DODACÍ PODMÍNKY 2020 - smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v návaznosti na dodací doložky

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod).

ANOTACE:

Základní náležitosti smluv v zahraničním obchodě (zejména v kupních smlouvách), se zaměřením na:

  • význam dodacích doložek
  • důležité aspekty dodacích doložek pro praktickou realizaci dodávek zboží
  • výklad jednotlivých dodacích doložek
  • některé důsledky použitých dodacích doložek pro sjednávání přepravních smluv s dopravci
  • Vliv smluvních ujednání na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
  • při vnitrounijním obchodu se zbožím – vliv na identifikaci místa zdanitelného plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu EU od DPH apod.
  • při dovozu a vývozu zboží – vliv na stanovení celní hodnoty a základ DPH při dovozu, vliv na identifikaci místa plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození vývozu od DPH apod.Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
  • Praktické příklady obchodních operací

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál (power pointová prezentace), který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Kód semináře: 3655
Termín: 26. 2. 2020
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, 12801 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 09:00 - 14:00
Cena: 1 210 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

PhDr. Šourková Dana
PhDr. Dana Šourková
Specialista exportního vzdělávání
dana.sourkova@czechtrade.cz T: +420224907529
M: +420601383460
Marek Reinoha
Poradce a konzultant v oblasti celních předpisů, celní problematiky a v oblasti DPH, SPD a unijního obchodu. Působil na Ústřední celní správy a Generálním ředitelství cel.