ENERGA 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu ENERGA 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení zahraničních potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

V posledních letech je veletrh ENERGA velmi úspěšnou a atraktivní obchodní akcí a stal se jednou z nejdůležitějších událostí v oblasti energetiky v regionu. Veletrh ENERGA je setkání významných domácích a zahraničních firem a institucí, které se snaží různé vlastní výzkumné a výrobní úspěchy, trendy a inovace v moderní energetice a různé formy obchodní spolupráce, prezentovat odborné a relevantní veřejnosti.

VYSTAVUJTE S CZECHTRADE

Organizace veletrhu, v rámci obchodních B2B jednáních, umožňuje vystavovatelům získat přímý kontakt a setkat se s potenciálními obchodními partnery. Dobrou pověst a postavení veletrhu dokazuje každoroční zájem o účast a struktura obchodní a odborné veřejnosti.

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE

 • ELEKTRICKÁ ENERGIE
  design, výstavba energetických zařízení;
  vybavení a zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie;
  elektroinstalační materiál, ochranné, kontrolní a měřicí zařízení.
 • UHLÍ
  vybavení pro podzemní a povrchovou těžbu;
  vybavení pro obohacení, zpracování uhlí a dopravu uhlí;
  vybavení pro geologický průzkum;
  vybavení a systémy pro ochranu a bezpečnost v dolech.
 • PLYN A ROPA
  rafinované ropné produkty;
  doprava, skladování a přeprava ropy a ropných derivátů;
  doprava, skladování a distribuce zemního plynu.
 • SOLÁRNÍ ENERGIE
  fotovoltaické systémy /design, zařízení, instalace/;
  solární tepelná technika /design, zařízení, instalace/.
 • VĚTRNÁ ENERGIE
  větrné agregáty, elektrické, elektronické, mechanické a hydraulické zařízení a omponenty;
 • poradenství, proje
  tování, montáž.
 • BIOMASA
  brikety, pelety, biodiesel, bioplyn, biovodík, biomasa z odpadů;
  skladování biomasy, briket a pelet;
  zařízení pro zplyňování a spalování;
  bioreaktory, kotle, turbíny.

HLAVNÍ ARGUMENTY, PROČ SE VELETRHU ZÚČASTNIT

Státy západního Balkánu zažívají proces ekonomické transformace. Energetika je jedním z nejdůležitějších odvětví vývoje ekonomického pokroku. Stávající bloky tepelných elektráren potřebují rekonstrukce a zvýšení kapacit. Stará technologie, není v souladu s legislativou a standardy EU. Výzva a exportní příležitost pro české firmy v oblasti energetiky.

PŘÍPADOVÁ STUDIE BOSNA A HERCEGOVINA

 • 4 tepelné elektrárny;
 • 9 bloků, které jsou v provozu (4 v Tuzle, 3 v Kaknju, 1 v Ugljeviku a 1 v lokalitě Gacko);
 • Celkový instalovaný výkon 1765 MW;
 • Všechny z těchto bloků jsou vyrobeny před rokem 1990;
 • Tepelné elektrárny vyrábějí asi polovinu z celkového množství elektřiny v zemi, zbytek vyrábějí vodní elektrárny;
 • Podle současných strategických dokumentů, bude domácí uhlí i nadále hlavním zdrojem výroby elektřiny (dostatek zdrojů uhlí a tradiční odvětví, v BaH, které využívá velkou pracovní sílu);
 • Všechny existující tepelné elektrárny by měly přestat pracovat mezi 2015 a 2030 rokem.
 • Do té doby, zpracovávají se plány na rekonstrukci stávajících bloků pro dosažení souladu se Směrnicí o velkých spalovacích zařízení/průmyslové emisí (LCPD/IED), včetně 181 milionů eur na modernizaci a 87,8 milionů pro snížení znečištění.
 • Podle současných strategických dokumentů lze konstatovat, že do roku 2025 v BaH by mohly být postavené tepelné elektrárny celkové kapacity 3200 MW.
 • Toutou kapacitou by se téměř zdvojnásobila stávající kapacita 1765 MW.
 • Nové elektrárny by se stavěly za použití nejlepších dostupných technik (BAT), což vyžaduje, alespoň 40% účinnosti ve srovnání s 30% účinnosti stávajících zařízení.
 • Nicméně, i když je spotřeba elektřiny v BaH na vzestupu, zvýšení kapacity je samozřejmě určeno pro vývoz do sousedních zemí a na trh EU

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Plocha v rámci společné expozice;
 • Základní vybavení stánku;
 • Potisk límce stánku názvem firmy, potisk infopultu logem firmy, potisk stěny plakátem firmy 1m2;
 • Společné zázemí (vybavená kuchyňka a sklad) včetně drobného cateringu;
 • 2 vystavovatelské průkazy;  
 • Asistenční služby CzechTrade (asistence při obchodních jednáních, překlad);
 • Samostatný zápis do veletržního katalogu.
 • CENA 54 500,- Kč / firma (bez DPH)

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace katalogů Vaší firmy na veletrhu na stánku CzechTrade (firma je na stánku zastoupena ředitelem ZK CT Černá Hora);
 • Závěrečná zpráva o průběhu akce tzv. follow-up mapující aktuální příležitosti v teritoriu, získané kontakty a poptávky, včetně doporučujících kroků pro další činnost;
 • Samostatný zápis do veletržního katalogu.
 • CENA 8 000,- Kč / firma (bez DPH)

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu ENERGA 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete na gestora akce do 25. 4. 2017.

Termín: 6. 6. 2017 - 8. 6. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Bosna a Hercegovina
Černá Hora
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Fibigrová Alice, MBA
Mgr. Alice Fibigrová, MBA
Exportní konzultant - senior
alice.fibigrova@czechtrade.cz T: +420224907816
M: +420601380645

Odborný garant

CzechTrade Podgorica

Gušmirovic Izudin
Izudin Gušmirovic
Vedoucí zahraniční kanceláře