CZECH - SERBIAN COLLABORATION OPPORTUNITIES

Datum konání: 5. 12. 2019
Druh akce: Akce s účastí CzechTrade
Místo konání: Impact Hub Belgrade, 21 Makedonska, 11103 Beograd, Srbsko
Oborová specializace:
Teritoriální zaměření: Srbsko

Organizační garant

Mgr. Šmejc Martin
Mgr. Martin Šmejc
vedoucí zahraniční kanceláře
martin.smejc@czechtrade.cz T: +381 112 120 963
M: +381 611 159 800