Desatero pro obchodování se Španělskem

 1. Připravte si prodejní argumenty
  Očekává se jasné představení nabízeného výrobku/služby, kdy není vhodné zabíhat do velkých detailů. Projednání cenových podmínek, jakožto důležitého parametru obchodu, se očekává již v průběhu jednání. Cenová nabídka by měla být jednoznačná a doprovázená vhodnou prodejní argumentací.
 2. Bez španělštiny se neobejdete
  Ačkoliv je angličtina používaná ve větších exportně zaměřených firmách, v případě prvního kontaktu a akvizičních materiálů se bez španělštiny neobejdete.
 3. Nezapomínejte na průběžnou komunikaci
  Při prvním kontaktu raději zatelefonujte, než pošlete e-mail nebo fax. Zdvořilá telefonická komunikace je preferovaná i po zaslání emailu a průběžný telefonický kontakt je často klíčem k navázání obchodních vztahů.
 4. Nepodceňuje svůj zevnějšek
  Španělé při formálním pracovním styku preferují klasické odívaní (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si na módu a eleganci. Tímto prismatem posuzují i svého obchodního partnera.
 5. Očekává se loajalita k firmě
  Španělská společnost si nepotrpí na tituly, důležitější bývá postavení. Respektovány jsou starší osoby, jejichž postavení v hierarchii firmy je obvykle vyšší. Při jednání bývá oceňována zdrženlivost a transparentnost.
 6. Důraz na design a grafické zpracování
  Nejen design výrobku, ale také grafické zpracování promo materiálů a firemních prezentací bývá velmi důležitým kritériem pro výběr partnera. Při jednání je vhodné použít stručnou, originálně pojatou firemní prezentaci, která zaujme.
 7. Pošlete kompetentního pracovníka
  Očekává se kompetentnost ve smyslu pravomoci učinit rozhodnutí jménem firmy. Po ukončení jednání bývá zpravidla ústní dohoda stvrzena písemným dokumentem. Mezitím se očekává pružná reakce na poptávku.
 8. Nechovejte se nadřazeně
  Od Středoevropanů se neočekává smlouvání ani příliš temperamentní jednání. Nebývá vítána nadřazenost. Se španělským partnerem není vhodné diskutovat na téma španělská politika, katolická víra, separatistické tendence regionů či býčí zápasy.
 9. Budujte vztah s partnerem
  Ve Španělsku se investice do budování osobního vztahu ke klientovi vyplatí. Většina firem je ochotna spolupracovat až po delší známosti s partnerem. K navázání bližšího vztahu slouží obvyklé přestávky v průběhu jednání, kdy bývá prostor pro neformální osobní rozhovor. Vhodná témata ke krátké konverzaci jsou rodina, gastronomie, cestování, sport.
 10. Prověřte si bonitu svého partnera
  Totéž je vhodné činit opakovaně v pravidelných šestnáctiměsíčních intervalech. Věnujte patřičnou pozornost uzavírání smlouvy, kterou konzultujte s právníky se znalostí španělského obchodního práva. Vyplatí se vám to!