ALIMENTARIA 2018

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu ALIMENTARIA 2018.

Veletrh Alimentaria je nejdůležitějším španělským veletrhem v potravinářském sektoru s mezinárodním rozsahem.

V roce 2016 se daného ročníku účastnilo okolo 4.000 vystavovatelů z 65 zemí, kteří měli možnost prezentovat své produkty více jak 140.000 návštěvníků z celého světa (nejvíce však ze Španělska, Itálie, Francie, Portugalska a Německa).

Národní prezentace budou ve společném pavilonu s BIO a dietními potravinami, což umožňuje zaměřit pavilon výhradně tímto specifickým směrem.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení španělských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

PROČ SE ÚČASTNIT ALIMENTARIA 2018?

 • V posledních letech se významně zvýšila výroba, prodej a spotřeba BIO a ekologických potravin a ze Španělska se stal jeden z nejrychleji se rozvíjejících trhů v Evropě.
 • Největší podíl spotřeby ekologických potravin probíhá skrze specializované prodejny, které v posledních letech zažívají velice silný nárůst co do počtu existujících prodejen. Na trhu existuje vysoké množství řetězců BIO supermarketů, desítky distributorských firem a postupně se objevují ostrůvky zdravé výživy i ve větších supermarketech.
 • Výhodou pro české firmy je také to, že se zde doposud silně neetablovaly jednotlivé značky a spotřebitelé jsou ochotni zkoušet nové produkty, bez ohledu jejich příslušnost. To ale nebude trvat věčně a i proto je důležité pokusit se o vstup na daný trh právě teď.
 • Veletrh je vhodným krokem nejen pro vyhledání nových obchodních partnerů, ale také pro upevnění již existujících vazeb a zviditelnění vaší značky. Mnozí z oslovených distributorů
 • Mezinárodní přesah daného veletrhu je vhodnou platformou pro etablování vaší firmy nejen na španělském, ale i na mezinárodním trhu. Nenechte si ujít navázání nových obchodních vztahů a zjištění aktuálních trendů v oboru.
 • Větší výstavní plocha poté zaručuje „nepřehlédnutelnost“ stánku a jeho prestižní umístění v rámci veletrhu. Speciální katalog všech participujících firem umožní intenzivní propagaci před samotnou akcí i na místě.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

 

V rámci pavilonu České Republiky nabízíme prostor pro představení Vašich výrobků a firmy. Po celou dobu budou k dispozici zástupci zahraniční kanceláře pro případné tlumočení a asistenci při jednáních.

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU

 • Prezentaci Vaší společnosti na českém pavilonu o minimální ploše 38m2 (7m2 pro jednotlivého účastníka).
 • Stručný informační profil Vaší firmy ve španělštině a angličtině na základě dodaných materiálů.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů na oficiálních stránkách.
 • Zveřejnění informací o akci a loga Vaší společnosti na stránkách zahraničního zastoupení CzechTrade v Madridu.
 • Marketingovou kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů pro pozvání k jednání na stánek.
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • 2 ks vystavovatelských průkazů a 8 ks návštěvnických průkazů pro každou participující firmu.
 • Zázemí v národním pavilonu
 • CENA: 78.000,- Kč + DPH

KATALOGOVÁ PREZENTACE NA VELETRHU

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem, dle předem specifikované cílové skupiny, se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci.
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Madrid formou katalogů / prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 20.000,- Kč + DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu ALIMENTARIA 2018 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30. 11. 2017.

Termín: 16. 4. 2018 - 19. 4. 2018
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Barcelona, Španělsko
Oborová specializace: Potravinářský průmysl
Teritoriální zaměření: Španělsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Trnková Jana
Ing. Jana Trnková
Exportní konzultant
jana.trnkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 583
M: +420 702 213 099

Odborný garant

CzechTrade Madrid

Bc. Jindrová Petra
Bc. Petra Jindrová
Vedoucí zahraniční kanceláře
petra.jindrova@czechtrade.cz T: +34 917 610 259
M: +34 637 484 040