AGRO ANIMAL SHOW 2017

AGRO ANIMAL SHOW 2017 je mezinárodním veletrhem technologií chovu a krmení zemědělských zvířat, zařízení a technologie pro rostlinnou výrobu, logistiku a skladování zemědělských plodin a obilí.

Zahraniční zastoupení CzechTrade Kyjev připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české firmy. Nabízíme představení vašich výrobků a novinek na společné expozici, kde vám po celou dobu konání veletrhu bude k dispozici zástupce zahraniční kanceláře. 

 

PROČ SE INVESTICE DO AGRO ANIMAL SHOW VYPLATÍ?

 • Díky velkým zemědělským plochám je Ukrajina významným evropským producentem zemědělské produkce.
 • Agroprůmyslový sektor zaujímá vedoucí místo v ukrajinské ekonomice a podílí se 14 % na HDP země a 40 % na celkovém vývozu Ukrajiny.
 • Přes stávající finanční potíže probíhá proces modernizace a zavedení nových technologií, především ve farmách, které jsou součástí velkých finančně-průmyslových skupin.
 • Po třech letech negativní dynamiky zaznamenala v r. 2016 ukrajinská ekonomika nárůst HDP ve výši 1 %, v r. 2017 se očekává, že ten ukazatel dosáhne 2 %.

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný český stánek s limitovanou kapacitou (předpoklad 24 m2), na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Kolektivní stánek bude umístěn v hale č. 1 (výstavní akce bude probíhat ve třech halách, které jsou propojeny chodbou). 

Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 

 

OSOBNÍ ÚČAST

 • Plocha v rámci společné expozice (cca 6 m2 včetně společného zázemí) s uvedením názvu firmy na límci stánku.
 • Standardní vybavení - infopult, stůl + 3 židle, přípojka na elektřinu, společná kuchyňka.
 • Zápis do katalogu účastníků veletrhu.
 • Dva vystavovatelské průkazy.
 • Možnost nalepení plakátu/banneru na stěně stánku.
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu.
 • CENA: 38 000,- Kč + DPH.

 

KATALOGOVÁ PREZENTACE

Prezentace firmy formou vystavení katalogů a zastupování firmy při jednání s návštěvníky stánku na stánku CzechTrade:

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci.
 • Propagace před akcí, zejména na internetových stránkách ukrajinské kanceláře CzechTrade.
 • Zápis do katalogu účastníků veletrhu.
 • Vytipování a oslovení vhodných obchodních kontaktů, jejich pozvání na akci jménem CzechTrade.
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Kyjev formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Prezentace firmy v průběhu veletrhu, sběr obchodních kontaktů a poptávek.
 • Jednání s návštěvníky stánku jménem firmy.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 10 000,- Kč + DPH.

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 16. 12. 2016.

Termín: 15. 2. 2017 - 17. 2. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Oborová specializace: Zemědělství a lesnictví
Teritoriální zaměření: Ukrajina
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Hlavnička Martin
Ing. Martin Hlavnička
Exportní konzultant - senior
martin.hlavnicka@czechtrade.cz T: +420 224 907 868
M: +420 724 249 783

Odborný garant

CzechTrade Kyjev

Antonenko Oksana
Oksana Antonenko
Vedoucí zahraniční kanceláře