ECOLOGY OF BIG CITY 2020 NOVUMM KET 2020/030K

Největší ruský veletrh věnovaný ochraně životního prostředí, technologiím, nástrojům a službám pro ochranu přírody. Akce pokrývá všechna související témata: nakládání s odpady, hospodaření s vodou, revitalizace krajiny a vodních prvků, monitoring. Více informací k veletrhu na: https://ecology.expoforum.ru/en/.

 

ECOLOGY OF BIG CITY 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/.

 

 

Termín: 17. 9. 2020 - 19. 9. 2020
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Petrohrad, Rusko
Oborová specializace: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Handrlicová Martina, PhD.
Ing. Martina Handrlicová, PhD.
Projektová manažerka pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
martina.handrlicova@czechtrade.cz T: +420 224 907 519
M: +420 724 823 659