Elmia Subcontractor 2021

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu strojírenských subdodávek ELMIA Subcontractor 2021.

Největší veletrh strojírenských subdodávek v severní Evropě. Nejvíce poptávané produktové kategorie: svařované konstrukce, přesně obráběné díky, zpracování plechů, hliníkové odlitky, odlitky z šedé a tvárné litiny, oceli, zápustkové a volně kované výkovky, lisované a vstřikované plastové díly, nástroje a formy a sub sestavy z výše uvedených komponentů. www.elmia.se/en

Proč se investice do veletrhu Elmia Subcontractor 2021 vyplatí?

 • Jedná se o úzce profilovaný veletrh se zaměřením pouze na strojírenské subdodávky.
 • Veletrhu se v roce 2019 zúčastnilo 1400 vystavovatelů na celkové ploše 18.000 m2.
 • Veletrh každý rok navštíví 14.000 odborných návštěvníků především z řad nákupčích strojírenských firem, kteří hledají nové subdodavatele.
 • Veletrh má regionální přesah (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko).
 • Společná výstavní plocha CzechTrade má již mnohaletou tradici a je hojně navštěvována klíčovými decision makery z těch největších, ale i menších skandinávských firem.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia před veletrhem realizuje velmi rozsáhlou cílenou účinnou zvací kampaň.

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE:

 • Svařované konstrukce z uhlíkaté i nerezové oceli (řezání, vrtání, svařování, montáž atd.)
 • Přesně obráběné komponenty z kovů včetně povrchových úprav
 • Zpracování plechů z uhlíkové i nerez oceli (řezání, ohýbání, perforování, svařování, včetně povrchových úprav a montáže atd.)
 • Kovové výlisky, odlitky z oceli a odlitky z tvárné a šedé litiny
 • Zápustkově a volně kované výkovky
 • Lisované a vstřikované plastové díly
 • Výroba nástrojů a forem a výpalky z plechů
 • Výroba hydraulických komponent
 • Spojovací materiály
 • Tepelné zpracování
 • Montáže z výše uvedených komponent

Co nabízíme českým firmám?

 • Osobní či katalogovou účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice CzechTrade - 63 m2.
 • Plně vybavený stánek, stačí jen přijet a začít prodávat!
 • Výroba prezentační grafiky, polepů, log atd.
 • Kompletní servis a poradenství zahraniční kanceláře při přípravě a průběhu veletrhu.
 • Asistence při registraci do veletržního katalogu, asistence s ubytováním, parkováním atd.
 • Velmi intenzivní zvací a akviziční kampaň před a během konání veletrhu.
 • Výroba a distribuce společného katalogu českých vystavovatelů.

Varianty účasti na veletrhu

OSOBNÍ ÚČAST

 • Osobní 4denní účast na vlastní vyhrazené plně vybavené výstavní ploše o velikosti cca 6,5 m2 v rámci společného stánku pod hlavičkou CzechTrade / Czech Republic (mimo jiné zahrnutí do katalogu vystavovatelů, parkovací karty, výroba prezentační grafiky).
 • Zahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia kompletně zajistí veškeré náležitosti spojené s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky.
 • Před veletrhem CzechTrade Scandinavia vytipuje a osloví stovky konkrétních nákupčích ze skandinávských strojírenských firem, kteří předem obdrží profily vystavujících firem a pozvánky k návštěvě stánku.
 • Asistenční služby zástupců CzechTrade Scandinavia před a v průběhu veletrhu – vystavovatelské průkazy, organizace účasti na stánku, plně vybavené zázemí, aktivní oslovování a směrování nákupčích k jednotlivým účastníkům, podpora při jednáních, zajištění fotodokumentace.
 • Asistence při dopravě a ubytování.
 • Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu jednoho roku.
 • Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během veletrhu distribuována skandinávským partnerům.
 • Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních poptávajících, kteří navštíví společný stánek.
 • Cena: 80 000 Kč bez DPH

KATALOGOVÁ ÚČAST

 • Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade Scandinavia při propagaci vašich produktů.
 • Jednání s potencionálními obchodními partnery a sběr kontaktů pro další jednání.
 • Aktivní prezentace a distribuce vašich propagačních materiálů a vizitek zájemcům.
 • Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu jednoho roku.
 • Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během veletrhu distribuována skandinávským partnerům.
 • Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních poptávajících, kteří navštíví společný stánek.
 • Cena: 15 000 Kč bez DPH

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 9. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Jönköping, Švédsko
Oborová specializace: Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Švédsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Degťar Vladimír
Mgr. Vladimír Degťar
Exportní konzultant - senior
vladimir.degtar@czechtrade.cz T: +420 224 907 557
M: +420 601 383 459

Odborný garant

CzechTrade Stockholm (Skandinávie)

Mgr. Rousek Tomáš
Mgr. Tomáš Rousek
vedoucí zahraniční kanceláře