Dodavatelské fórum s německou energetickou společností MHPS Europe – Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe - Česká republika, Praha

CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu hledá v České republice dodavatele pro firmu zabývající se průmyslovými dodávkami a službami pro plynové a uhelné elektrárny, průmyslovými službami na klíč a zelenými technologiemi. V polovině roku 2019 budou mít vybraní dodavatelé v Praze příležitost hovořit osobně s nákupčími centrálního nákupu MHSP Europe o dodávkách na trzích v Evropě, kde firma působí.

V případě zájmu o představení centrálnímu nákupu firmy prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku, na jehož základě budou nákupčí vybírat vhodné dodavatele. Vyplněný dotazník „Supplier Profile“ zašlete na adresu: dusseldorf@czechtrade.cz.

Žádáme o zaslání vyplněných profilů nejpozději do 6. 5. 2019. Nákupčí společnosti následně vyhodnotí profily dodavatelů a my Vás budeme informovat o dalším postupu, zda jste byli vybráni pro osobní jednání v červenci 2019 v ČR. Představení nákupčím prostřednictvím vyplněných profilů je bezplatné. Účast na setkání s nákupčími bude symbolicky zpoplatněna.

O SPOLEČNOSTI MHSP Europe

Mitsubishi Hitachi Power Systems je společnými podnikem průmyslových firem Mitsubishi Heavy Industries Ltd. a Hitachi. Skupina MHSP funguje jakožto joint venture podnik od 1. února 2014 a zastřešuje 65 dceřinných firem, vč. MHSP Europe. Hlavním oblastí činnosti je v oblastech průmyslových dodávek a služeb pro konvenční výrobu elektřiny, dodání systémů pro odsíření či oddusičnění, technologií zplynění uhlí, turbín, služby pro geotermální elektrárny a další periferní zařízení.

Termín: 16. 7. 2019
Druh akce: Sourcing Day
Místo konání: Praha, Česká republika
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Jílek Jiří
Ing. Jiří Jílek
ředitel regionálního centra
jiri.jilek@czechtrade.cz T: +562 243 418 52
M: +56 9 9353 2180

Odborný garant

CzechTrade Düsseldorf

Mgr. Jareš Adam
Mgr. Adam Jareš
ředitel regionálního centra
adam.jares@czechtrade.cz T: +4921159825684
M: +49(0)1741454745