ENERGETAB 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu ENERGETAB 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení polských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Podpora českého exportu v oblasti energetiky, umožní prezentaci těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují. Díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Veletrh ENERGETAB v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala pro všechny významné firmy z oboru tradicí. V roce 2016 se akce účastnilo 750 firem z 22 zemi světa a navštívilo ji přes 20 000 odborníků. Akce přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti.

PROČ SE INVESTICE DO ENERGETAB 2017 VYPLATÍ?

 • VELETRH ENERGETAB 2017 je největší událostí průmyslu a energetiky ve střední Evropě, která je hojně navštěvovaná a využívaná k prezentaci firem z celé Evropy i Asie. Na 750 vystavovatelů a více než 20 tis. návštěvníků jsou čísla, která mluví sama za sebe.
 • ENERGETAB 2017 se koná pod záštitou Ministerstva Energie Polské republiky, Polského sdružení elektroinstalaci, Sdružení polských elektrikářů, Polské komory elektrotechniky, Polského sdružení distribuce energie, Polské komory energetiky a ochrany životního prostředí, Polské komory výrobců vybavení a služeb pro železnice a dalších.
 • ENERGETAB 2017 je v letošním roce výroční, neboť se koná již potřicáté.

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE:

 • Suroviny a paliva pro výrobu energie
 • Stroje a zařízení na výrobu energie
 • Využitá obnovitelných zdrojů energie
 • Technologie využití geotermální energie
 • Výroba, přeměna a kumulace elektrické energie
 • Distribuce elektrické energie
 • Měřící a kontrolní systémy, automatické řídicí systémy a informatika
 • Materiály potřebné k elektroinstalacím ve stavebnictví, elektroinstalační zařízení a konstrukce
 • Řešení elektrických inženýrských sítí
 • Technologie ochrany životního prostředí v energetice
 • Služby

Polsko je největším energetickým staveništěm v Evropě. Během výstavby nových energetických bloků energetické skupiny aplikuji nejnovější a nejefektivnější technologie a řešení.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Specifikem této akce je, že většina stánků, včetně naší společné prezentace, se nachází ve velkých výstavních stanech. Návštěvníci i pravidelní vystavovatelé tento fakt akceptují. Dokonce každoročně organizátoři veletrhů musí odmítat zájemce o účast z důvodu omezené plochy veletrhu. Jedná se o nejrychleji vyprodaný veletrh v Polsku.

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti v českém společném stánku na ploše 8 m2/firma.
 • Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery (dle volných kapacit).
 • Logistická pomoc při výběru a zajištění hotelu a transportu.
 • Jeden vystavovatelský a jeden parkovací průkaz pro firmu (v případě účasti vice zástupců prosíme dohodnout podmínky s gestorem akce).
 • Stolek se 4 židlemi pro jednání, infopult, společné zázemí, občerstvení, hostessa.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 45 000,- Kč + DPH.

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Katowice formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 15 000,- Kč + DPH.

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE – INDIVIDUÁLNÍ VYHLEDÁNÍ A OSLOVENÍ KLIENTŮ PŘED AKCÍ

 • Navrhujeme doplnit akci individuální službou, např. individuální oslovení klientů s nabídkou spolupráce a pozvánkou na veletrh k jednání, organizace schůzek na stánku, speciální prezentace firmy atd. Standardně obsahuje vyhledání cca 15 firem z oboru, předání nabídky ke spolupráci a pozvánky k jednání na veletrhu nebo návrh na jednání v jeho průběhu, ověření zájmu o spolupráci a jednání během veletrhu.
 • CENA: 15 000,- Kč + DPH.

Nad rámec výše uvedených standardních služeb je možné zajistit rozšíření plochy a jednacího prostoru, resp. doplňkové služby, instalaci obrazovky pro promítání či umístění vitrín pro exponáty na stánku, účast dalšího zástupce firmy a další záležitosti. Toto je možné objednat po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce:

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu ENERGETAB 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veLetrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce.

Termín: 12. 9. 2017 - 14. 9. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Bielsko-Biala, Polsko
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Polsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Jentschke Marek
Mgr. Marek Jentschke
Exportní konzultant - senior
marek.jentschke@czechtrade.cz T: +420 224 907 584
M: +420 727 871 639

Odborný garant

CzechTrade Katowice

Bc. Holeksová Magdalena
Bc. Magdalena Holeksová
Vedoucí zahraniční kanceláře