové výši 72 hodin (ve zvláštních případech +48 hodin navíc).

Tranzit je možný za splnění informační povinnosti pro pozemní dopravní prostředky v časovém úseku 24 hodin, s možností prodloužení o 12 hodin. Osoby tranzitující letecky musí podat oznámení o motivech, finální destinaci, spojení a nevzdalovat se z míst specificky určených v rámci letištní budovy. Výjimky stejné jako uvedené výše.

Veškeré certifikace pro vstup a pohyb v Itálii je možné stáhnout v italském a českém jazyce na stránkách české velvyslanectví v Římě.

Kromě uvedeného, osoba přijíždějící na území Itálie se musí ohlásit na příslušné hygienické stanici a oznámit, kde bude v karanténě.

Jaké doklady potřebuje přepravce?
Italští a mezinárodní přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent
První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 %. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 %. Nicméně v předchozích dnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Nový italský Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o – 8% (celkově tedy -10%) a nárůst dluhu na 155-160% (podle odhadu Goldman Sachs o 161%). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem čtyř procent na příští rok.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch navíc zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na úroveň BBB-. Tento krok podle agentury odráží výrazný dopad pandemie způsobené koronavirem na italskou ekonomiku.

Fitch předpověděla, že HDP Itálie v letošním roce klesne o 8%. V příštím roce pak počítá s relativně silným hospodářským oživením.

Ministr financí Gualtieri uvedl, že zhoršení ratingu náležitě nezohledňuje důležitá hospodářská rozhodnutí EK a ECB. Dodal, že hospodářské základy Itálie jsou pevné. Vláda si je podle něj nicméně vědoma potřeby reformovat ekonomiku a snížit dluh.

Obecně nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13%. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90% nižší v meziročním srovnání. Dále velmi silně zasažen je taky automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 procent (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 procent). V breznu zaznamenal prodej nových aut a motorek o 97,5%, od začátku r. 2020 v meziročním porovnání poklesl prodej o 50,7%. Nicméně náměstek ministra průmyslu Manlio Di Stefano uvedl, že vláda podpoří automobilový průmysl, který považuje za prioritní, jak z pohledu exportu, tak ze strany investiční přitažlivosti. Di Stefano tak potvrdil orientaci italské vlády na zelené investice, podporu inovativních technologií a vůli pracovat na rozsáhlejší implementaci výroby elektrických vozů v Itálii. O tom svědčí čínské investice firmy Faw v regionu Emilia Romagna ve výši 1 miliardy Eur na výrobu elektrických automobilů.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozornil na to, že při  posledním uzavření 70% výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nacházela ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur. Každý čtvrtý malý a střední podnik přišel během karantény o 80% obratu. V případě nedostatečné pomoci od státu zrachuje do konce roku 2020 19% firem. Podle Confindustria se průmyslová výroba v Itálii propadla v březnu a dubnu o 50%. Jde o nejhorší recesi v poválečné době.

Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil v průběhu dubna schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující čtyři konkrétní kroky:

 • Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí
  Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

  Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:
    - společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90% požadované výše financování;
    - krytí klesne na 80% u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70% u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
    - výše záruky nesmí překročit 25% obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
    - pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

  Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.
   
 • Opatření k zajištění kontinuity podnikání
  Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

  Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.
   
 • Daňová a účetní opatření
  Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

  Podrobně:
    - DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33% u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50% u příjmů nad 50 milionů EUR;
    - v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
    - pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33% bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
    - k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.“

Italie zároveň podala na Evropskou komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. EK předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci skončí v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž zažádala o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyší než 100 miionů eur, Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur. 

Confindustria uvedla, že kromě likvidity je potřeba stimulovat domácí poptávku. Ocenila opatření ECB, v jehož rámci se dostává do produktivního procesu přes banky finanční likvidita, rovněž sociální a ekonomická opatření vlády, ale podtrhla potřebu stimulovat domácí poptávku. Pokud se nezvýší stimul společně s domácí spotřebou a investicemi, ekonomika se nerozjede.

Už 13. května byl schválen Dekret na restartování italského hospodářství za 55 miliard eur (italská vláda musela nejprve schválit deficit za 55 miliard, zadlužení, nezbytné na financování opatření v dekretu určeném na boj proti ekonomické krizi způsobené Covid-19. Dekret má ale celkovou hodnotu 155 mld. Eur co do čistého salda). Dekret obsahuje škrty územních obchodních daní podniků a profesních pracovníků v měsíci červnu za čtyři miliardy eur, rychlejší normy pro poskytování půjček, 25,6 mld. na podporu zaměstnanců a pracovníků, 15 až 16 mld. eur pro podniky, 3,25 mld. pro posílení zdravotnictví, 1,4 mld. do výzkumu a 3,5 mld. pro místní a městské úřady a instituce.

Vláda se zavazuje splatit pohledávky vůči podnikům a městským a místním úřadům. V dekretu jsou rovněž obsažena opatření jako prodloužení doby pronájmů státních budov a rovněž jejich odprodej (např. budov v majetku Ministerstva obrany vzhledem k trvalým redukcím obranných vojenských složek), ekobonusy, pobídky pro alternativní dopravní prostředky a nenávratný fond pro jih. Dekret zahrnuje také legalizaci migrantů pracujících v zemědělství a v domácnostech. Daně z cukru a plastů se posouvají na r. 2021.  

Přes veškeré slíbené financování, představitelé sektoru cestovního ruchu  považují opatření v dekretu za nedostačující. Odpuštění první splátky daně z nemovitosti v r. 2020 pro hotely a přímořská zařízení, bonus pro rodiny na dovolenou v Itálii až do výše 500 Eur, podporu sezónních pracovníků ve formě příspěvku ve výši 600 Eur od března do května včetně, považuje prezident svazu hoteliérů za krátkozraké, zaměřené především na poptávku, uvítal by robustnější podporu podnikatelů v cestovním ruchu, jak tomu je např. ve Francii, kde byly vyčleněny prostředky ve výši 18 miliard.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 21.5.2020

14.5.2020, Milán

Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká
Aktuální počty oficiálně nakažených k 13. květnu  jsou ve výši přesahující 222 tisíc lidí. Z toho více než 12 tisíc je hospitalizováno, dalších 893 na jednotkách intenzivní péče a přes 65 tisíc v domácím léčení. Dále italská civilní obrana eviduje 31 106 mrtvých a 112 541 uzdravených.

Dobře graficky zpracovaná data, vycházející přímo z dat civilní obrany, je možné dohledat na webu Il Sole 24 Ore.

Potvrzuje se trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Přesto situace nadále zůstává komplikovanou, primárně v nejvíce zasažených oblastech v Lombardii a Piemontu, které ve srovnání s dalšími italskými regiony vykazují vyšší počet nakažených. K 6. květnu připadá polovina všech nově nakažených pouze na lombardský region.

Co se týká průběhu samotné nemoci v Itálii, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 % lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

O průběhu nemoci a datech ohledně nakažených a zemřelých Istituto Superiore di Sanità publikovalo 13. 4. první rozsáhlejší studii (verze v angličtině).

První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, které nejsou považovány za nezbytné.

Vládní vyhláška hovořila o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňovaly fungovat. Celkem se jednalo o odstavení více než 80 % průmyslové výroby v Itálii.

Na základě zlepšující se situace vláda 13. 4. rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony stále uplatňují kompletní karanténu.

Dne 27. 4. se otevřely exportní podniky z módního sektoru, automotive, hutnictví, ocelářství a gumárenství. Pokračuje stavebnictví, ale pouze pro sektory zdravotnictví, školství, v oblasti vězeňské a sociální a proti sesuvům půdy.

Od 4. 5. byla oficiálně spuštěna fáze 2 a svoji činnost mohly zahájit další podniky ze zpracovatelského a stavebního průmyslu, ze sektoru služeb a velkoobchodu s podmínkou dodržování zdravotních bezpečnostních předpisů uvedených v protokolech (viz níže). Tyto podniky mohly začít již od 27. 4. přípravu spojenou se zahájením výroby jako sanace, organizace pracovních procesů s vymezením odstupů a obstarání bezpečnostní zdravotní soupravy pro zaměstnance.

Podniky, které mohly i během krize koronaviru pokračovat ve výrobě, musí respektovat podmínky uvedené v protokolech ze 24. 4. s podpisem vlády a odborů, které obsahují předpisy pro udržení a nešíření koronaviru ve všech hospodářských sektorech. 

Dalším krokem fáze 2 bude otevření obchodů a muzeí. Začátkem června aktuální vládní plány počítají s otevřením restaurací, barů, kadeřnictví a kosmetických salónů. Restaurace, bary, kadeřníci a kosmetická studia se vůči takto pozdnímu datu bouří. Podle obchodního průmyslového svazu utrpí sektor v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 miliard eur.

Návrat k obchodním a výrobním aktivitám také závisí na stavu v jednotlivých regionech, kde například v jižních regionech dochází k rychlejšímu uvolňování oproti více zasaženému severu. Naopak podle vládního dekretu ze dne 26. 4. 2020 v případě, že by během 4 až 5 dnů výrazně vzrostl počet případů nákazy koronavirem, resp. pokud R-t překročí hodnotu 1 bodu (tzn. 1 pozitivní osoba nakazí více než 1 další osobu) se může přikročit k obnovení lockdownu.

Školy ještě zůstávají zavřeny
Školy nadále zůstávají zavřené, a to až do září, jak v minulých týdnech žádala vědecká reprezentace.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, je během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Odstup, časová flexibilita a hygiena jsou hlavními hesly pro zahájení a provoz pracovních procesů.

Za kontrolu zabezpečení a dodržení zásad budou zodpovědní především zaměstnanci podniků. Budou rovněž založeny komise složené z odborníků, které budou provádět průběžné kontroly. Velice důležitou roli bude hrát dodržování soukromých informací o případných nakažených.

Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací. Na území Itálie bylo navíc zavedeno povinné nošení roušek.

Aktuálně však platí, že pohyb v Itálii je velmi omezen a musí být zdůvodněn a doložen místními dokumenty, které jsou platné jak pro místní obyvatele, tak i pro přepravce. Pro italské obyvatelstvo platí zákaz cestování mezi jednotlivými regiony, který by však měl být pravděpodobně zrušen k 18. květnu.

Do Itálie je možné vstoupit na delší dobu, nicméně pouze pod podmínkou vykonané karantény v délce 14 dnů, nicméně zvláštní režim funguje pro krátké pobyty z pracovních důvodů. Tranzit je možný za splnění informační povinnosti pro pozemní dopravní prostředky v časovém úseku 24 hod., s možností prodloužení 12 hod. Osoby tranzitující letecky musí podat oznámení o motivech, finální destinaci, spojení a nevzdalovat se z míst specificky určených v rámci letištní budovy. Výjimky stejné jako uvedené výše.

Veškeré certifikace pro vstup a pohyb v Itálii je možné stáhnout v italském a českém jazyce na stránkách českého velvyslanectví v Římě.

Jaké doklady potřebuje přepravce?
Italští a mezinárodní přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent
První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 %. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 %. Nicméně v předchozích dnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Nový italský Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o 8 % (celkově tedy 10 %) a nárůst dluhu na 155–160 % (podle odhadu Goldman Sachs o 161 %). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem 4 % na příští rok.

Nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13 %. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90 % nižší v meziročním srovnání.

Velmi silně zasažen je také automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 % (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 %). V březnu zaznamenal prodej nových aut a motorek o 97,5 %, od začátku roku 2020 v meziročním porovnání poklesl prodej o 50,7 %.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozorňuje na to, že při aktuálním uzavření 70 % výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nachází ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur. Každý čtvrtý malý a střední podnik přišel během karantény o 80 % obratu. V případě nedostatečné pomoci od státu zkrachuje do konce roku 2020 19 % firem. Podle Confindustria se průmyslová výroba v Itálii propadla v březnu a dubnu o 50 %. Jde o nejhorší recesi v poválečné době.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch navíc zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na úroveň BBB-. Tento krok podle agentury odráží výrazný dopad pandemie způsobené koronavirem na italskou ekonomiku.

Fitch předpověděla, že HDP Itálie v letošním roce klesne o 8 %. V příštím roce pak počítá s relativně silným hospodářským oživením.

Ministr financí Gualtieri uvedl, že zhoršení ratingu náležitě nezohledňuje důležitá hospodářská rozhodnutí EK a ECB. Dodal, že hospodářské základy Itálie jsou pevné. Vláda si je podle něj nicméně vědoma potřeby reformovat ekonomiku a snížit dluh.

Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující konkrétní kroky:

 1. Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí
  Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

  Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:
    - společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90% požadované výše financování;
    - krytí klesne na 80% u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70% u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
    - výše záruky nesmí překročit 25% obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
    - pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

  Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.
   
 2. Opatření k zajištění kontinuity podnikání
  Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

  Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.
   
 3. Daňová a účetní opatření
  Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

  Podrobně:
    - DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33% u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50% u příjmů nad 50 milionů EUR;
    - v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
    - pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33% bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
    - k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

  Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

  Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.“

  Italie zároveň podá Evropské komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. Komise předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci budou končit v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž bude žádat o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyšší než 100 milionů eur. Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur.

  Confindustria uvádí, že kromě likvidity je potřeba stimulovat domácí poptávku. Ocenila opatření ECB, v rámci něhož se dostává do produktivního procesu přes banky finanční likvidita, rovněž sociální a ekonomická opatření vlády, ale podtrhla potřebu stimulovat domácí poptávku. Pokud se nezvýší stimul společně s domácí spotřebou a investicemi, ekonomika se nerozjede.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 14.5.2020

7.5.2020, Milán

Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká
Aktuální počty oficiálně nakažených k 6. květnu jsou ve výši 214 457. Z toho 15 769 hospitalizováno, dalších 1333 na jednotkách intenzivní péče a 74 426 v domácím léčení. Dále italská civilní obrana eviduje 29 684 mrtvých a 93 245 uzdravených.

Dobře graficky zpracovaná data, vycházející přímo z dat civilní obrany, je možné dohledat na webu Il Sole 24 Ore.

Potvrzuje se trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Přesto situace nadále zůstává komplikovanou, primárně v nejvíce zasažených oblastech v Lombardii a Piemontu, které ve srovnání s dalšími italskými regiony vykazují vyšší počet nakažených. K 6. květnu připadá polovina všech nově nakažených pouze na lombardský region.

Co se týká průběhu samotné nemoci v Itálii, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 % lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

O průběhu nemoci a datech ohledně nakažených a zemřelých Istituto Superiore di Sanità publikovalo 13. 4. první rozsáhlejší studii (pdf verze v angličtině).

První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, které nejsou považovány za nezbytné.

Vládní vyhláška hovořila o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňovaly fungovat. Celkem se jednalo o odstavení více než 80 % průmyslové výroby v Itálii.

Na základě zlepšující se situace vláda 13. 4. rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony stále uplatňují kompletní karanténu.

Dne 27. 4. se otevřely exportní podniky z módního sektoru, automotive, hutnictví, ocelářství a gumárenství. Pokračuje stavebnictví, ale pouze pro sektory zdravotnictví, školství, v oblasti vězeňské a sociální a proti sesuvům půdy.

Od 4. 5. byla oficiálně spuštěna fáze 2 a svoji činnost mohly zahájit další podniky ze zpracovatelského a stavebního průmyslu, ze sektoru služeb a velkoobchodu s podmínkou dodržování zdravotních bezpečnostních předpisů uvedených v protokolech (viz níže). Tyto podniky mohly začít již od 27. 4. přípravu spojenou se zahájením výroby jako sanace, organizace pracovních procesů s vymezením odstupů a obstarání bezpečnostní zdravotní soupravy pro zaměstnance.

Podniky, které mohly i během krize koronaviru pokračovat ve výrobě, musí respektovat podmínky uvedené v protokolech ze 24. 4. s podpisem vlády a odborů, které obsahují předpisy pro udržení a nešíření koronaviru ve všech hospodářských sektorech.

Dalším krokem fáze 2 bude otevření obchodů a muzeí. Začátkem června aktuální vládní plány počítají s otevřením restaurací, barů, kadeřnictví a kosmetických salónů. Restaurace, bary, kadeřníci a kosmetická studia se vůči takto pozdnímu datu bouří. Podle obchodního průmyslového svazu utrpí sektor v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 miliard eur.

Návrat k obchodním a výrobním aktivitám také závisí na stavu v jednotlivých regionech, kde například v jižních regionech dochází k rychlejšímu uvolňování oproti více zasaženému severu. Naopak podle vládního dekretu ze dne 26. 4. 2020 v případě, že by během 4 až 5 dnů výrazně vzrostl počet případů nákazy koronavirem, resp. pokud R-t překročí hodnotu 1 bodu (tzn. 1 pozitivní osoba nakazí více než 1 další osobu) se může přikročit k obnovení lockdownu.

Školy ještě zůstávají zavřeny
Školy nadále zůstávají zavřené, a to až do září, jak v minulých týdnech žádala vědecká reprezentace.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, je během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Odstup, časová flexibilita a hygiena jsou hlavními hesly pro zahájení a provoz pracovních procesů.

Za kontrolu zabezpečení a dodržení zásad budou zodpovědní především zaměstnanci podniků. Budou rovněž založeny komise složené z odborníků, které budou provádět průběžné kontroly. Velice důležitou roli bude hrát dodržování soukromých informací o případných nakažených.

Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací. Na území Itálie bylo navíc zavedeno povinné nošení roušek.

Aktuálně však platí, že pohyb v Itálii je velmi omezen a musí být zdůvodněn a doložen místními dokumenty, které jsou platné jak pro místní obyvatele, tak i pro přepravce. Pro italské obyvatelstvo platí zákaz cestování mezi jednotlivými regiony.

Do Itálie je možné vstoupit na delší dobu, nicméně pouze pod podmínkou vykonané karantény v délce 14 dnů, nicméně zvláštní režim funguje pro krátké pobyty z pracovních důvodů. Tranzit je možný za splnění informační povinnosti pro pozemní dopravní prostředky v časovém úseku 24 hod., s možností prodloužení 12 hod. Osoby tranzitující letecky musí podat oznámení o motivech, finální destinaci, spojení a nevzdalovat se z míst specificky určených v rámci letištní budovy. Výjimky stejné jako uvedené výše.

Veškeré certifikace pro vstup a pohyb v Itálii je možné stáhnout v italském a českém jazyce na stránkách české velvyslanectví v Římě.

Jaké doklady potřebuje přepravce?
Italští a mezinárodní přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent
První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 %. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 %. Nicméně v předchozích dnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Nový italský Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o 8 % (celkově tedy 10 %) a nárůst dluhu na 155–160 % (podle odhadu Goldman Sachs o 161 %). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem 4 % na příští rok.

Nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13 %. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90 % nižší v meziročním srovnání.

Velmi silně zasažen je také automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 % (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 %). V březnu zaznamenal prodej nových aut a motorek o 97,5 %, od začátku roku 2020 v meziročním porovnání poklesl prodej o 50,7 %.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozorňuje na to, že při aktuálním uzavření 70 % výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nachází ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur. Každý čtvrtý malý a střední podnik přišel během karantény o 80 % obratu. V případě nedostatečné pomoci od státu zkrachuje do konce roku 2020 19 % firem. Podle Confindustria se průmyslová výroba v Itálii propadla v březnu a dubnu o 50 %. Jde o nejhorší recesi v poválečné době.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch navíc zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na úroveň BBB-. Tento krok podle agentury odráží výrazný dopad pandemie způsobené koronavirem na italskou ekonomiku.

Fitch předpověděla, že HDP Itálie v letošním roce klesne o 8 %. V příštím roce pak počítá s relativně silným hospodářským oživením.

Ministr financí Gualtieri uvedl, že zhoršení ratingu náležitě nezohledňuje důležitá hospodářská rozhodnutí EK a ECB. Dodal, že hospodářské základy Itálie jsou pevné. Vláda si je podle něj nicméně vědoma potřeby reformovat ekonomiku a snížit dluh.

Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující konkrétní kroky:

 1. Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí
  Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

  Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:
    - společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90% požadované výše financování;
    - krytí klesne na 80% u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70% u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
    - výše záruky nesmí překročit 25% obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
    - pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

  Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.
   
 2. Opatření k zajištění kontinuity podnikání
  Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

  Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.
   
 3. Daňová a účetní opatření
  Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

  Podrobně:
    - DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33% u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50% u příjmů nad 50 milionů EUR;
    - v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
    - pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33% bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
    - k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

  Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

  Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.“

  Italie zároveň podá Evropské komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. Komise předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci budou končit v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž bude žádat o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyšší než 100 milionů eur. Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur.

  Confindustria uvádí, že kromě likvidity je potřeba stimulovat domácí poptávku. Ocenila opatření ECB, v rámci něhož se dostává do produktivního procesu přes banky finanční likvidita, rovněž sociální a ekonomická opatření vlády, ale podtrhla potřebu stimulovat domácí poptávku. Pokud se nezvýší stimul společně s domácí spotřebou a investicemi, ekonomika se nerozjede.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 7.5.2020

29.4.2020, Milán

Aktuální počty oficiálně nakažených k 29. dubnu  jsou ve výši 203 591. Z toho 19 210 hospitalizováno, dalších 1795 na jednotkách intenzivní péče a 83 652 v domácím léčení. Dále italská civilní obrana eviduje 27 682 mrtvých a 71 252 uzdravených.

Potvrzuje se trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Přesto situace nadále zůstává komplikovanou, primárně v nejvíce zasažených oblastech Lombardii a Piemontu, které i přes absolutní karanténu vykazují vyšší počet nakažených.

Co se týká samotné nemoci, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 procent lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, která nejsou považovány za nezbytné.

Vládní vyhláška hovořila o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňovali fungovat. Konkrétně se jednalo o:

 • Služby a novinové stánky. Studia profesionálů zůstanou otevřená (účetní, právníci, ale také inženýři a architekti), stejně jako celý řetězec tisku, od papíru po velkoobchod knih, časopisů a novin až po informační a komunikační služby. Dále budou otevřeny novinové stánky a rodiny budou moci mít i nadále domácí pracovníky a pečovatele a také používat vrátného v kondominiu.
 • Zemědělství a potraviny. Vyhláška dále počítá s pokračováním činnosti pro zemědělské pěstování, šlechtění a produkci živočišných produktů. Stejně tak pokračují veškeré rybolovné a akvakulturní činnosti a výroba strojů pro „zemědělství a lesnictví“. Pokračuje činnost potravinářského a nápojového průmyslu a výroba strojů pro tato odvětví.
 • Suroviny a ropa. Pokračují činnosti pro „těžbu ropy a zemního plynu“ a „činnosti podpůrných služeb pro těžbu zemního plynu a ropy“, jako je rafinace.
 • Textilní průmysl. V textilním průmyslu se výroba „oděvních výrobků“ uzavřela, ale nevztahuje se na „výrobu netkaných textilií, oděvů, uniforem a jiných pracovních oděvů“.
 • Chemický a farmaceutický průmysl. Veškeré činnosti, které se týkají „výroby chemických výrobků, základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, pryžových výrobků, plastových výrobků, výroby skleněného zboží pro laboratoře, hygienického použití a lékáren“ mají nadále pokračovat.
 • Výrobní průmysl. Pokračuje výroba generátorů, transformátorů a zařízení pro distribuci a řízení elektřiny; výroba motouzů, lan, lan a sítí pro dřevěné obaly, výroba papíru a všech souvisejících strojů.
 • Primární veřejné služby. Nadále pokračují v činnosti osoby, které se podílejí na zajištění „dodávek elektřiny, plynu, plynu a klimatizačních jednotek a filtrů; sběru, úprav a dodávek vody “; „správy kanalizačních sítí “;„sběru a likvidace odpadu“.
 • Opravy a mechanika. Obecně jsou povoleny činnosti „opravy a údržba strojů a zařízení“, instalace „elektrických a instalatérských systémů“, „údržba a opravy motorových vozidel a motocyklů“, jakož i činnosti automobilů a příslušenství motorových vozidel.
 • Call centrum a dohled. Call centra, soukromé bezpečnostní služby a související služby, jako jsou dálkové dohledové kontroly, se nezastaví.

Vláda však již spustila přechod do takzvané fáze 2, kdy dochází k postupnému uvolňování opatření.

Na základě zlepšující se situace vláda 13.04. rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony ale stále uplatňují kompletní karanténu.

Dne 27.4. se otevřely exportní podniky z módního sektoru, automotive, hutnictví, ocelářství a gumárenství. Pokračuje stavebnictví, ale pouze pro sektory zdravotnictví, školství, v oblasti vězeňské a sociální a proti sesuvům půdy.

Od 4.5. budou moci zahájit svoji činnost další podniky ze zpracovatelského a stavebního průmyslu, ze sektoru služeb a velkoobchodu s podmínkou dodržování zdravotních bezpečnostních předpisů uvedených v protokolech (viz níže) Tyto podniky mohly začít již od 27.4. přípravu spojenou se zahájením výroby jako sanace, organizace pracovních procesů s vymezením odstupů a obstarání bezpečnostní zdravotní soupravy pro zaměstnance. Podniky, které mohly i během krize koronaviru pokračovat ve výrobě, musí respektovat podmínky uvedené v protokolech ze 24. dubna s podpisem vlády a odborů, které obsahují předpisy pro udržení a nešíření koronaviru ve všech hospodářských sektorech. 

Dále dne 18.5. otevřou obchody a muzea. Začátkem června aktuální vládní plány počítají s otevřením restaurací, barů, kadeřnictví a kosmetických salónů. Restaurace, bary, kadeřníci a kosmetická studia se vůči takto pozdnímu datu bouří. Podle obchodního průmyslového svazu utrpí sektor v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 miliard eur.

Podle vládního dekretu ze 26. dubna v případě, že by během 4 až 5 dnů výrazně vzrostl počet případů nákazy koronavirem, respektive pokud R-t překročí hodnotu 1 bodu (tedy 1 pozitivní osoba nakazí více než 1 další osobu) se může přikročit k obnovení lockdownu.

Školy ještě zůstávají zavřeny
Školy nadále zůstávají zavřené a to až do září, jak v minulých týdnech žádala vědecká reprezentace.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, bude během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Odstup, časová flexibilita a hygiena jsou hlavními hesly pro zahájení a provoz pracovních procesů.

Za kontroly zabezpečení a dodržení zásad budou zodpovědní především zaměstnanci podniků. Budou rovněž založeny komise složené z odborníků, které budou provádět průběžné kontroly. Velice důležitou roli bude hrát dodržování soukromých informací o případných nakažených.

Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací.

Aktuálně však platí, že pohyb v Itálii je velmi omezen a musí být zdůvodněn a doložen místními dokumenty, které jsou platné jak pro místní obyvatele, tak i pro přepravce. Do Itálie je možné vstoupit na delší dobu, nicméně pouze pod podmínkou vykonané karantény v délce 14 dnů.

Veškeré certifikace pro vstup a pohyb v Itálii je možné stáhnout v italském a českém jazyce na stránkách české velvyslanectví v Římě.

Jaké doklady potřebuje přepravce?
Italští a mezinárodní přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent
První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 procent. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 procent. Nicméně v předchozích dnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Nový italský Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o 8 % (celkově tedy 10 %) a nárůst dluhu na 155-160 % (podle odhadu Goldman Sachs o 161 %). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem 4 % na příští rok.

Nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13 %. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90 % nižší v meziročním srovnání.

Velmi silně zasažen je také automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 procent (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 procent). Prognóza je bohužel ještě těmější, než se očekávalo.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozorňuje na to, že při aktuálním uzavření 70% výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nachází ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch navíc zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na úroveň BBB-. Tento krok podle agentury odráží výrazný dopad pandemie způsobené koronavirem na italskou ekonomiku.

Fitch předpověděla, že HDP Itálie v letošním roce klesne o 8 procent. V příštím roce pak počítá s relativně silným hospodářským oživením.

Ministr financí Gualtieri uvedl, že zhoršení ratingu náležitě nezohledňuje důležitá hospodářská rozhodnutí EK a ECB. Dodal, že hospodářské základy Itálie jsou pevné. Vláda si je podle něj nicméně vědoma potřeby reformovat ekonomiku a snížit dluh.

Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující 4 konkrétní kroky:

 1. Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí

Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:

 • společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90% požadované výše financování;
 • krytí klesne na 80% u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70% u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
 • výše záruky nesmí překročit 25% obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
 • pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.

 1. Opatření k zajištění kontinuity podnikání

Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.

 1. Daňová a účetní opatření

Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

Podrobně:

 • DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33% u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50% u příjmů nad 50 milionů EUR;
 • v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
 • pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33% bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
 • k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.“

Italie zároveň podá Evropské komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. Komise předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci budou končit v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž bude žádat o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyšší než 100 milionů eur. Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur. 

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 29.4.2020

 

23.4.2020, Milán

Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká
V dubnu se krize kolem koronaviru v Itálii zvolna zlepšuje. Hospodářství je ale teprve na začátku problémů a vláda spěchá se záchrannými kroky.

Aktuální počty oficiálně nakažených k 22. dubnu  jsou ve výši 187.327. Z toho 23.805 lidí je hospitalizováno, dalších 2384 na jednotkách intenzivní péče a 81.510 v domácím léčení. Dále italská civilní obrana eviduje 25.085 mrtvých a 54.543 uzdravených.

Potvrzuje se trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Přesto situace nadále zůstává komplikovanou, primárně v nejvíce zasažených oblastech v Lombardii.

Co se týká samotné nemoci, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 procent lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, která nejsou považovány za nezbytné.

Aktuálně plat

ná vyhláška hovoří o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňují fungovat, uvádí seznam činností, které mohou i nadále zůstat aktivní. Zde je konkrétní seznam:

Služby a novinové stánky. Studia profesionálů zůstanou otevřená (účetní, právníci, ale také inženýři a architekti), stejně jako celý řetězec tisku, od papíru po velkoobchod knih, časopisů a novin až po informační a komunikační služby. Dále budou otevřeny novinové stánky a rodiny budou moci mít i nadále domácí pracovníky a pečovatele a také používat vrátného v kondominiu.

 • Zemědělství a potraviny. Vyhláška dále počítá s pokračováním činnosti pro zemědělské pěstování, šlechtění a produkci živočišných produktů. Stejně tak pokračují veškeré rybolovné a akvakulturní činnosti a výroba strojů pro „zemědělství a lesnictví“. Pokračuje činnost potravinářského a nápojového průmyslu a výroba strojů pro tato odvětví.
 • Suroviny a ropa. Pokračují činnosti pro „těžbu ropy a zemního plynu“ a „činnosti podpůrných služeb pro těžbu zemního plynu a ropy“, jako je rafinace.
 • Textilní průmysl. V textilním průmyslu se výroba „oděvních výrobků“ uzavřela, ale nevztahuje se na „výrobu netkaných textilií, oděvů, uniforem a jiných pracovních oděvů“.
 • Chemický a farmaceutický průmysl. Veškeré činnosti, které se týkají „výroby chemických výrobků, základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, pryžových výrobků, plastových výrobků, výroby skleněného zboží pro laboratoře, hygienického použití a lékáren“ mají nadále pokračovat.
 • Výrobní průmysl. Pokračuje výroba generátorů, transformátorů a zařízení pro distribuci a řízení elektřiny; výroba motouzů, lan, lan a sítí pro dřevěné obaly, výroba papíru a všech souvisejících strojů.
 • Primární veřejné služby. Nadále pokračují v činnosti osoby, které se podílejí na zajištění „dodávek elektřiny, plynu, plynu a klimatizačních jednotek a filtrů; sběru, úprav a dodávek vody “; „správy kanalizačních sítí “;„sběru a likvidace odpadu“.
 • Opravy a mechanika. Obecně jsou povoleny činnosti „opravy a údržba strojů a zařízení“, instalace „elektrických a instalatérských systémů“, „údržba a opravy motorových vozidel a motocyklů“, jakož i činnosti automobilů a příslušenství motorových vozidel.
 • Call centrum a dohled. Call centra, soukromé bezpečnostní služby a související služby, jako jsou dálkové dohledové kontroly, se nezastaví.

Vláda však již začíná projednávat a řešit spuštění takzvané fáze 2, kdy by mělo docházet k postupnému uvolňování opatření. Je možné, že první menší podniky budou otevřeny ještě před koncem dubna, nicméně větší uvolnění dojde až po začátku května, tedy po státních svátcích osvobození Itálie od fašismu a Svátku práce. V současné době se hovoří o zvolnění platných nařízeních v týdnu od 4. května na většině území Itálie.

Na základě zlepšující se situace vláda v pondělí 13.04. rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony ale stále uplatňují kompletní karanténu. Školy nadále zůstávají zavřené a to minimálně do 18. května, vědecká reprezentace ale žádá o otevření škol až v září.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, bude během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací.

Aktuálně však platí, že pohyb v Itálii je velmi omezen a musí být zdůvodněn a doložen místními dokumenty, které jsou platné jak pro místní obyvatele, tak i pro přepravce. Do Itálie je možné vstoupit na delší dobu, nicméně pouze pod podmínkou vykonané karantény v délce 14 dnů.

Veškeré certifikace pro vstup a pohyb v Itálii je možné stáhnout v italském a českém jazyce na stránkách české velvyslanectví v Římě.

Jaké doklady potřebuje přepravce?
Italští a mezinárodní přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent 
První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 procent. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 procent. Nicméně v předchozích dnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Nový italský Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o 8 % (celkově tedy 10 %) a nárůst dluhu na 155-160 % (podle odhadu Goldman Sachs o 161 %). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem 4 % na příští rok.

Nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13 %. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90 % nižší v meziročním srovnání.

Velmi silně zasažen je také automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 procent (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 procent). Prognóza je bohužel ještě těmější, než se očekávalo.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozorňuje na to, že při aktuálním uzavření 70% výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nachází ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur

Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující konkrétní kroky

 1. Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí

Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:

 • společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90% požadované výše financování;
 • krytí klesne na 80% u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70% u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
 • výše záruky nesmí překročit 25% obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
 • pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.

 1. Opatření k zajištění kontinuity podnikání

Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.

 1. Daňová a účetní opatření

Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

Podrobně:

 • DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33% u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50% u příjmů nad 50 milionů EUR;
 • v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
 • pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33% bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
 • k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.

Italie zároveň podá Evropské komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. Komise předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci budou končit v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž bude žádat o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyšší než 100 milionů eur. Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur. 

Premiér Conte bude také jednat se svými evropskými protějšky prostřednictvím videokonference, během níž hodlá zopakovat požadavek společné emise dluhopisů, jež se pro Itálii staly symbolem pomoci. Očekává se, že jednání budou velmi těžká vzhledem k rezistenci některých zemí vůči tomuto kroku.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 23.4.2020

 

6.4.2020, Milán

Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká
V dubnu se krize kolem koronaviru v Itálii zvolna zlepšuje. Hospodářství je ale teprve na začátku problémů a vláda spěchá se záchrannými kroky.

Potvrzuje se trend procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. V italských mediích se začínají objevovat první pozitivní signály o zlepšování situace, ale i přesto nadále zůstává komplikovanou, primárně v nejvíce zasažených oblastech v Lombardii.

Co se týká samotné nemoci, na celkovém vzorku vychází, že kolem 63 procent lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 21 % lidí má vážný průběh a 3 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 13 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

Podle dat civilní obrany 73 % nakažených patří do skupiny nad 50 let, průměrný věk nakažených je 62 let. Itálie provedla už víc než půl milionu testů.

Země oslaví tři svátky, režim zůstane přísný
Přes lehce pozitivní vývoj však nelze očekávat větší uvolnění režimu minimálně do Velikonoc, ale vláda spíše počítá s větším uvolňováním až začátkem května a to s ohledem na státní svátky, které probíhají od poloviny dubna do začátku května – jedná se o Velikonoce, osvobození Itálie od fašismu a následný svátek práce.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent
Je zcela jasné, že snížení HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích očekává až na úrovni 10 procent. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhaduje, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 procent. V roce 2021 se pak očekává částečné zotavení a oživení ekonomiky.

Velmi silně zasažen je automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 procent (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 procent). Prognóza je bohužel ještě těmější, než se očekávalo. Navíc se předpokládá, že v období mezi březnem a dubnem přijde automobilový trh o prodeje ve výši 350 tisíc automobilů.

Zástupci výrobního sektoru tedy mluví o ostrém zásahu do srdce italské ekonomiky a varují, že je nutné okamžitě jednat a přijmout masivní opatření, která ještě dosud nikdy nebyla přijata a to jak na národní, tak i celoevropské úrovni, aby nedošlo k masovému propouštění a ekonomické depresi.

Po dekretu Cura Italia a prvních investicích do italské ekonomiky tedy italská vláda již pracuje na nových opatřeních na podporu zdecimovaného hospodářství kvůli koronaviru. Tentokrát se hovoří o další sumě od 25 miliard eur výše. Je však jasné, že nový italsky finanční a ekonomický dokument nebude představen do 10. dubna, jako obvykle, a nebude zaslán do 30. dubna na posouzení Evropské komisi.

Na základě předchozích opatření také začala být vyplácena podpora některým skupinám OSVČ ve výši 600 eur.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 6.4.2020

 

23.3.2020, Milán

Počty oficiálně nakažených k 22. 3. 2020 dosáhly 59 138 (z toho 19 846 pacientů je hospitalizováno, dalších 3009 osob je na jednotkách intenzivní péče a 23 783 nakažených v domácím léčení). Dále italská civilní obrana eviduje 5476 mrtvých a 7024 uzdravených. Včera po dlouhé době došlo ke snížení nového počtu nakažených, což přináší naději, že by snad mohlo dojít tento týden k překonání vrcholu nákazy – bude záležet na datech z dalších dnů. Informace je však nutné brát s určitou rezervou, neboť na jednotkách intenzivní péče a v nemocnicích docházejí místa, stejně tak k omezenému množství prováděných testů.

Na celkovém vzorku 16 335 dále vychází, že kolem 57 % aktuálně nakažených lidí nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 22 % lidí má vážný průběh a 5 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana aktuálně uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“). Dle dat civilní obrany 74 % nakažených patří do skupiny nad 50 let věku, průměrný věk nakažených je 63 let. Věk zemřelých je 80 let. Itálie aktuálně provedla 258 000 testů.

Nadále probíhá klinická studie léků, primárně italského léku Tocilizumab od firmy La Roche-Hoffmann, který jsem zmiňoval minulý týden. Aktuální studie probíhá ve 281 nemocnicích po celé Itálii. Benátská oblast zároveň začne s testováním japonského léku Avigan.

Nejvíce zasaženým regionem zůstává Lombardie s celkovým počtem 27204 nakažených. Město Milán aktuálně eviduje 5096 nakažených. Siln+ zasaženými provinciemi jsou také významně industrializované oblasti měst Bergamo a Brescia, které se až do sobotního prohlášení snažily ve velkém držet výrobu a právě z fabrik se generovalo velké množství nakažených.

Nová mimořádná opatření pro ochranu zdraví a podporu hospodářství
Novým vládním dekretem došlo ke zpřísnění karantény a uzavření výroby od 25. března v celé Itálii. Účinek dekretu je posunut, aby se firmy stačily připravit, a měl by trvat minimálně do 3. dubna. Odbory nicméně vyhrožují generální stávkou, protože tvrdí, že seznam firem, které mají nadále fungovat, je příliš dlouhý.

Mezi sektory, které se vláda primárně rozhodla uzavřít v průběhu příštích dnů, patří všechny činnosti související s ocelářským a metalurgickým řetězcem, od vysokých pecí po zpracování. Zastaví se také veškeré aktivity půjčovny vozidel a kompletní sektor stavebnictví, včetně rekonstrukcí, s výjimkou části infrastruktury (jedná se konkrétně o staveniště Ponte Morandi). Je zřejmé, že platí všechna omezení předchozí vyhlášky. Veškerá civilní nařízení se však ještě mnohem více zpřísnila.

Vyhláška hovoří o pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňují fungovat, uvádí seznam činností, které mohou i nadále zůstat aktivní:

 • Služby a novinové stánky. Studia profesionálů zůstanou otevřená (účetní, právníci, ale také inženýři a architekti), stejně jako celý řetězec tisku, od papíru po velkoobchod knih, časopisů a novin až po informační a komunikační služby. Dále budou otevřeny novinové stánky a rodiny budou moci mít i nadále domácí pracovníky a pečovatele a také používat vrátného v kondominiu.
 • Zemědělství a potraviny. Vyhláška dále počítá s pokračováním činnosti pro zemědělské pěstování, šlechtění a produkci živočišných produktů. Stejně tak pokračují veškeré rybolovné a akvakulturní činnosti a výroba strojů pro „zemědělství a lesnictví“. Pokračuje činnost potravinářského a nápojového průmyslu a výroba strojů pro tato odvětví.
 • Suroviny a ropa. Pokračují činnosti pro těžbu ropy a zemního plynu a činnosti podpůrných služeb pro těžbu zemního plynu a ropy, jako je rafinace.
 • Textilní průmysl. Výroba oděvních výrobků se uzavřela, ale nevztahuje se na výrobu netkaných textilií, oděvů, uniforem a jiných pracovních oděvů.
 • Chemický a farmaceutický průmysl. Veškeré činnosti, které se týkají výroby chemických výrobků, základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, pryžových výrobků, plastových výrobků, výroby skleněného zboží pro laboratoře, hygienického použití a lékáren mají nadále pokračovat.
 • Výrobní průmysl. Pokračuje výroba generátorů, transformátorů a zařízení pro distribuci a řízení elektřiny; výroba motouzů, lan, lan a sítí pro dřevěné obaly, výroba papíru a všech souvisejících strojů.
 • Primární veřejné služby. Nadále pokračují v činnosti osoby, které se podílejí na zajištění dodávek elektřiny, plynu, plynu a klimatizačních jednotek a filtrů; sběru, úprav a dodávek vody; správy kanalizačních sítí; sběru a likvidace odpadu.
 • Opravy a mechanika. Obecně jsou povoleny činnosti opravy a údržba strojů a zařízení, instalace elektrických a instalatérských systémů, údržba a opravy motorových vozidel a motocyklů, jakož i činnosti automobilů a příslušenství motorových vozidel.
 • Call centrum a dohled. Call centra, soukromé bezpečnostní služby a související služby, jako jsou dálkové dohledové kontroly, se nezastaví.

Přepis vládní vyhlášky: Dekret-italske-vlady-na-podporu-ekonomiky.pdf (650 kB)

Již minulý týden společnost Cerved představila dvě možné studie vývoje. Podle jednoho skončí krize v květnu a obrat italských firem by se měl navrátit do původní úrovně do roku 2021. Druhá varianta počítá s krizí trvající do konce roku 2020, kdy by zkrachovalo 10 % firem, obrat hotelů a cestovních kanceláří by se propadl o 73 %, výrobní sektor o 45 %. Návrat ekonomiky do původního stavu by trval dalších šest měsíců a italské firmy by přišly o 460 mld. eur zisku. Krize však zároveň přinesla zrychlení digitalizace. Studie zároveň konstatuje výrazné navýšení obratu online sektorů, potravinářství a farmaceutika.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 23.3.2020

 

18.3.2020, Milán

Nejpostiženější v EU je Itálie
V Itálii byl přijat dekret o uzavření regionu Lombardie a dalších 14 nejvíce postižených provincií nemoci COVID-19 do celkové karantény. Tento dekret je platný do 3. dubna 2020 s možností prodloužení až na půl roku. Následně byla působnost vládního vyhlášení rozšířena na celé území Itálie.

Itálie už je druhou nejpostiženější zemí světa – denně umírají na následky nemoci desítky lidí. Průměrný věk zemřelých je nicméně ve výši 80 let. Nejvíce zasaženým regionem je Lombardie, kde je v polovině března přes třináct tisíc nakažených. Nemoc se však již rozšířila do celé země, jižní regiony zavedly povinnou karanténu pro všechny, kteří v posledních hodinách volného pohybu osob odcestovali na jih.

Jedním z hlavních bodů nového dekretu je právě omezení pohybu osob. Přesun lidí se může uskutečnit pouze tehdy, je-li motivován pracovními potřebami nebo nezbytnými situacemi nebo ze zdravotních důvodů, které mají být potvrzeny vlastním prohlášením a vyplněním příslušné dokumentace. Absolutní zákaz, který nepovoluje výjimky, se týká osob, které byly podrobeny karanténnímu opatření, nebo které byly pozitivně testovány na virus.

Přepravci zboží (jejichž činnost je povolena) mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami a musejí se prokázat:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášením zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

S cílem co nejvíce omezit pohyb osob vláda nadále podporuje firmy k využívání a aplikování systému smart working a home office, které bude možné aplikovat až do 31. července 2020 pouhým nařízením ze strany zaměstnavatele, a zároveň využití uplatnění dovolené či nuceného neplaceného volna.

Miliardová injekce do ekonomiky
Italská vláda podpoří koronavirem ohrožené hospodářství miliardovou finanční injekcí. Minulý týden schválila navýšení fondu na podporu ekonomiky, firem a fyzických osob na 25 miliard eur. Z části jde o peníze z fondů EU. Navíc se nemusí jednat o finální číslo. Na stole je další dubnový balíček, který se bude odvíjet od aktuálního stavu.

Původní balík počítá s prvními 12 miliardami na okamžité užití a je rozdělen na zdravotnické prostředky a prostředky civilní obrany. Další peníze jsou určeny na půjčky firmám, slevy na daních, podporu podniků k vyplácení mezd (primárně pro firmy do 15 zaměstnanců), a podporu rodin.

Celkem čtyři miliardy eur by měly jít na podporu exportu. Počítá se s omezením například i splátek na bydlení a hypotéku pro ty, co by ztratili práci. Vláda nicméně deklarovala, že o ni kvůli koronaviru nikdo nepřijde.

Vláda zároveň  podepsala se zástupci největších odborových organizací dohodu o 13 bodech, která umožní podnikům ve všech odvětvích zajistit bezpečnost pracovníků (pomocí opatření na zajištění sociálního zabezpečení a omezením či pozastavením práce). Cílem je zachovat industriální výrobu v Itálii a zamezit dalším drastickým dopadům na ekonomiku.

Dohoda představuje manuál a informace pro jednotlivé podniky, jak mají řešit následující body:

 • Vstup pracovníků do prostorů firmy a způsoby přístupu externích dodavatelů;
 • Čištění a sanitace společností;
 • Osobní hygienická opatření;
 • Osobní ochranné prostředky;
 • Správa společných prostor (jídelna, šatny, kuřácké prostory, automaty na nápoje a občerstvení);
 • Obchodní organizace (směna, cestování a inteligentní práce);
 • Řízení pracovní doby;
 • Remodulace úrovní produkce;
 • Řízení vstupu a výstupu zaměstnanců;
 • Interní cestování, schůzky, akce a školení;
 • Pokyny pro symptomatické osoby ve společnosti;
 • Zdravotní dohled, kompetence závodních lékařů;
 • Aktualizace regulačního protokolu.
 • Přes veškeré vládní snahy dochází k postupnému uzavírání fabrik, které avizovaly už i velké společnosti jako FCA (Fiat-Chrysler), Pirelli, Denso, Teksid, M4U, Elbi, Lear, Maserati, Thales Alenia Space a další.

Většina ze zmíněných subjektů se odkazuje na ochranu zdraví zaměstnanců a snahu zamezit rychlejšímu šíření nemoci, případně se došlo k dohodě s odbory ve firmách. Mnoho vedení firem však také odkazuje na nemožnost kompilace finálního produktu s ohledem na nedostatek součástek, kdy došlo k narušení dodavatelských řetězců, a také značnou absenci pracovníků blížící se úrovni od 30 až 40%.

Italský tisk zároveň upozornil, že dochází k řadě problémů s přechodem zboží přes rakousko-italské hranice a na hranicích se Slovinskem s ohledem na Rakouskem zavedené zdravotní kontroly.

Největší problém je v průsmyku Brenner, kde za normálních okolností projede denně 4 až 5 tisíc kamionů. Po zavedení kontrol se toto číslo snížilo asi o polovinu a tvořily se místy až devadesátikolometrové kolony k městu Bolzano. Nadále však platí volný pohyb zboží.

Nejvíce zasažen je aktuálně podle zástupce CzechTrade italský turistický ruch, který se na HDP podílí 13 procenty. Celkové škody se dle italského Svazu obchodu a cestovního ruchu aktuálně pohybují ve výši 7 – 8 miliard eur a budou se nadále zvyšovat.

Šíření koronaviru už začíná ovlivňovat celou italskou ekonomiku. Italská ekonomika bohužel není v nejlepší kondici a fakt, že koronavirus zasáhl právě průmyslový sever a hlavně region Lombardii, který se z 25% podílí na tvorbě HDP, se určitě nebude pozitivně reflektovat na ekonomických výsledcích země. Navíc celkově tři nejvíce zasažené severní regiony (Lombardie, Benátko a Emilia-Romagna) se podílí na HDP z 40% a na exportu z 50%. Jedná se tedy o opravdu citelný zásah, který může potenciálně z dlouhodobého hlediska vyústit v komplikaci nejenom pro Itálii, ale celou eurozónu.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 18.3.2020

Všichni naši kolegové ze zahraničních kanceláří pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.