Commonwealth Bank AgQuip Field Days 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Commonwealth Bank Ag Quip Field Days 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení australských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Podpora českého exportu v oblasti zemědělství a zahradnictví, umožní prezentaci těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují. Díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Veletrh Commonwealth Bank Ag Quip Field Days 2017 je každoročně pořádaný veletrh s více než 40 letou tradicí, a současně je největší událostí zemědělského a farmářského průmyslu na celém kontinentu. Řadí se také mezi největší veletrhy na světě s přehlídkou zemědělských produktů a technologií. Pro mnoho společností je to vzácná příležitost jak oslovit a získat přímou odezvu od lidí, kteří tyto produkty používají nebo prodávají. Veletrh každoročně představí více než 3000 vystavovatelů (výrobci zemědělské technologie, distributoři, importéři či největší farmáři z celé Austrálie) až 100 000 zákazníků.

PROČ SE INVESTICE DO AG QUIP – FIELD DAYS 2017 VYPLATÍ?

 • PROFIL VYSTAVOVATELŮ - výrobci zemědělské technologie, výrobci technologie pro farmáře, výrobci zařízení pro chov dobytku, výrobci zařízení pro chov koní, výrobci krmných aditiv a moderní technologie krmení dobytka, drůbeže a dalších zvířat, výrobci vakcín, diagnostických systémy, systémy umělého oplodnění pro dobytek a zvířata, vybavení pro chovatelství, materiál (údržba, přeprava), importéři / exportéři, distributoři, velkoprodejci, zástupci retailového podnikání
 • PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ - importéři / exportéři, distributoři, velkoprodejci, farmáři, zástupci retailového podnikání
 • MINIMALIZACE NÁKLADŮ spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na veletrhu díky společné české expozici
 • ZÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY na produkt české společnosti

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST / KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze do cca 25m2
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy
 • Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • CENA: 16 000,- Kč + DPH

OSOBNÍ ÚČAST / KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze větší než 25m2
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy
 • Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • CENA: 32 000,- Kč + DPH

OSOBNÍ ÚČAST / KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze větší než 80m2
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy
 • Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • CENA: 80 000,- Kč + DPH

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE K ÚČASTI NA VELETRHU

 • Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci před veletrhem a po něm. Zahrnují:
 • Individuální vyhledání potenciálních partnerů v Austrálii či Novém Zélandu z různých informačních zdrojů podle Vámi zadaného profilu
 • Kontaktování potenciálních obchodních partnerů a oborových asociací za účelem zjištění dalších důležitých informací a představení klienta
 • Telefonické oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby, představení Vaší společnosti a produktů, ověření zájmu o osobní jednání s pozváním na stánek
 • Doplňkové vyhledání a oslovení partnerů, se kterými neproběhla jednání během akce
 • Udržování kontaktů navázaných na akci (zaslání děkovného dopisu, upřesnění konkrétních požadavků a projektů po skončení akce atp.)
 • Osobní návštěva do 5 společností v Sydney nebo jiném městě v Austrálii. Vedoucí zahraniční kanceláře bude k dispozici při jednání s firmami, se kterými se nepodařilo setkat se na veletrhu v Melbourne. Konkrétní společnosti se upřesní v průběhu příprav před veletrhem, kdy ZK Sydney osloví místní společnosti a požádá kontaktní osoby o setkání s klientem. Zahraniční kancelář CzechTrade v Sydney zajistí dopravu vozem v daném městě.
 • uvedená cena platí pro vyhledání a oslovení cca 20 firem, po dohodě lze rozsah služby individuálně upravit
 • CENA: 19 000,- Kč + DPH

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE NAD RÁMEC VELETRHU

 • Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci v době před, během i po veletrhu. A to:
 • Cesty za klienty mimo Sydney, doprovod a asistence reprezentanta MPO v Sydney
 • Další služby dle domluvy s kanceláří Zastoupení MPO v Sydney
 • CENA DLE DOHODY

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu Commonwealth Bank Ag Quip Field Days 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce 30. 6. 2017.

Termín: 22. 8. 2017 - 24. 8. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Gunnedah, New South Wales, Austrálie
Oborová specializace: Zemědělství a lesnictví
Teritoriální zaměření: Austrálie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Atanasčev Marek
Mgr. Marek Atanasčev
Exportní konzultant
marek.atanascev@czechtrade.cz T: +420 224 907 590
M: +420 724 966 518

Odborný garant

CzechTrade Sydney

Ing. Helikar Vojtěch
Ing. Vojtěch Helikar
Vedoucí zahraniční kanceláře
vojtech.helikar@czechtrade.cz T: 61280956374
M: 61474135224