Dodavatelské fórum s německou plynárenskou společností OPEN GRID EUROPE

Dodavatelské fórum s německou plynárenskou společností OPEN GRID EUROPE

CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu hledá v České republice dodavatele pro firmu OPEN GRID Europe působící jako jeden z největších provozovatelů/operátorů německé plynárenské soustavy. Firma realizuje provozní a kontrolní činnosti ve vztahu ke spravované plynárenské soustavě o délce 12 tis. km a dále tuto síť rozvíjí. OPEN GRID má 1450 zaměstnanců a sídlí v německém Essenu. Firma má zájem o dodavatele širokého portfolia produktů a služeb: díly a armatury pro potrubní soustavu, montáž, stavební a konstrukční činnost, elektrotechniku a bezpečnostní techniku. Vybraní dodavatelé v Praze příležitost hovořit osobně s nákupčími centrálního nákupu OPEN GRID Europe. V případě zájmu o představení centrálnímu nákupu firmy prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku, na jehož základě budou nákupčí vybírat vhodné dodavatele. Vyplněný dotazník „Supplier Profile“ zašlete na adresu: dusseldorf@czechtrade.cz.

Žádáme o zaslání vyplněných profilů nejpozději do 31. 7. 2019. Nákupčí společnosti následně vyhodnotí profily dodavatelů a my Vás budeme informovat o dalším postupu, zda jste byli vybráni pro osobní jednání v ČR. Představení nákupčím prostřednictvím vyplněných profilů je bezplatné. Účast na setkání s nákupčími bude symbolicky zpoplatněna.

Poptávané kategorie produktů:

PRODUCTS & SERVICES:

POPTÁVANÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Machinery/Mechanical

MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ

Exhaust Stacks

VÝFUKY/VÝPUSTĚ

Exhaust Ducts

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ

Filter Houses / Inlet Ducts

POUZDRA PRO FILTRY, NASÁVACÍ POTRUBÍ

Process Engineering:

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Heat Exchanger Systems / Coolers

SYSTÉMY VÝMĚNY TEPLA, CHLAZENÍ

Filters / Separators

FILTRY / ODDĚLOVAČE

Torches

HOŘÁKY

Blow-out Stacks

PŘETLAKOVÁ VÝPUSŤ

Pipelline Construction:

KONSTRUKCE POTRUBÍ

Pipeline Works

POTRUBNÍ PRÁCE

Underground / Civil Engineering

PODZEMNÍ A POZEMNÍ STAVBY

Pipeline Construction of / on existing Plants:

KONSTRUCE POTRUBÍ NA JIŽ EXISTUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH

Piping Installation / Assembly

INSTALACE POTRUBÍ A MONTÁŽ

Civil Engineering:

STAVEBNICTVÍ

Industrial & Civil Building Construction / Structural engineering (incl. e.g. Concrete Construction)

PRŮMYSLOVÉ A POZEMNÍ STAVBY (VĆ. NAPŘ. BETONOVÉ KONSTRUKCE)

Underground / Civil Engineering (incl. e.g. Dewatering of Trenches / Surface)

PODZEMNÍ A POZEMNÍ STAVBY (VČ. NAPŘ. ODVODŇOVACÍ KANÁLY)

Pipes, Fittings, Valves:

POTRUBÍ, ARMATURY, VENTILY

bends

OHYBY

backflow preventer

CHRÁNIČ PROTI ZPĚTNÉMU TOKU

pipes

POTRUBÍ A TRUBKY

Electrical:

ELEKTROTECHNIKA

Ligtning - Protection

OCHRANA PŘED BLESKY

Switchgear (Low and high tension)

ROZVADĚČE (NÍZKÉ A VYSOKÉ NAPĚTÍ)

Compact Stations

TRANSFORMÁTORY

Corrosion Protection

OCHRANA PŘED KOROZÍ

Controlsystems (Gas-Pressure Plants)

KONTROLNÍ A REGULAČNÍ SYSTÉMY PRO NATLAKOVÁNÍ PLYNU

Powerconsumption On Site

ZAŘÍZENÍ PRO SPRÁVU SPOTŘEBY ENERGIE

General Electrical Services / Inhouse

OBECNÉ ELEKTROTECHNICKÉ SLUŽBY (INHOUSE)

Linefilter-Plants, Power-Inverter

SÍŤOVÝ FILTR, MĚNIČ NAPĚTÍ

Security Technology:

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA

Physical Protection / Access Control

TECHNIKA PRO FYZICKOU OCHRANU A KONTROLU VSTUPU

.

Termín: 3. 7. 2019 - 30. 9. 2019
Druh akce: Sourcing Day
Místo konání: Praha, Česká republika
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Slévárenství a kovárenství
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Myslovich Stefani, MA.
Stefani Myslovich, MA.
Exportní konzultant
stefani.myslovich@czechtrade.cz T: +420 224 907 525
M: +420 728 370 065

Odborný garant

CzechTrade Düsseldorf

Mgr. Jareš Adam
Mgr. Adam Jareš
ředitel regionálního centra
adam.jares@czechtrade.cz T: +4921159825684
M: +49(0)1741454745