Dodavatelské fórum s německou energetickou společností UNIPER

CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu hledá v České republice dodavatele pro firmu zabývající se výrobou, distribucí a velkoobchodním prodejem elektrické energie, přepravou plynu a uhlí, obchodováním se zkapalněným zemním plynem a ropou. Na jaře 2018 budou mít vybraní dodavatelé v Praze příležitost hovořit osobně s nákupčími centrálního nákupu UNIPER o dodávkách na trzích v Evropě, kde firma působí.

V případě zájmu o představení centrálnímu nákupu firmy prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku, na jehož základě budou nákupčí vybírat vhodné dodavatele. Vyplněný dotazník „Supplier Profile“ zašlete na adresu: dusseldorf@czechtrade.cz.
Žádáme o zaslání vyplněných profilů nejpozději do 15. 1. 2018. Nákupčí společnosti následně vyhodnotí profily dodavatelů a my Vás budeme informovat o dalším postupu, zda jste byli vybráni pro osobní jednání na jaře 2018 v ČR.
Představení nákupčím prostřednictvím vyplněných profilů je bezplatné. Účast na setkání s nákupčími bude symbolicky zpoplatněna.

O SPOLEČNOSTI UNIPER

UNIPER funguje od 1. ledna 2016, kdy se oddělila od německého energetického gigantu E.ON a zahrnuje jeho aktivity v oblasti konvenční výroby elektřiny a obchodů s elektřinou.
Firma zaměstnává téměř 3 tisíce lidí a její roční obrat činí víc než 200 milionů eur. Nejdůležitějšími trhy jsou pro ni kromě Německa zejména Velká Británie a Švédsko.

POPTÁVANÉ PRODUKTY

Mezi poptávané produktové skupiny patří služby i výrobky např. inženýrské stavby (pozemní i podzemní), izolace potrubí, výměna všech druhů ventilů v parních elektrárnách atd.:

Stavební inženýring, přehled

Technologie

Země

Region

Popis

Hydro

Německo

Jih

Stavební inženýring na přehradách (hráz a betonáž). Včetně rybích přechodů, úprav a generálních oprav, atd.

Hydro

Švédsko 

celostátní

Stavební inženýring na přehradách (hráz a betonáž). Včetně rybích přechodů, úprav a generálních oprav, atd.

Dálkové vytápění

Německo

Západní Německo

Rozličný stavební inženýring systémů dálkového vytápění.

Ukládání energie

Německo

Sever a Jih

Stavební inženýring skladování důlního plynu a vrtné práce (vysokotlaké).

Vše

Německo

celostátní

Stavební inženýring: výstavba, údržba, podzemní práce, oplocení, betonáž, nátěry, vše související s inženýringem staveb a elektráren (pozemní i podzemní stavby). Odstranění azbestu, HVAC systémy, výtahy, kovoobrábění, komínové systémy.

Vše

Švédsko 

celostátní

Stavební inženýring: výstavba, údržba, podzemní práce, oplocení, betonáž, nátěry, vše související s inženýringem staveb a elektráren (pozemní i podzemní stavby). Odstranění azbestu, HVAC systémy, výtahy, kovoobrábění

Vše

UK

Střed/Jih

Stavební inženýring: výstavba, údržba, podzemní práce, oplocení, betonáž, nátěry, vše související s inženýringem staveb a elektráren (pozemní i podzemní stavby). Odstranění azbestu, HVAC systémy, elevátory/výtahy, kovoobrábění, komínové systémy.

Paroplynové

Německo

celostátní

Demolice elektráren

Paroplynové

UK

celostátní

Demolice elektráren

Jaderné

Švédsko

Střed a Jih

Demolice elektráren

 Rozsah služeb, přehled

Technologie

Země

Region

Popis

Paroplynové

Německo

Celostátní, zvláště elektrárna Schkopau

Izolace různých potrubí a komponentů variabilních rozměrů pro odstávky a/nebo denní údržbu.

Paroplynové

Německo

Celostátní, zvláště elektrárna Schkopau

Průmyslová lešení pro odstávky a/nebo denní údržbu (vč. plánování, koordinace, montáže/demontáže a práce na přestavbách)

Parní

Německo

Celostátní, zvláště elektrárna Schkopau

Průmyslové čistící služby při odstávkách (HD-čištění, čištění kotlů, sací vozy).

Vše

Vše

Celé

Ubytovací kontejnery a moduly.

 Rozsah mechanizace, přehled

Technologie

Země

Region

Popis

Parní / Pumpy

Německo

Celé

Generální opravy pump včetně poskytnutí zkušených pracovníků na místě.
Náhradní díly hlavních částí (např. rotor).

Parní / Ventily

Německo

Celé

Adekvátní výměna všech druhů ventilů v rámci parních elektráren. Kuličkové ventily, šoupátka, klapky atd.

Parní / Dopravníky

Německo

Celé

Služby, náhradní díly pro údržbu běžných uhelných dopravníků (např. instalace nového gumového pásu).

 Specifický rozsah – vodní elektrárny, přehled

Technologie

Země

Region

Popis

Uzávěry 

Německo

Celé

Všechny druhy uzávěrů pro vodní elektrárny 

Česle 

Německo

Celé

Česle a čištění česlí 

Hydraulika 

Německo

Celé

Hydraulika pro brány a česle (včetně vodní hydrauliky a/nebo olejové hydrauliky)

Uzávěry 

Švédsko

Celé

Všechny druhy uzávěrů pro vodní elektrárny.

 

Česle

Švédsko

Celé

Česle a čištění česlí 

Hydraulika

Švédsko

Celé

Hydraulika pro uzávěry a česle (včetně vodní hydrauliky a/nebo olejové hydrauliky)

Turbíny

Švédsko

Celé

Turbíny (500 kW – 90 MW)
Renovace (nové oběžné kolo) na stávajících vodních cestách
Kaplanovy: průměry oběžných kol 1–6 metrů
Francisovy: průměry oběžných kol 1–4 metrů 

Generátory

Švédsko

Celé

Generátor (500 kW- 90 MW)
Nový stator
Nové vinutí
Napětí: 6 -19 kV 

Turbíny

Německo

Celé

Turbíny (500kW -250 MW)
Francisovy a Kaplanovy turbíny s průměry oběžných kol  0,5–7 metrů.

Generátory

Německo

Celé

Gererátory musejí být kompatibilní s Francisovými a Kaplanovými turbínami s průměry oběžných kol  0,5–7 metrů 

Čerpadla

Německo

Celé

Čerpadla pro akumulační čerpadla vodních elektráren s příkony 150–260 MW a průměrem oběžných kol 3–5 metrů 

 

Termín: 1. 12. 2017 - 15. 1. 2018
Druh akce: Sourcing Day
Místo konání: Praha, Česká republika
Oborová specializace: Energetika
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Květoň Bohuslav
Ing. Bohuslav Květoň
Exportní konzultant
bohuslav.kveton@czechtrade.cz T: +420 224 907 593
M: +420 607 000 509

Odborný garant

CzechTrade Düsseldorf

Mgr. Jareš Adam
Mgr. Adam Jareš
Vedoucí zahraniční kanceláře
adam.jares@czechtrade.cz T: +4921159825684
M: +49(0)1741454745