CONECO 2021 - NOVUMM 2020-21/053N

CONECO 2021

mezinárodní veletrh se zaměřením na stavební průmysl

výstaviště Incheba Expo, Bratislava, Slovensko

 

24. března – 27. března 2021 https://www.incheba.sk/vystavy/coneco-racioenergia.html?page_id=17440 

  • na jednom místě se prezentuje vše potřebné pro stavbu a rekonstrukci od stavebních materiálů, přes okna, dveře, střechy, podlahy, klimatizaci, elektroinstalaci, sauny, vířivky, garážové brány.
  • nabídku doplňují nové revoluční materiály, které zabezpečují úsporu energie, inteligentní elektroinstalace.
  • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží

Veletrh CONECO 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – Progres Partners Advertising s.r.o.
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz,

+420 224 907 545

Termín: 24. 3. 2021 - 27. 3. 2021
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Bratislava, Slovensko
Oborová specializace: Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Slovensko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507