CONSTRUCT EXPO 2017

Kapacita akce je již naplněná

 

Mezinárodní stavební veletrh CONSTRUCT EXPO 2017 a paralelně probíhající veletrhy Ambient (Interiéry) a Romtherm (Vzduchotechnika a technologie tepla) se konají každoročně a nabízejí vynikající příležitost k prezentaci a navázání obchodní spolupráce.

Jedná se již o 24. ročník, kterého se v roce 2016 zúčastnilo celkem přes 400 vystavovatelů ze 17 zemí světa.

 

Zahraniční zastoupení CzechTrade Bukurešť připravuje účast českých firem na principu konceptu B2B za účelem prezentace českých výrobků, technologií a služeb a nalezení nových odbytových možností pro české firmy. V ceně účasti je totiž zahrnuta aktivní asistence kanceláře CzechTrade v Bukurešti, v rámci které budou přesně podle potřeby každého účastníka zváni na stánek potenciální obchodní partneři a případně také potenciální zákazníci. 

HLAVNÍ MOTIVACE PRO ÚČAST NA VELETRHU CONSTRUCT EXPO

 • Velikost rumunského stavebního trhu a pokračující modernizace rumunského průmyslu
 • Strategická geografická poloha Rumunska – výstavba evropských dopravních koridorů
 • Očekávaný výrazný růst obyvatel městských aglomerací (prognóza UITP)
 • Potřeba modernizace stávajícího bytového fondu a nové developerské projekty
 • Nutnost rehabilitace průmyslových provozů (energetika, těžební průmysl ad.)
 • Ekologické projekty municipalit, financované z fondů EU (2014 – 2020)
 • Koncept B2B v gesci agentury CzechTrade (viz nabídka níže) 

paralelně probíhající veletrhy v rámci construct expo

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

Agentura CzechTrade zajišťuje společný stánek s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Připravili jsme pro vás zvýhodněnou účast, včetně následujících doprovodných asistenčních služeb.

Osobní účast na veletrhu

 • Prezentace Vaší společnosti na stánku CzechTrade o celkové ploše 27m2
 • Zvýhodněná participace na nákladech spojených s registračním poplatkem, s pronájmem výstavní plochy, s výstavbou a provozem stánku (nábytek, přípojky ad.);
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (za podmínky včasného přihlášení se firmy);
 • Marketingová propagace společné účasti ve vybraných oborových médiích;
 • Umístění propagačních materiálů (katalogy, letáky, firemní logo) v zázemí stánku;
 • Neomezený vstup na výstaviště a základní občerstvení na stánku.
 • Vytipování vhodných obchodních kontaktů z předem nadefinované cílové skupiny;Oslovení a pozvání potenciálních zájemců o obchodní spolupráci na stánek;
 • Asistenční služby během veletrhu (sběr kontaktů, asistence při jednáních, vč. tlumočení);

 • Zpracování výstupní zprávy z veletrhu (vč. přehledu pozvaných firem, institucí ad.).
 • CENA: 34 500,- Kč + DPH 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU

 • Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozdějí do 15. 10. 2016.
 • Uhrazení účastnického poplatku (v období po obdržení závazné přihlášky).
 • Včasné doručení požadovaných materiálů a spolupráce se zahraniční kanceláří.

Podmínkou účasti je dále předem nadefinovaný exportní záměr (cílová skupina) od každého zájemce o účast. Exportní záměr musí být tedy nejdříve prodiskutován s vedoucím zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti. Následně po vzájemném odsouhlasení exportního záměru oběma stranami je možné považovat vyplněnou přihlášku za platnou pro účast na akci.

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. 

Přihlášku bylo možné zaslat gestorovi akce do 12. 10. 2016.

Termín: 23. 3. 2017 - 26. 3. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: , Bukurešť, Rumunsko
Oborová specializace: Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Rumunsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Hlavnička Martin
Ing. Martin Hlavnička
Exportní konzultant - senior
martin.hlavnicka@czechtrade.cz T: +420 224 907 868
M: +420 724 249 783

Odborný garant

CzechTrade Bukurešť

Ing. Holub Michal
Ing. Michal Holub
Vedoucí zahraniční kanceláře
michal.holub@czechtrade.cz M: +40 747 366 151