ECOfair Belgrade 2018 - NOVUMM 2018/080N

ECOFAIR Belgrade je mezinárodní veletrh životního prostředí, který se koná v Bělehradu, představí novinky z oblasti životního prostřední, ochrany přírody a využití přírodního bohatství, strategie, projektů a edukativních programů na ochranu životního prostředí a přírody.

 

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v oblasti v oblasti ekologie v tomto regionu.

  

ENERGETIKA Belgrade se zaměří na vybavení a zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie, elektroinstalační materiál, kontrolní a měřicí zařízení, vybavení pro podzemní a povrchovou těžbu uhlí, důlní technologie, vybavení pro geologický průzkum, bezpečnostní systémy v dolech, zařízení pro skladování a přepravu ropy a ropných derivátů, skladování a distribuce zemního plynu, fotovoltaické systémy, větrné agregáty, biomasu v energetice, zařízení pro zplyňování a spalování, kotle a turbíny.

 

Více informací o projektu Nové marketingové modely veletržních účastí včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/ .

 

Termín: 3. 10. 2018 - 5. 10. 2018
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Bělehrad, Bělehrad, Srbsko
Oborová specializace: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Srbsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Řezníčková Michaela
Mgr. Michaela Řezníčková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
michaela.reznickova@czechtrade.cz T: +420 224 907 524
M: +420 724 823 650