Agrární mise spojená s účastí na výstavě Agrokomplex Ufa, Rusko 2018

Ministerstvo zemědělství ČR společně s agenturou CzechTrade připravují Agrární misi spojenou s účastí na výstavě Agrokomplex Ufa v Rusku. 

PROČ JSME VYBRALI TUTO VÝSTAVU A TENTO REGION?

  • Region se nachází v centru Ruska, na pomezí evropské a asijské části země. Je zde velmi rozvinutý průmysl (těžba a zpracování ropy a další) i zemědělství. Republika Baškortostán je jedním z nejsilnějších a politicky nejstabilnějších regionů Ruska, vyniká v oblasti zemědělství. Zemědělská půda zaujímá 7,36 tis. ha (cca 3,4 % rozlohy Ruska) a region se podílí na zemědělské produkci Ruska z 3,2 %. Hlavními rostlinnými komoditami jsou pšenice, žito, oves, ječmen, cukrová řepa, slunečnice a zelenina. Živočišná výroba je zaměřena na chov masného a mléčného skotu, ovcí (maso a vlna), drůbeže, prasat, koní, včelařství. Region byl v předchozích letech na prvním místě v Rusku v produkci mléka, počtu kusů skotu, produkci kumysu (zkvašené kobylí mléko) a medu.
  • Také lokální vládní politika je zaměřena na rozvoj agrárního sektoru, vláda poskytuje zemědělcům cílenou podporu, aby i nadále tento sektor zůstal důležitým prvkem regionálního hospodářství. Mezi klíčové oblasti, na které se místní vláda dlouhodobě zaměřuje, patří např. modernizace a zavádění nových zemědělských technologií a vybavení ke zlepšení zpracování surovin a produkce a další. Je zde zájem o spolupráci ve všech oblastech, kde mají čeští partneři co nabídnout - živočišná i rostlinná výroba a následné zpracování (chov skotu - technologie, krmiva, genetika, ekologické zemědělství - sadba, osiva; skleníky, skladovací prostory, zemědělské a potravinářské stroje a zařízení atd.)
  • AGROKOMPLEX jako nejvýznamnější oborová výstava v regionu efektivně nabízí přímé obchodní příležitosti. Akci navštěvují odborníci a nákupčí nejen z Baškortostánu a sousedních regionů RF, ale i z blízkého zahraničí. V této oblasti je výrazně menší konkurence zahraničních vystavovatelů, přičemž vláda Baškortostánu má tradičně velký zájem o spolupráci především s Českou republikou. To je dáno řadou úspěšných projektů, které české firmy v tomto regionu v nedávné minulosti realizovaly a aktivní spoluprací na oficiální úrovni. V rámci výstavy se plánuje uspořádání kulatého stolu, kde se české firmy budou moci prezentovat, v případě zájmu i další aktivity.

KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK BYLO UZAVŘENO. 

Termín: 13. 3. 2018 - 16. 3. 2018
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Ufa, Baškortostán, Rusko
Oborová specializace: Zemědělství a lesnictví
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Trnková Jana
Ing. Jana Trnková
Exportní konzultant
jana.trnkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 583
M: +420 702 213 099

Odborný garant

CzechTrade Tel Aviv

Ing Jiří Mašata
Ředitel regionálního centra
jiri.masata@czechtrade.cz T: +972 989 13761
M: +972 528 797 159