CleanExpo 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu CLEANEXPO 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení ruských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Podpora českého exportu v oblasti profesionálního úklidu, sanitární techniky, hygieny, chemického čištění a praní, umožní prezentaci těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují. Díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

PROČ SE INVESTICE DO VÝSTAVY CLEANEXPO VYPLATÍ?

 • Veletrh CLEANEXPO se koná každoročně. Nabízí PRESTIŽNÍ EXPOZICI v oblasti zařízení a materiálů pro profesionální úklid, sanitární techniky, hygieny, chemického čištění a praní.
 • Akce, jež má mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům PŘÍMÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI a její oblíbenost potvrzuje solidní návštěvnost výhradně odborníků i zastoupení sektorových nákupčích.
 • Veletrh CLEANEXPO má 18-ti letou tradici na půdě mezinárodně uznávaných veletrhů.
 • Veletrh se zaměřuje na následující oblasti: sanitární technika, hygiena, zařízení a materiály pro úklid, chemické čištění.
 • Cílem- je využít tyto VÝZNAMNÉ OBOROVÉ AKCE V RUSKU a více zviditelnit české firmy na trhu
 • ODBORNÉ KONFERENCE přitahují návštěvníky typu decision-makers

CÍL PREZENTACE

 • Založit novou tradici společných účastí českých firem na veletrhu CLEANEXPO
 • Získání nových exportních příležitostí pro české firmy, navázání spolupráce s firmami v tomto odvětví
 • Získání informací o nových trendech, projektech v jednotlivých segmentech
 • Zprostředkování „B2B“ kontaktů českých dodavatelů a odběratelů v Rusku
 • Představení a podpora českých firem jako potenciálních dodavatelů na jedné z předních akcí v oboru a asistence při navazování kontaktů s ruskými partnery
 • Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavách
 • Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy napříč příslušným odvětvím
 • Představení ČR a služeb státu pro ruské firmy - získání exportních příležitostí a podpořit image České Republiky v tomto segmentu trhu

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti na českém společném stánku
 • Stolek se 3 židlemi pro jednání, info pult, stojan na katalogy, společné zázemí
 • Možnost umístění loga a 1 většího plakátu/reklamy firmy na stěnovém panelu společného stánku (další panely dle možností)
 • Omezený prostor pro vystavení menšího počtu vzorků produkce (větší počet nebo rozměr exponátů pouze po dohodě s organizátory)
 • Informace na webu CzechTrade s pozvánkou k návštěvě společné expozice, společný stručný katalog
 • Asistence během veletrhu a případná účast pracovníka CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery (dle časových možností)
 • Poradenství ohledně logistických záležitostí a při výběru a zajištění Vašeho hotelu a dopravy na výstaviště
 • 1 ks vystavovatelského průkazu na firmu. Osobní účast dalšího zástupce firmy je za poplatek ve výši 3.000 Kč (+ DPH), ten je určený na úhradu provozních nákladů. Z prostorových důvodů nedoporučujeme z jedné firmy více než 2 zástupce.
 • Základní občerstvení pro Vaše hosty na stánku (čaj, káva, nealko, voda)
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude závěrečná zpráva společně se seznamem kontaktů, které místní firmy obdržely pozvánku na veletrh, včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 85 000,- Kč + DPH

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Moskva formou Vašich katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • CENA: 10 000,- Kč + DPH

INDIVIDÁLNÍ SLUŽBY

VYHLEDÁNÍ A OSLOVENÍ KLIENTŮ

 • Navrhujeme doplnit akci individuální službou, např. individuální oslovování klientů s nabídkou spolupráce a pozvánkou na veletrh k jednání, organizace schůzek na stánku, speciální prezentace firmy atd. Standardně obsahuje vyhledání cca 15 firem z oboru, předání nabídky ke spolupráci a pozvánky k jednání na veletrhu nebo návrh na jednání v jeho průběhu, ověření zájmu o spolupráci a jednání během veletrhu.
 • Cena uvedené služby je smluvní, obvykle kolem 15.000 Kč + DPH. Bude stanovena podle dohody o rozsahu požadované asistenční služby. 
 • Nad rámec výše uvedených standardních služeb je možné zajistit větší, případně oddělenou nebo samostatnou expozici, doplňkové metry, televizi/monitor či vystavení Vašich exponátů na stánku a další záležitosti dle Vašich přání. Toto je možné objednat po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce.

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu CLEANEXPO 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 4.8.2017.

Termín: 13. 11. 2017 - 15. 11. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Moskva, Rusko
Oborová specializace: Drobné zboží, bytové doplňky, kuchyňské potřeby, hračky, sportovní potřeby
Chemický průmysl
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová
Exportní konzultant - senior
adriana.dohnalova@czechtrade.cz T: +420 224 907 544
M: +420 724 966 504

Odborný garant

CzechTrade Moskva

Ing. Mašata Jiří
Ing. Jiří Mašata
Ředitel regionálního centra
jiri.masata@czechtrade.cz T: +74999787642
M: +79057085999