AQUATHERM Almaty - NOVUMM KET 2022/034K

AQUATHERM Almaty 2022 je již 14. ročník mezinárodního veletrhu, který se zaměřuje na energeticky úsporné vytápění, ventilaci, klimatizaci, průmyslové chlazení, úpravu vody, obnovitelnou energii, vodovodní instalaci a bazény. Více informací o veletrhu lze nalézt na: https://aquatherm-almaty.kz/en/

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů),
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu,
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici.

Jsou dvě možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama,
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou,
  • jednotný vzhled expozice.

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích,
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama,
  • libovolné umístění a grafika stánku.

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/. Přijímáme přihlášky k účasti s podporou.

Termín: 7. 9. 2022 - 9. 9. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Almaty, Kazachstán
Oborová specializace: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Zegzulková Terezie
Mgr. Terezie Zegzulková
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
terezie.zegzulkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 547
M: +420 725 962 123