COMPOSITES MEETINGS 2019

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu COMPOSITE MEETINGS 2019, který pokrývá širokou škálu výrobků v oblasti kompozitních materiálů.

Mezinárodní B2B setkání COMPOSITE MEETINGS je organizovaným setkáním mezi subdodavateli z oblasti kompozitních materiálů a zadavateli objednávek v leteckém, automobilovém, námořním a železničním průmyslu, ve zdravotnictví, stavebnictví, energetice a sportovním vybavení. Akce se koná každé dva roky v Nantes.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Osobní účast

 • Vlastní prezentační místo na ploše 4 m2 se základním vybavením
  (stůl, židle, el. zásuvka, koš)
 • Organizace dvoudenního programu schůzek
 • Samostatný zápis do katalogu
 • Volný vstup na konference a přednášky
 • Katalog všech účastníků v elektronickém formátu
 • Základní organizační zajištění akce pracovníky CzechTrade
  (komunikace s organizátorem, zajištění tlumočení z/do francouzštiny na stánku)
 • Cena: 62 000,- Kč bez DPH (1 účastník)
 • Další účastník za poplatek 300 EUR bez DPH
  (základní cena od organizátora je 4 000 EUR)

PRŮBĚH AKCE

 • Nabízející i poptávající vyplní před akcí formulář, na jehož základě jsou firmy zařazeny dle oborů. Formulář poskytuje informace o profilu hledaného partnera a důvody účasti na kontraktační burze – hledání nových dodavatelů, nových produktů, výzkum a vývoj v oblasti nových materiálů apod.
 • Tři týdny před akcí mají přihlášené firmy přístup k elektronickému katalogu akce, který obsahuje kompletní seznam všech účastníků. Katalog slouží k výběru partnerů a k organizaci obchodních schůzek. Požadavky na schůzky jsou následně odeslány zadavatelům objednávek, kteří mají možnost jednání odsouhlasit nebo odmítnout.
 • Před zahájením kontraktační burzy obdrží každý účastník vlastní rozvrh schůzek, přizpůsobený jeho požadavkům. Během dvou dnů je možné realizovat 8 až 18 face to face jednání po 30 minutách.
 • Kontraktační burza je doplněna o konference, přednášky a společenské akce, při kterých je možné se neformálně setkat s jednotlivými účastníky.

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu COMPOSITE MEETINGS 2019 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30.9.2019.

Termín: 13. 11. 2019 - 14. 11. 2019
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Nantes, Francie
Oborová specializace: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Obranný průmysl
Automobilový průmysl
Teritoriální zaměření: Francie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Stolařová Marta
Mgr. Marta Stolařová
Exportní konzultant
marta.stolarova@czechtrade.cz T: +420 224 907 552
M: +420 725 763 172

Odborný garant

CzechTrade Paříž

Ing. Blažek Vítězslav
Ing. Vítězslav Blažek
Ředitel regionálního centra
vitezslav.blazek@czechtrade.cz T: +33142011662
M: +33673105057