AQUATHERM NITRA 2023 - NOVUMM 2023/002N

Aquatherm Nitra 2023 je mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky.

Národní výstaviště AGROKOMPLEX NITRA, Slovenská republika

7.2. - 10.2.2023

https://www.aquatherm-nitra.com/

  • výrobci a obchodníci zde získají ucelený přehled o trhu a obdrží a prohloubí vysoce kvalitní kontakty,
  • záruka nejnovějších trendů, odborných znalostí a služeb,
  • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
  • 20. ročník navštívilo během 4 veletržních dnů 14 916 návštěvníku a vystavovalo 211 subjektů.

- veletrh Aquatherm Nitra 2023 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele.

Kontakt a přihlášení:


Michaela Dvořáková

michaela.dvorakova@czechtrade.cz

724 863 411 / 224 907 546


Termín: 7. 2. 2023 - 10. 2. 2023
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Nitra, Slovensko
Oborová specializace: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření:
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Dvořáková Michaela
Ing. Michaela Dvořáková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
michaela.dvorakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 546
M: +420 724 863 411