Australian National Manufacturing Week / AUSTECH 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Australian National Manufacturing Week / AUSTECH 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení australských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

 

Veletrh AUSTECH & NATIONAL MANIFACTURING WEEK je pořádaný jednou za dva roky, jedná se o největší událost strojírenského průmyslu v Austrálii, na Novém Zélandu a celé Oceánii. Nabízí prestižní expozici pro všechny firmy, jejichž cílem je prorazit na australském trhu. Přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a jejich oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení sektorových nákupčích.

Zahraniční zastoupení CzechTrade Sydney společně s Generálním konzulátem ČR v Sydney připravují prezentaci českých firem. Nabízíme představení vašich výrobků a novinek na společné expozici, kde vám po celou dobu konání veletrhu bude k dispozici zástupce zahraniční kanceláře agentury CzechTrade.

 

PROČ SE INVESTICE DO AUSTECH & NATIONAL MANIFACTURING WEEK 2017 VYPLATÍ?

 • TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ Z ŘAD ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, AUSTECH & NATIONAL MANIFACTURING WEEK nabízí jedinečnou příležitost pro dodavatele technologií výroby zařízení, technologií a služeb předvést své inovativní a mezinárodně uznávané produkty projektantům a obchodním zástupcům ve zpracovatelském průmyslu.
 • Top B2B KONFERENCE – přitahuje návštěvníky typu decision-makers, kteří na veletrhu hledají zajímavé nové produkty pro své podnikání.
 • Jediný veletrh v Austrálii SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENÝ NA STROJÍRENSTVÍ, výrobní zařízení a příbuzné obory.
 • POKRYTÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ TRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ A ZPRACOVÁNÍ PLECHU.
 • MINIMALIZACE NÁKLADŮ spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na veletrhu díky společné české expozici.
 • ZÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY na produkt české společnosti.

 

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME VÝHODNÉ VARIANTY OSOBNÍ A KATALOGOVÉ ÚČASTI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

 

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu o celkové ploše 18m2.
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím.
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy.
 • Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR.
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 36 000,- Kč + DPH.

 

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci.
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Sydney formou katalogů, prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 19 000,- Kč + DPH.

 

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE K ÚČASTI NA VELETRHU - ASISTENCE PŘED VELETRHEM A PO NĚM

 • Individuální vyhledání potenciálních partnerů v Austrálii či Novém Zélandu z různých informačních zdrojů podle Vámi zadaného profilu.
 • Kontaktování oborových asociací za účelem zjištění dalších důležitých informací.
 • Telefonické oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby, představení Vaší společnosti a produktů, ověření zájmu o osobní jednání s pozváním na stánek.
 • Doplňkové vyhledání a oslovení partnerů, se kterými neproběhla jednání během akce.
 • Udržování kontaktů navázaných na akci (zaslání děkovného dopisu, upřesnění konkrétních požadavků a projektů po skončení akce atp.).
 • Uvedená cena platí pro vyhledání a oslovení cca 20 firem, po dohodě lze rozsah služby individuálně upravit.
 • CENA: 15 000,- Kč + DPH.

 

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE NAD RÁMEC VELETRHU - ASISTENCE PŘED VELETRHEM, BĚHEM A PO NĚM

 • Cesty za klienty mimo Sydney, doprovod a asistence reprezentanta MPO v Sydney
 • Další služby dle domluvy s kanceláří Zastoupení MPO v Sydney
 • CENA: DLE DOHODY

 

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorce akce do 31. 1. 2017.

Termín: 9. 5. 2017 - 12. 5. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Melbourne, Austrálie
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Austrálie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková
Exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz M: +420 724 340 444

Odborný garant

CzechTrade Sydney

Ing. Helikar Vojtěch
Ing. Vojtěch Helikar
Vedoucí zahraniční kanceláře
vojtech.helikar@czechtrade.cz T: 61280956374
M: 61474135224