IFSEC 2022-NOVUMM KET 2022/028K

Jeden z nejvýznamnějších světových veletrhů v oblasti ITC&security. IFSEC 2022 představí v Londýně novinky z oblasti bezpečnosti, která se týká profesionálů i běžné veřejnosti. Na akci se sejdou odborníci z oblasti národní a dopravní bezpečnosti, bezpečnostních služeb, ochrany státních hranic a dalších. Více informací k veletrhu na www.ifsec.events.

 

IFSEC 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket

Přijímáme přihlášky k účasti s podporou.

Termín: 17. 5. 2022 - 19. 5. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Oborová specializace: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření: Velká Británie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Zegzulková Terezie
Mgr. Terezie Zegzulková
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
terezie.zegzulkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 547
M: +420 725 962 123